Свободни позиции

Позиция Район Град Бизнес област Длъжност Валидност
Финансов консултант - Банкиране на дребно София София Банкиране на дребно Финансов консултант - Банкиране на дребно 28.02.2015
Специалист обслужване на клиенти София София Банкиране на дребно Специалист обслужване на клиенти 28.02.2015
Управител на офис за гр. Бургас Бургас Бургас Клонова мрежа Управител на офис 26.02.2015
Senior Risk Controlling Specialist - by replacement София София Risk Controlling Division Senior Risk Controlling Specialist - by replacement 15.02.2015
Project Manager at Project Office София София Организация и управление на процесите Project Manager at Project Office 15.02.2015
Operational Risk Manager - by replacement София София Risk Controlling Division Operational Risk Manager - by replacement 15.02.2015
Специалист кредитиране на микропредприятия - гр. Русе Русе Русе Банкиране на дребно Специалист кредитиране на микропредприятия 13.02.2015