Свободни позиции

Позиция Район Град Бизнес област Длъжност Валидност
Финансов консултант Премиум клиенти – по заместване София София Банкиране на дребно Финансов консултант Премиум клиенти – по заместване 15.01.2016
Специалист Корпоративно кредитиране РКЦ - Пловдив Пловдив Пловдив Корпоративно банкиране Специалист Корпоративно кредитиране РКЦ 31.12.2015
Intern/Junior Risk Manager at Market and Liquidity Risk Management Department София София Risk Controlling Division Intern/Junior Risk Manager at Market and Liquidity Risk Management Department 11.12.2015
Специалист Кредитна администрация – Банкиране на дребно (по заместване) София София Дирекция Операции - Банкиране на дребно Специалист Кредитна администрация – Банкиране на дребно (по заместване) 30.11.2015
Financial Analyst София София Risk Controlling Division Financial Analyst 30.11.2015
Project Manager at Project Office София София Организация и управление на процесите и проектите Project Manager at Project Office 30.11.2015
Стажанти в сегмент Микропредприятия - Плевен Плевен Плевен Банкиране на дребно Стажанти в сегмент "Микропредприятия" 30.11.2015
Специалист обслужване на клиенти - Петрич /по заместване/ Сандански Петрич Банкиране на дребно Специалист обслужване на клиенти 30.11.2015
Applications administrator София София Операции и ИТ Applications administrator 30.11.2015
Специалист кредитиране на микропредприятия - Враца Монтана Враца Банкиране на дребно Специалист кредитиране на микропредприятия 30.11.2015
Lean Navigator София София Организация и управление на процесите и проектите Lean Navigator 30.11.2015
Системен оператор – управление на права за достъп София София Операции и ИТ Системен оператор 30.11.2015
Process Management Specialist София София Организация и управление на процесите и проектите Process Management Specialist 30.11.2015
Стажант в отдел „Финансов анализ и корпоративни клиенти“ София София Управление на риска корпоративно банкиране Стажант в отдел „Финансов анализ и корпоративни клиенти“ 30.11.2015
Специалист в отдел "Финансови институции/ Суверени" София София Трежъри и капиталови пазари Специалист в отдел "Финансови институции/ Суверени" 30.11.2015
Expert Validation and Stress-testing – by replacement София София Risk Controlling Division Expert Validation and Stress-testing – by replacement 30.11.2015
Специалист кредитиране на микропредприятия - София София София Банкиране на дребно Специалист кредитиране на микропредприятия 30.11.2015
Specialist Organisation, Procedures and Internal Control София София Организация и управление на процесите и проектите Specialist Organisation, Procedures and Internal Control 30.11.2015