Новини

Икономически подем срещу геополитика

“След много доброто начало на 2014 г., тежките зимни условия в САЩ, притесненията за слабите резултати в Развиващите се пазари (РП), и по-специално Китай, и най-вече конфликтът, който се разви между Русия и Украйна, оказаха своето въздействие като рискови фактори. По-специално, последните две точки са фактори, върху които инвеститорите ще продължат да се фокусират и през второто тримесечие на 2014 г., заедно с факторите, осигуряващи положителна икономическа инерция. В нашия базов сценарий за конфликта между Русия и Украйна ние очакваме санкции от Запада към Русия, но не предвиждаме остро икономическо ембарго от едната или другата страна. В тази среда ние виждаме нашите прогнози за БВП за тази година добре подкрепени и без промяна на ниво от 1.5% Еврозоната и 2.5% за САЩ“, започва прегледа си в последната публикация “Стратегии за глобалните пазари”, Валентин Хофщетер, Директор Облигационни пазари и валутни анализи в Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ).

7.97% фиксирана лихва за първата година за потребителски кредити в промоционална кампания на Райфайзенбанк

Райфайзенбанк (България) стартира промоционална кампания за нови потребителски кредити, по време на която клиентите могат да се възползват от по-ниски лихви за кредити до 35 000 лв. Годишният лихвен процент е фиксиран за първата година на 7.97% за кредити със срок на изплащане до 7 години и 8.97% за срок над 7 г. За остатъчния период лихвата се формира на базата на 6-месечен SOFIBOR плюс надбавка. Максималният срок на изплащане е до 10 години като кредитите могат да бъдат погасени предсрочно по всяко време без такса.

Политически облаци над икономическото възстановяване

“За Австрия нашите изчисления на БВП за 2014/15 останаха непроменени в продължение на повече от година. Водещите показатели сочат, че възстановяването на австрийската икономика ще продължи да се ускорява. Най-високата точка в икономическата активност трябва да бъде достигната през зимното полугодие на 2014/15, както е отразено в прогнозните темпове на ръста на БВП от 1.5% за 2014 г. и 2.3% за 2015 г.,” така започва своя анализ Петер Брециншек, ръководител на Райфайзен Рисърч, поделение на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ), в последното издание „Стратегии за Централна и Източна Европа” за второто тримесечие на 2014 г.

Валутни курсове
CCY BID ASK Tnd
Вижте още
CHF/BGN 1.582 1.622
EUR/BGN 1.950 1.959
GBP/BGN 2.353 2.411
USD/BGN 1.398 1.434