Свободни позиции

Позиция Град Бизнес област Валидност
Senior Network Expert София Информационни технологии 6.03.2016
Продуктов мениджър - Ипотечно кредитиране София Банкиране на дребно 5.03.2016
Стажанти в сегмент "Микропредприятия" - Варна Варна Банкиране на дребно 29.02.2016
Специалист кредитиране на микропредприятия - Варна Варна Банкиране на дребно 29.02.2016
Финансов консултант - Банкиране на дребно - София София Банкиране на дребно 29.02.2016
Специалист корпоративно банкиране в сегмент "Малки предприятия" София Корпоративно банкиране 29.02.2016
Специалист обслужване на клиенти - София София Банкиране на дребно 29.02.2016
Risk Manager at Market and Liquidity Risk Management Department София Risk Controlling Division 29.02.2016
Стажант в сектор „Lean и Управление на процесите“ София Организация и управление на процесите и проектите 29.02.2016
Credit Risk Control Portfolio Manager София Risk Controlling Division 29.02.2016
Специалист корпоративно кредитиране София Корпоративно банкиране 29.02.2016
Специалист кредитиране на микропредприятия - София София Банкиране на дребно 29.02.2016
Специалист в отдел „Корпоративна кредитна администрация“ София Корпоративна Кредитна администрация 29.02.2016
Junior Risk Manager at Market and Liquidity Risk Management Department София Risk Controlling Division 19.02.2016
Специалист Кол център София Банкиране на дребно 17.02.2016
Applications administrator София Операции и ИТ 14.02.2016
Специалист продажби - Корпоративни клиенти - по заместване София Райфайзен Застрахователен Брокер 12.02.2016
Специалист продажби в отдел „Факторинг“ София Корпоративно банкиране 12.02.2016
Project Risk Manager at PI Risk Management Department София Дирекция Управление на риска - Банкиране на дребно 12.02.2016
Специалист в сектор "Централизирана кредитна дейност" - Плевен Плевен Корпоративно банкиране 12.02.2016
Специалист във Функция “Управление на активите и пасивите” София Трежъри и капиталови пазари 12.02.2016
Специалист обслужване на клиенти - Бургас Бургас Банкиране на дребно 12.02.2016
Специалист в отдел „Кредитен контрол - корпоративни клиенти“ – по заместване София Управление на риска корпоративно банкиране 12.02.2016
Специалист обслужване на клиенти - Карлово Карлово Банкиране на дребно 12.02.2016