Райфайзен ОНЛАЙН

Райфайзен ОНЛАЙН – Най-краткият път до парите Ви

Какво получавате с Райфайзен ОНЛАЙН?

 • Повече свободно време – справочна информация за Вашите сметки, изпращане на преводи и заявки за банкови продукти и услуги, без да е необходимо да посещавате банков офис
 • По-ниски разходи – безплатна регистрация и обслужване, и по-ниски такси за преводи, в сравнение с таксите за преводи, наредени на хартиен носител
 • Сигурност – надеждна защита за Вашите средства, благодарение на различни методи за защита на информацията
 • Бързина – възможност за справки относно средствата по Вашите сметки по всяко време и от всяка точка на света
 • Удобство - банкирайте по всяко време* и от всяко устройство с достъп до интернет - от личния си компютър, смартфон или таблет.

Какви услуги предлага Райфайзен ОНЛАЙН?

Получавате актуална информация за Вашите сметки

 • Наличност по разплащателни и картови сметки
 • Ежедневни и периодични извлечения във вид удобен за печатане
 • Извлечения за Райкарт, Visa и Mastercard
 • Информация за получени и наредени от Вас преводи
 • Валутни курсове

Извършвате вътрешнобанкови преводи и преводи към трети лица

 • Преводи в лева и чужда валута
 • Преводи в страната и чужбина
 • Преводи към бюджета
 • Обмяна на валута
 • Преводи на заплати на Вашите служители (възможност само за юридически лица)
 • Пакетни плащания (възможност само за юридически лица)
 • Плащане по Е-фактура
 • Образци на преводи
 • Управление на получатели (бенефициенти)

Подавате електронни заявки

 • Заявка за теглене на суми в брой от офис на Райфайзенбанк
 • Добавяне на сметка в Райфайзен ОНЛАЙН и задаване на права по нея /възможност само за физически лица/
 • Отказ от хартиено извлечение 
 • Абонамент по съществуваща сметка за пакетна услуга „Разплащателна сметка с дебитна карта Плюс“ /възможност само за физически лица/
 • Заявка за МСП пакетна програма /възможност само за юридически лица - микрофирми/
 • Нареждане за издаване на банкова гаранция /възможност само за юридически лица/
 • Нареждане за издаване на акредитив /възможност само за юридически лица/

Управлявате Вашите депозити

 • Информация за наличността по Вашите депозити
 • Откривате срочни депозити
 • Прекратявате срочни депозити

Проследявате Вашите кредити

 • Информация за дата на отпускане
 • Информация за вноски по кредит
 • Информация за остатък по кредит

Информация за промоции и нови продукти

Подавате онлайн поръчки за договорни фондове

Допълнителни удобства

 • Едно потребителско име и парола за достъп до личен и фирмен профил в Райфайзен ОНЛАЙН
 • Възможност за експорт на данни в различни формати - Word, Excel и XML
 • Възможност за предоставяне на достъп на трети лица, чрез предварително определени права за достъп

* Информация относно сроковете за изпълнение на преводи можете да получите в Тарифата на банката.

Спестявайте, докато банкирате

Какво спестявате с Райфайзен ОНЛАЙН?

 • Време – Банкирайте* по всяко време и от всяко място

Не е необходимо да напускате дома или офиса си, както и да посещавате банков клон.

 • Средства – Намалете месечните си разходи за банкови транзакции

Извършвате с до 50% по-евтини транзакции през онлайн банкирането, в сравнение с транзакциите, извършвани на каса в банков офис

 • Без такси за регистрация и обслужване за услугата

Услуга Такса на услугата в банков клон Такса на услугата през Райфайзен ОНЛАЙН Какво спестявате?
Междубанков превод в лева през Бисера 2 лв. 1 лв. 1 лв.
Междубанков превод в лева през Рингс 15 лв. 9 лв. 6 лв.
Вътрешнобанков превод в лева между различни клиенти 1 лв. 0.50 лв. 0.50 лв.
Превод във валута към други банки - Физически лица 0.20% мин 17 EUR 0.15% мин 15 EUR 0.05% мин 2 EUR
Вътрешнобанков превод във валута между различни клиенти 3 EUR 1.5 EUR 1.5 EUR
Искане за директен дебит 2 лв. 1 лв. 1 лв.
Превеждане на трудови възнаграждения на служители  0.2% 0.1% 0.1%
Превод във валута към други банки - Юридически лица 0.15% мин 15 EUR 0.10% мин 10 EUR 0.05% мин 5 EUR
За всички останали такси и комисиони за Райфайзен ОНЛАЙН се прилага действащата Тарифа на Райфайзенбанк.
 
* Информация относно сроковете за изпълнение на преводи можете да получите в Тарифата на банката.

Нашите препоръки за сигурност

Като поставяме на първо място сигурността на Вашите финансови средства, ние Ви препоръчваме да съблюдавате основните Изисквания за сигурност при работа в Интернет, както и да се възползвате от решенията, които Ви предоставяме.

