Новини

Първо тримесечие на 2015 г.: РБИ с консолидирана печалба от 83 млн. евро 21.05.2015

“През първото тримесечие, оперативният ни бизнес се разви в рамките на очакванията ни. Първите месеци на годината, все пак, бяха белязани от висока волатилност на валутните пазари. Най-вече движенията на швейцарския франк, рублата, гривната и долара оказаха сериозно влияние върху резултатите ни. Значителната обезценка на гривната, например, повлия негативно върху приходите ни от търговски операции. Поскъпването на рублата, долара и швейцарския франк доведе до ръст на рисково претеглените ни активи (RWA). В същото време, капиталът от първи ред нарасна значително поради силната рубла, което доведе до почти непроменена капиталова адекватност на капитала от първи ред. Осъществява се изпълнението на промените в стратегията ни ”, коментира Карл Севелда, Главен изпълнителен директор на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ).

Райфайзенбанк: Индустрията расте, строителството се стабилизира 04.05.2015

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към средата на април.

Експозиция с арт инсталации представи Райфайзенбанк за 20-годишнината си 23.04.2015

Контемпорари композициите са подчинени на темата "Перспективи"

Уведомления

Валутни курсове
CCY BID ASK Tnd
Вижте още
CHF/BGN 1.855 1.907
EUR/BGN 1.949 1.960
GBP/BGN 2.716 2.791
USD/BGN 1.745 1.803