Новини

20% отстъпка от лихвата за първата година по жилищен кредит от Райфайзенбанк 26.05.2015

Райфайзенбанк (България) ЕАД стартира промоционална кампания по случай 20-годишния си юбилей с 20% отстъпка от лихвата за първата година по жилищни кредити.

Първо тримесечие на 2015 г.: РБИ с консолидирана печалба от 83 млн. евро 21.05.2015

“През първото тримесечие, оперативният ни бизнес се разви в рамките на очакванията ни. Първите месеци на годината, все пак, бяха белязани от висока волатилност на валутните пазари. Най-вече движенията на швейцарския франк, рублата, гривната и долара оказаха сериозно влияние върху резултатите ни. Значителната обезценка на гривната, например, повлия негативно върху приходите ни от търговски операции. Поскъпването на рублата, долара и швейцарския франк доведе до ръст на рисково претеглените ни активи (RWA). В същото време, капиталът от първи ред нарасна значително поради силната рубла, което доведе до почти непроменена капиталова адекватност на капитала от първи ред. Осъществява се изпълнението на промените в стратегията ни ”, коментира Карл Севелда, Главен изпълнителен директор на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ).

Райфайзенбанк: Индустрията расте, строителството се стабилизира 04.05.2015

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към средата на април.

Уведомления

Райфайзенбанк (България) ЕАД - партньор на БФБ АД и Централен Депозитар АД в инициативата „Ден за акции", която ще се проведе на 10.06.2015 г. 14.05.2015

В „Деня за акции“ - 10.06.2015 г. всички клиенти - физически лица на Райфайзенбанк ще имат възможност да участват в търговията на фондовата борса в България, където могат без такси и комисиони да закупят или продадат акции на някои от най-големите и разпознаваеми български компании като Софарма АД, Химимпорт АД, Албена АД – к.к. Албена и др.

Промяна в лихвения бюлетин за юридически лица и еднолични търговци от 11.05.2015г. 11.05.2015

Райфайзенбанк (България) ЕАД внася промени в Лихвен бюлетин за юридически лица и еднолични търговци, считано от 11.05.2015 г.

Промяна на лихвата по специални сметки на Частни Съдебни Изпълнители /ЧСИ/ по чл.24 от ЗЧСИ 17.04.2015

Райфайзенбанк променя годишните лихвени проценти по специалните сметки на Частни Съдебни Изпълнители /ЧСИ/ по чл.24 от ЗЧСИ, считано от 27.04.2015г.

Валутни курсове
CCY BID ASK Tnd
Вижте още
CHF/BGN 1.840 1.935
EUR/BGN 1.949 1.960
GBP/BGN 2.726 2.800
USD/BGN 1.761 1.815