Свободни позиции

Позиция Район Град Бизнес област Длъжност Валидност
Financial Analyst in Corporate Financial Analysis Department София София Управление на риска Финансов анализатор 19.12.2014
Process Management Specialist София София Операции и ИТ Process Management Specialist 5.12.2014
Финансов консултант - Банкиране на дребно София София Банкиране на дребно Финансов консултант - Банкиране на дребно 30.11.2014
Специалист обслужване на клиенти София София Банкиране на дребно Специалист обслужване на клиенти 30.11.2014
Специалист продажби София София Райфайзен застрахователен брокер Специалист продажби 30.11.2014
Мениджър развитие на банкови продукти - кредити на физически лица София София Банкиране на дребно Мениджър развитие на банкови продукти - кредити на физически лица 30.11.2014
Специалист кредитиране на микропредприятия София София Корпоративно банкиране Специалист кредитиране на микропредприятия 30.11.2014
МОБИЛНИ БАНКОВИ КОНСУЛТАНТИ - Пловдив Пловдив Пловдив Банкиране на дребно МОБИЛНИ БАНКОВИ КОНСУЛТАНТИ 27.11.2014
Мениджър развитие на банкови застрахователни продукти София София Банкиране на дребно Мениджър развитие на банкови продукти – застрахователни продукти 27.11.2014