Новини

Трудна среда през първите три тримесечия на 2014 г.: Райфайзен Банк Интернешънъл с консолидирана печалба от 225 млн. евро 20.11.2014

За първите три тримесечия на 2014 г. Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчете печалба преди данъци от 502 млн. евро, което представлява спад от 28% или 194 млн. евро на годишна база. Отчетният период бе доминиран от геополитическо напрежение в Украйна и нови трудности за банковия сектор в Унгария.

Райфайзен Лизинг отбелязва десетата си годишнина. Дружеството е сред трите най-големи компании на пазара 13.11.2014

Райфайзен Лизинг България ООД отбелязва своята десета годишнина. Дружеството е основано през 2004 г. с акционери Райфайзен Лизинг Интернешънъл ГмбХ и Райфайзенбанк (България) ЕАД. През 2005 г. пазарният му дял по отношение на лизинговия портфейл възлиза на 4.20%, а към юни 2014 г. той вече е 9.3%. По отношение на генерирания нов бизнес Райфайзен Лизинг е с пазарен дял от 10.5% към 30 юни 2014 г.

Райфайзенбанк получи одобрение от български и международен регулатор да прилага вътрешен рейтингов подход за кредитен риск 11.11.2014

Райфайзенбанк (България) ЕАД получи одобрение за прилагане на вътрешнорейтингов подход за кредитен риск при кредити за домакинства, предприятия и институции, като става първата банка у нас, получила подобно одобрение за толкова широк обхват на покритие.

Уведомления

Валутни курсове
CCY BID ASK Tnd
Вижте още
CHF/BGN 1.602 1.654
EUR/BGN 1.949 1.960
GBP/BGN 2.428 2.503
USD/BGN 1.548 1.598