Изберете ниво на достъп в зависимост от Вашите нужди

Пасивни права за достъп

 • Актуална информация за Вашите сметки – наличност по разплащателни и картови сметки, извлечения, информация за получени и наредени от Вас преводи
 • Проследявате Вашите кредити – информация за дата на отпускане, вноски по кредити, остатък по главница
 • Информация за наличността по Вашите депозити
 • Новини за промоции и нови продукти

Активни права за достъп

Активният профил дава следните допълнителни възможности:

 • Извършвате преводи в национална и чуждестранна валута в страната и чужбина, обмяна на валута
 • Подавате електронни заявки за банкови продукти и услуги*
 • Управлявате Вашите депозити – откриване и прекратяване на срочни депозити
 • Подавате електронни поръчки за договорни фондове – Райфайзен Асет Мениджмънт

* За изпращане на електронни заявки за нареждане за издаване на банкови гаранции и акредитиви е необходимо да се регистрира и Квалифициран електронен подпис (КЕП)

Средства за авторизация

За извършване на активни банкови операции през Райфайзен ОНЛАЙН е необходимо да използвате едно от посочените по-долу средства за сигурност:

SMS авторизация

При потвърждаване на плащане и заявки в системата Райфайзен ОНЛАЙН, на предварително посочен във формата за регистрация за услугата мобилен телефон на български мобилен оператор ще получите SMS съобщение с еднократен код за потвърждение на избрания превод/група преводи или заявка.

SMS съобщението съдържа и данни за плащането - сума и последните цифри на сметката на получателя или вида заявка.

Регистрацията за услугата и получаването на SMS съобщенията са напълно безплатни**.

** При получаване на SMS в режим на роуминг е възможно да бъдат начислени допълнителни такси от мобилния оператор.

ТОКЕН (електронно кодиращо устройство)

Токенът е компактно, удобно и лесно за употреба устройство за допълнителна сигурност, което генерира еднократно валидни кодове за потвърждаване на Вашите транзакции и заявки.

Не изисква инсталация или други специални настройки.

Еднократна такса за закупуване на устройството 30 лв. (с ДДС)

Бърз и безплатен достъп до интернет банкиране през мобилното Ви устройство

За да използвате мобилното приложение е достатъчно да сте регистриран потребител за Райфайзен ОНЛАЙН* - използвате същото потребителско име и парола за достъп.

  Маркет   Съвместимост   QR код
AppStore iPhone, iPad (версия 4.3 или по-висока)  QR код за Райфайзен Онлайн
Google Play Android™ (версия 2.3.x или по-висока)  QR код за Райфайзен Онлайн

Мобилното приложение за iPhone, iPad и Android™ е допълнително удобство за потребителите на услугата за интернет банкиране Райфайзен ОНЛАЙН. 

Услуги

 • Справочна информация за сметки, банкови карти, кредитни и депозитни продукти
 • Преводи в местна и чуждестранна валута
  До 2 000 лв. на единичен превод чрез допълнително средство за сигурност (SMS код или ТОКЕН)**
 • Преводи към предварително зададени образци и получатели в Райфайзен ОНЛАЙН
 • Преглед на текущи валидни съобщения
 • Локатор на офиси и банкомати
  Локализиране върху карта на най-близките до Вашето местоположение офиси и банкомати на банката
 • Валутен калкулатор
  Касови и безкасови валутни курсове и конвертиране между основните видове валути

* При регистрацията за Райфайзен ОНЛАЙН потребителят трябва да е заявил достъп през мобилна апликация.

** Преводи между собствени сметки на физически лица, регистрирани в Райфайзен ОНЛАЙН, могат да се извършват без SMS код или Токен.

Допълнителни опции за по-висока сигурност

 • Имате възможност да посочите телефонен номер за получаване на SMS код за мобилното приложение, различен от този за Райфайзен ОНЛАЙН.

 • Потребителите на Райфайзен ОНЛАЙН могат да изберат SMS код или ТОКЕН за активно банкиране през мобилното приложение.

Apple, логото на Apple, iPhone и iPad са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. App Store е марка за услуги на Apple Inc.
Android е търговска марка на Google Inc. Google Play e търговска марка на Google Inc.

Регистрация в офис на Райфайзенбанк

 • За да направите регистрацията е необходимо да посетите удобен за Вас офис на Райфайзенбанк и да подадете Искане за регистрация.
 • След като подадете попълненото Искане за регистрация, веднага ще получите персонален плик с Вашето потребителско име и парола за достъп до Райфайзен ОНЛАЙН.
 • В случай че желаете, в офиса на банката можете да упълномощите и друго лице да извършва операции през Райфайзен ОНЛАЙН със сметките, на които Вие сте титуляр.

Активиране на услугата Райфайзен ОНЛАЙН

 • За физически лица - получавате достъп до услугата Райфайзен ОНЛАЙН на следващия работен ден, след като получите Вашето потребителско име и парола.
 • За юридическите лица - получават достъп до услугата Райфайзен ОНЛАЙН до 3 работни дни, след като получите Вашето потребителско име и парола.