Свободни позиции

Позиция Район Град Бизнес област Длъжност Валидност
Financial Analyst София София Risk Controlling Division Financial Analyst 30.06.2015
System operator София София Операции и ИТ System operator 19.06.2015
Стажант в дирекция „Капиталови пазари и управление на активи и пасиви“ София София Трежъри и капиталови пазари Стажант в дирекция „Капиталови пазари и управление на активи и пасиви“ 19.06.2015
Intern at Corporate Financial Analysis Department София София Управление на риска корпоративно банкиране Intern at Corporate Financial Analysis Department 19.06.2015
Rating specialist – by replacement София София Risk Controlling Division Rating specialist – by replacement 19.06.2015
Завеждащ сектор „Кредитни продукти“ София София Банкиране на дребно Завеждащ сектор „Кредитни продукти“ 12.06.2015
Специалист попечителски услуги – продажби и връзки с клиенти София София Трежъри и капиталови пазари Специалист попечителски услуги – продажби и връзки с клиенти 12.06.2015
Intern at Private Individuals Risk Management Department София София Risk Controlling Division Intern at PI Risk Management Department 12.06.2015
Стажант в отдел “Управление на Риска – Mикропредприятия” София София Управление на риска Стажант в отдел “Управление на Риска – Mикропредприятия” 12.06.2015
Специалист Кол център София София Банкиране на дребно Специалист Кол център 5.06.2015
Специалист в отдел "Попечителски услуги и Инвестиционно банкиране" София София Трежъри и капиталови пазари Специалист в отдел "Попечителски услуги и Инвестиционно банкиране" 31.05.2015
Специалист обслужване на клиенти - Троян Ловеч Троян Банкиране на дребно Специалист обслужване на клиенти 31.05.2015
Финансов консултант - Банкиране на дребно София София Банкиране на дребно Финансов консултант - Банкиране на дребно 31.05.2015
Специалист обслужване на клиенти София София Банкиране на дребно Специалист обслужване на клиенти 31.05.2015
Project Manager at Project Office София София Организация и управление на процесите Project Manager at Project Office 31.05.2015
Брокер в отдел „Капиталови пазари“ София София Трежъри и Инвестиционно банкиране Брокер в отдел „Капиталови пазари“ 31.05.2015
Стажант в отдел „Финансови институции / Суверени“ София София Трежъри и капиталови пазари Стажант в отдел „Финансови институции / Суверени“ 31.05.2015
Мениджър – електронно банкиране София София Банкиране на дребно Мениджър – електронно банкиране 31.05.2015
Стажанти в сегмент "Микропредприятия" - София София София Банкиране на дребно Стажанти в сегмент "Микропредприятия" 31.05.2015
Специалист в сектор “Изходящи плащания” - по заместване София София Дирекция Операции Специалист в сектор “Изходящи плащания” - по заместване 31.05.2015
Process Management Specialist София София Операции и ИТ Process Management Specialist 31.05.2015
Специалист кредитиране на микропредприятия София София Банкиране на дребно Специалист кредитиране на микропредприятия 31.05.2015
Специалист в отдел „Бизнес анализ и управленски информационни системи“ София София ГИД - Дирекция Счетоводство и финансов контрол Специалист в отдел „Бизнес анализ и управленски информационни системи“ 31.05.2015
Специалист – Оценител на обезпеченията София София Управление на риска Специалист – Оценител на обезпеченията 31.05.2015
Specialist Organisation, Procedures and Internal Control София София Non-retail Operations Division Specialist Organisation, Procedures and Internal Control 31.05.2015
Специалист обслужване на клиенти с касова насоченост София София Банкиране на дребно Специалист обслужване на клиенти с касова насоченост 31.05.2015
IT Help Desk оператор София София Информационни технологии IT Help Desk оператор 31.05.2015
Специалист обслужване на клиенти - Созопол Бургас Созопол Банкиране на дребно Специалист обслужване на клиенти 31.05.2015
Lean Navigator София София Дирекция Операции Lean Navigator 29.05.2015
Operational Risk Controller София София Risk Controlling Division Operational Risk Controller 29.05.2015