Безконтактна Visa Classic

Вземете нещата в свои ръце с безконтактна кредитна карта Visa Classic!

Безконтактна кредитна карта Visa Classic

Предимства

 • Избирате карта в лева или евро, с годишна или месечна такса.
 • Участвате в атрактивна програма за лоялност.
 • Взимате карта с безконтактна функционалност за максимално удобство и бързина при плащане.
 • Издавате допълнителни карти на Вас или на посочено от Вас пълнолетно лице.
 • Получавате безплатна и автоматична регистрация в програмите за сигурни плащания в интернет – Verified by VISA.
 • Имате възможност за застраховка Живот, безплатна за първите 100 дни.

Visa Classic е Вашият спътник в ежедневието

 • Плащате в магазини, ресторанти, бензиностанции, хотели в целия свят и в интернет.
 • Теглите от банкомати и в банкови офиси навсякъде по света.
 • Правите покупки без лихва при пълно погасяване в гратисния период, който е до 45 дни.
 • Резервирате хотел и взимате кола под наем, като гарантирате плащането с Вашата карта, без да оставяте депозит.
 • Плащате сметките си за ток, телефон, парно, вода и др. на банкомат чрез B-Pay и в интернет чрез ePay.
 • Променяте ПИН на банкомат.

Винаги сте информирани

 • Получавате безплатно SMS/E-mail известяване за всяка операция на АТМ/ПОС, авторизирана в режим онлайн, както и за вноски и преводи, разполагаема наличност, дължими суми и срокове за погасяване
Параметри на безконтактната кредитна карта
Валута 

Лева или евро по избор

Валидност на картата

3 години с възможност за автоматично подновяване

Обезпечение  Без поръчителство и без минимален депозит
Кредитен лимит на картата Oпределя се въз основа на оценката на кредитоспособността, минимум 300 лева
Гратисен период за покупки Между 15 и 45 дни
Лихва (на годишна база) 18.9% само върху използваната сума за времето на ползване
Годишен процент на разходите (ГПР)

0% при покупки, изплатени изцяло в гратисния период, или 20.63 при покупка на стоки и услуги на стойност 3,000 лева със средства от кредитния лимит, изплатени на 12 равни месечни вноски*

Минимална погасителна месечна вноска (МПВ) 5% от дължимата сума, която включва усвоения кредитен лимит с добавени лихви, такси и комисиони, минимум 10 лева
Погасяване 

Възможност за избор между два отчетни периода за ползване на картата:

 • От 16-то число на месеца до 15-то число на следващия месец.
 • От 2-ро число на месеца до 1-во число на следващия месец.
Начини за погасяване
 • Чрез Райфайзен ОНЛАЙН
 • В интернет чрез ePay.bg
 • На банкомат чрез B-Pay
 • Чрез вноска на каса
 • С превод
Възможност за Застраховка Живот

Безплатна за първите 100 дни от издаване на картата, като след това се събира служебно за сметка на кредитния лимит

*ГПР е изчислен при годишна лихва в размер на 18.9% и при следните допълнителни допускания: картодържателят погасява задълженията си по кредитния лимит в съответствие с условията на договора за кредитна карта и без забава; размерът на лихвата и другите разходи по кредитния лимит са неизменни спрямо първоначалния им размер и се прилагат до пълното изплащане на усвоената част от кредитния лимит.

Подробна информация за всички условия по застраховка Живот можете да получите в офисите на Райфайзенбанк.

Условията по кредитната карта са подробно описани в Рамковия договор и всички такси и комисиони са включени в Тарифата (вижте секция Документи в ляво).