Свободни позиции

Позиция Район Град Бизнес област Длъжност Валидност
Стажанти общобанково обслужване - Добрич Варна Добрич 2 Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Стара Загора Стара Загора Стара Загора Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - София София София Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Пирдоп София Пирдоп 2 Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Бургас Бургас Бургас Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Благоевград Благоевград Благоевград Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Пазарджик Пазарджик Пазарджик Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Русе Русе Русе Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Смолян Пловдив Смолян Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Хасково Хасково Хасково Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Ботевград София Ботевград Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Ямбол Бургас Ямбол 2 Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Пловдив Пловдив Пловдив Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Дупница София Дупница Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Казанлък Стара Загора Казанлък Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Сливен Бургас Сливен Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Разград Шумен Разград Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Шумен Варна Шумен Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Стажанти общобанково обслужване - Варна Варна Варна Банкиране на дребно Стажанти общобанково обслужване 15.09.2015
Специалист “Събиране на вземания” - Варна Варна Варна Дирекция Операции Специалист “Събиране на вземания” 24.07.2015
Специалист “Събиране на вземания” - Бургас Бургас Бургас Дирекция Операции Специалист “Събиране на вземания” 24.07.2015
Завеждащ сектор „Общо административно осигуряване“ София София Операции и ИТ Завеждащ сектор „Общо административно осигуряване“ 17.07.2015
Финансов консултант - Банкиране на дребно - Велико Търново Велико Търново Велико Търново Банкиране на дребно Финансов консултант - Банкиране на дребно 17.07.2015
Риск мениджър Микропредприятия – по заместване София София Управление на риска и финансите Риск мениджър Микропредприятия – по заместване 15.07.2015
Project Manager at Project Office София София Организация и управление на процесите Project Manager at Project Office 10.07.2015
Специалист в отдел „Бизнес анализ и управленски информационни системи“ София София ГИД - Дирекция Счетоводство и финансов контрол Специалист в отдел „Бизнес анализ и управленски информационни системи“ 10.07.2015
Финансов консултант - Банкиране на дребно София София Банкиране на дребно Финансов консултант - Банкиране на дребно 30.06.2015
Специалист обслужване на клиенти - София София София Банкиране на дребно Специалист обслужване на клиенти 30.06.2015
Financial Analyst София София Risk Controlling Division Financial Analyst 30.06.2015
Стажанти в сегмент "Микропредприятия" - Пловдив Пловдив Пловдив Банкиране на дребно Стажанти в сегмент "Микропредприятия" 30.06.2015
Стажанти в сегмент "Микропредприятия" - Русе Русе Русе Банкиране на дребно Стажанти в сегмент "Микропредприятия" 30.06.2015
Специалист регулаторна отчетност София София Управление на риска и финансите Специалист регулаторна отчетност 30.06.2015
Lean Navigator София София Дирекция Операции Lean Navigator 30.06.2015
Брокер в отдел „Капиталови пазари“ София София Трежъри и Инвестиционно банкиране Брокер в отдел „Капиталови пазари“ 30.06.2015
Стажанти в сегмент "Микропредприятия" - София София София Банкиране на дребно Стажанти в сегмент "Микропредприятия" 30.06.2015
Intern at Corporate Financial Analysis Department София София Управление на риска корпоративно банкиране Intern at Corporate Financial Analysis Department 30.06.2015
Rating specialist – by replacement София София Risk Controlling Division Rating specialist – by replacement 30.06.2015
Credit Risk Control (Senior) Portfolio Manager София София Risk Controlling Division Credit Risk Control (Senior) Portfolio Manager 30.06.2015
Process Management Specialist София София Операции и ИТ Process Management Specialist 30.06.2015
Специалист „Оспорени плащания и мониторинг“ София София Банкиране на дребно Специалист „Оспорени плащания и мониторинг“ 30.06.2015
Специалист кредитиране на микропредприятия София София Банкиране на дребно Специалист кредитиране на микропредприятия 30.06.2015
Specialist Organisation, Procedures and Internal Control София София Non-retail Operations Division Specialist Organisation, Procedures and Internal Control 30.06.2015
Специалист обслужване на клиенти с касова насоченост София София Банкиране на дребно Специалист обслужване на клиенти с касова насоченост 30.06.2015
Стажанти в сегмент "Микропредприятия" - Бургас Бургас Бургас Банкиране на дребно Стажанти в сегмент "Микропредприятия" 30.06.2015