Свободни позиции

Позиция Район Град Бизнес област Длъжност Валидност
Финансов консултант - Банкиране на дребно София София Банкиране на дребно Финансов консултант - Банкиране на дребно 31.10.2014
Financial Analyst in Corporate Financial Analysis Department София София Управление на риска Финансов анализатор 31.10.2014
Касиер Шумен Шумен Клонова мрежа Касиер 31.10.2014
Риск мениджър - Райфайзен Лизинг София София Райфайзен Лизинг Риск мениджър 31.10.2014
Стажант в отдел „Публичен сектор и Институционални клиенти“ София София Корпоративно банкиране Стажант в отдел „Публичен сектор и Институционални клиенти“ 31.10.2014
Стажант в сектор „Запори“ София София Дирекция Правна Стажант в сектор „Запори“ 31.10.2014
Риск мениджър - Големи корпоративни клиенти София София Управление на риска корпоративно банкиране Риск мениджър Големи корпоративни клиенти 31.10.2014
Специалист корпоративно кредитиране София София Корпоративно банкиране Специалист - Корпоративно кредитиране 31.10.2014
Специалист кредитиране на микропредприятия - Русе Русе Русе Корпоративно банкиране Специалист кредитиране на микропредприятия 31.10.2014
Специалист кредитиране на микропредприятия София София Корпоративно банкиране Специалист кредитиране на микропредприятия 31.10.2014
Стажанти в сегмент "Микопредприятия" Пловдив Пловдив Банкиране на дребно Стажанти в сегмент "Микопредприятия" 31.10.2014
Специалист в отдел „Големи корпоративни клиенти“ София София Корпоративно банкиране Специалист - Големи корпоративни клиенти 29.10.2014
Специалист в отдел „Международни клиенти“ София София Корпоративно банкиране Специалист - Международни клиенти 29.10.2014
Специалист обслужване на клиенти София София Банкиране на дребно Специалист обслужване на клиенти 26.10.2014