MasterCard Standard и Visa Classic

Вземете нещата в свои ръце с кредитните карти MasterCard Standard и Visa Classic!

Промоция за нови кредитни карти MasterCard и Visa

БЕЗ ЛИХВА И БЕЗ ТАКСА за теглене на всички банкомати до 15 октомври 2014 г.

Подайте искане за кредитна карта MasterCard Standard, Visa Classic, Visa Gold или MasterCard Gold от 16 май 2014 г. до 31 август 2014 г. и след одобрение ползвайте новата си карта:

 • БЕЗ ЛИХВА до 15 октомври 2014 г. за покупки и плащания, и за теглене в брой в страната и чужбина
 • БЕЗ ТАКСА ТЕГЛЕНЕ до 15 октомври 2014 г. на всички банкомати както в страната, така и в чужбина

Посетете удобен за Вас офис на Райфайзенбанк или

кандидатствайте онлайн >>
 

Условия на промоцията:

 1. Промоцията важи и за допълнителни кредитни карти, издадени към основна карта, ако исканията за основната и допълнителната карта са подадени в периода от 16 май 2014 г. до 31 август 2014 г.
 2. В случай че вече притежавате кредитна карта от Райфайзенбанк, промоцията важи за следваща основна карта от гореизброените видове, ако искането е подадено от 16 май 2014 г. до 31 август 2014 г.
 3. Промоцията не важи за служители на Райфайзенбанк (България) и за ко-брандираните кредитни карти BILLA Visa, AVON MasterCard, UNIQA MasterCard и Райкарт.
 4. Промоцията не важи за новоиздадени допълнителни карти, които са към основни карти, издадени преди 16.05.2014 г.
 • Получавате 1% отстъпка за всички покупки в страната.
 • Взимате карта с чип за максимална сигурност.
 • Избирате карта в лева или евро, с годишна или месечна такса.
 • Издавате до 4 допълнителни карти на посочени от Вас пълнолетни лица.
 • Имате възможност за застраховка Живот, безплатна за първите 100 дни.

MasterCard/Visa е Вашият спътник в ежедневието!

 • Плащате в магазини, ресторанти, бензиностанции, хотели в целия свят и в интернет.
 • Теглите от банкомати и в банкови офиси навсякъде по света.
 • Правите покупки без лихва при пълно погасяване в гратисния период, който е до 45 дни.
 • Резервирате хотел и взимате кола под наем, като гарантирате плащането с Вашата карта, без да оставяте депозит.
 • Плащате сметките си за ток, телефон, парно, вода и др. на банкомат чрез B-Pay и в интернет чрез ePay.
 • