Свободни позиции

Позиция Район Град Бизнес област Длъжност Валидност
Стажант в отдел „Корпоративна кредитна администрация“ София София Дирекция Операции Стажант в отдел „Корпоративна кредитна администрация“ 30.09.2015
Стажант в отдел „Картови операции“ София София Дирекция Операции - Банкиране на дребно Стажант в отдел „Картови операции“ 30.09.2015
Специалист кредитиране на микропредприятия - София София София Банкиране на дребно Специалист кредитиране на микропредприятия 30.09.2015
Завеждащ сектор "Оспорени плащания и мониторинг" София София Банкиране на дребно Завеждащ сектор "Оспорени плащания и мониторинг" 25.09.2015
Специалист обслужване на клиенти - Кюстендил Благоевград Кюстендил Банкиране на дребно Специалист обслужване на клиенти 18.09.2015
Специалист в отдел „Корпоративна кредитна администрация“ София София Корпоративна Кредитна администрация Специалист в отдел „Корпоративна кредитна администрация“ 18.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Добрич Варна Добрич 2 Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Плевен Плевен Плевен Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Стара Загора Стара Загора Стара Загора Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - София София София Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Пирдоп София Пирдоп 2 Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Бургас Бургас Бургас Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Благоевград Благоевград Благоевград Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Пазарджик Пазарджик Пазарджик Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Русе Русе Русе Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Смолян Пловдив Смолян Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Хасково Хасково Хасково Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Ботевград София Ботевград Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Ямбол Бургас Ямбол 2 Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Пловдив Пловдив Пловдив Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Дупница София Дупница Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Казанлък Стара Загора Казанлък Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Сливен Бургас Сливен Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Разград Шумен Разград Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Шумен Варна Шумен Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Варна Варна Варна Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Куриер - деловодител София София Отдел “Фасилити мениджмънт и общо административно осигуряване” Куриер - деловодител 11.09.2015
Специалист Кредитна администрация – Банкиране на дребно (по заместване) София София Дирекция Операции - Банкиране на дребно Специалист Кредитна администрация – Банкиране на дребно (по заместване) 31.08.2015
Специалист обслужване на клиенти - София София София Банкиране на дребно Специалист обслужване на клиенти 31.08.2015
Риск мениджър Микропредприятия – по заместване София София Управление на риска и финансите Риск мениджър Микропредприятия – по заместване 31.08.2015
Стажант в отдел „Комуникации“ София София Отдел „Комуникации“ Стажант в отдел „Комуникации“ 31.08.2015
Project Manager at Project Office София София Организация и управление на процесите и проектите Project Manager at Project Office 31.08.2015
Lean Navigator София София Организация и управление на процесите и проектите Lean Navigator 31.08.2015
Credit Fraud Risk Manager - Micro Risk София София Risk Controlling Division Credit Fraud Risk Manager - Micro Risk 31.08.2015
Specialist Organisation, Procedures and Internal Control София София Организация и управление на процесите и проектите Specialist Organisation, Procedures and Internal Control 31.08.2015
Специалист обслужване на клиенти с касова насоченост София София Банкиране на дребно Специалист обслужване на клиенти с касова насоченост 31.08.2015
Специалист продажби в сектор „Лизинг“ София София Райфайзен Застрахователен Брокер Специалист продажби в сектор „Лизинг“ 31.08.2015
Лизингови консултанти София София Райфайзен Лизинг България ООД Лизингови консултанти 28.08.2015