Райфайзен ОНЛАЙН

Райфайзен ОНЛАЙН – Най-краткият път до парите Ви

Какво получавате с Райфайзен ОНЛАЙН?

 • Повече свободно време – справочна информация за Вашите сметки и изпращане на преводи, без да е необходимо да посещавате банков офис
 • По-ниски разходи – безплатна регистрация и обслужване, и по-ниски такси за преводи, в сравнение с таксите за преводи, наредени на хартиен носител
 • Сигурност – надеждна защита за Вашите средства, благодарение на различни методи за защита на информацията
 • Бързина –  постоянен достъп до Вашите средства по всяко време и от всяка точка на света
 • Удобство - банкирате по всяко време и от всяко устройство с достъп до интернет - от личния си компютър, смартфон или таблет.

Какви услуги предлага Райфайзен ОНЛАЙН?

Получавате актуална информация за Вашите сметки
 • Наличност по разплащателни и картови сметки
 • Ежедневни и периодични извлечения във вид удобен за печатане
 • Извлечения за Райкарт, Visa и Mastercard
 • Информация за получени и наредени от Вас преводи
 • Валутни курсове
Извършвате вътрешнобанкови преводи и преводи към трети лица
 • Преводи в лева и чужда валута
 • Преводи в страната и чужбина
 • Преводи към бюджета
 • Обмяна на валута
 • Преводи на заплати на Вашите служители
 • Пакетни плащания
 • Плащане по Е-фактура
Управлявате Вашите депозити
 • Информация за наличността по Вашите депозити
 • Откривате срочни депозити
 • Довнасяте по срочни депозити
 • Прекратявате срочни депозити
Проследявате Вашите кредити
 • Информация за дата на отпускане
 • Информация за вноски по кредит
 • Информация за остатък по кредит
 • Новини за промоции и нови продукти
Подавате онлайн поръчки за договорни фондове
 

Допълнителни удобства

 • Едно потребителско име и парола за достъп до личен и фирмен профил в Райфайзен ОНЛАЙН
 • Възможност за експорт на данни в различни формати - Word, Excel и XML
 • Възможност за предоставяне на достъп на трети лица, чрез предварително определени права за достъп

Спестявайте, докато банкирате

Какво спестявате с Райфайзен ОНЛАЙН?

 • Време – Банкирайте по всяко време и от всяко място

Не е необходимо да напускате дома или офиса си, както и да посещавате банков клон.

 • Средства – Намалете месечните си разходи за банкови транзакции

Извършвате с до 50% по-евтини транзакции през онлайн банкирането, в сравнение с транзакциите, извършвани на каса в банков офис

 • Без такси за регистрация и обслужване за услугата
Услуга Такса на услугата в банков клон Такса на услугата през Райфайзен ОНЛАЙН Какво спестявате?
Междубанков превод в лева през Бисера 2 лв. 1 лв. 1 лв.
Междубанков превод в лева през Рингс 15 лв. 9 лв. 6 лв.
Вътрешнобанков превод в лева между различни клиенти 1 лв. 0.50 лв. 0.50 лв.
Превод във валута към други банки - Физически лица 0.20% мин 17 EUR 0.15% мин 15 EUR 0.05% мин 2 EUR
Вътрешнобанков превод във валута между различни клиенти 3 EUR 1.5 EUR 1.5 EUR
Искане за директен дебит 2 лв. 1 лв. 1 лв.
Превеждане на трудови възнаграждения на служители  0.2% 0.1% 0.1%
Превод във валута към други банки - Юридически лица 0.15% мин 15 EUR 0.10% мин 10 EUR 0.05% мин 5 EUR
За всички останали такси и комисиони за Райфайзен ОНЛАЙН се прилага действащата Тарифа на Райфайзенбанк.

Повече информация относно сроковете за изпълнение на преводи можете да получите в Тарифата на банката.

Нашите препоръки за сигурност

Като поставяме на първо място сигурността на Вашите финансови средства, ние Ви препоръчваме да съблюдавате основните Изисквания за сигурност при работа в Интернет, както и да се възползвате от решенията, които Ви предоставяме.

Изберете ниво на достъп в зависимост от Вашите нужди

Искам да управлявам активно своите сметки като извършвам преводи, масови плащания и обмяна на валута, както и да оперирам със своите депозити

Искам само да наблюдавам наличността и движението по своите сметки, депозити и кредити

НОВО! Мобилното банкиране вече е ФАКТ

Свали сега мобилното приложение за Райфайзен ОНЛАЙН напълно безплатно.

За да използвате мобилното приложение е достатъчно да сте регистриран потребител за Райфайзен ОНЛАЙН.

Маркет Съвместимост QR код
AppStore iPhone, iPad (версия 4.3 или по-висока)  
Google Play Android™ (версия 2.3.x или по-висока)  

 

Новото мобилно приложение за iPhone, iPad и Android™ е допълнително удобство за потребителите Raiffeisen ONLINE

на услугата за интернет банкиране Райфайзен ОНЛАЙН.

Вие получавате:

 • Бърз и безплатен достъп до Вашия профил на интернет банкирането през мобилното Ви устройство
 • Достъп до широк набор от услуги
  • Справочна информация за сметки, банкови карти, кредитни и депозитни продукти
  • Преводи в местна и чуждестранна валута - до 2 000 лв. на единичен превод чрез допълнително средство за сигурност (SMS код или ТОКЕН) *
  • Преводи към предварително зададени образци и получатели в Райфайзен ОНЛАЙН
  • Преглед на текущи валидни съобщения
  • Локатор на офиси и банкомати на Банката - локализиране върху карта на най-близките до Вашето местоположение офиси и банкомати на банката
  • Валутен калкулатор - касови и безкасови валутни курсове и конвертиране между основните видове валути

* Преводи между собствени сметки на физически лица, регистрирани в Райфайзен ОНЛАЙН, могат да се извършват без SMS код или Токен.

Допълнителни опции за вашето удобство и по-висока сигурност

 • Не е необходима допълнителна регистрация за мобилното банкиране - достатъчно е да сте потребител на Райфайзен ОНЛАЙН.
 • Имате възможност да посочите телефонен номер за получаване на SMS код за мобилното приложение, различен от този за Райфайзен ОНЛАЙН.
 • Потребителите на Райфайзен ОНЛАЙН, ползващи квалифициран електронен подпис (КЕП) могат да изберат SMS код или ТОКЕН за активно банкиране през мобилното приложение.


Apple, логото на  Apple, iPhone  и iPad са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. App Store е марка за услуги на Apple Inc. Android е търговска марка на Google Inc. Google Play e търговска марка на Google Inc.

Регистрация в офис на Райфайзенбанк

 • За да направите регистрацията е необходимо да посетите удобен за Вас офис на Райфайзенбанк и да подадете Искане за регистрация.
 • След като подадете попълненото Искане за регистрация, веднага ще получите персонален плик с Вашето потребителско име и парола за достъп до Райфайзен ОНЛАЙН.
 • В случай че желаете, в офиса на банката можете да упълномощите и друго лице да извършва операции през Райфайзен ОНЛАЙН със сметките, на които Вие сте титуляр.

Активиране на услугата Райфайзен ОНЛАЙН

 • За физически лица - получавате достъп до услугата Райфайзен ОНЛАЙН на следващия работен ден, след като получите Вашето потребителско име и парола.
 • За юридическите лица - получават достъп до услугата Райфайзен ОНЛАЙН до 3 работни дни, след като получите Вашето потребителско име и парола.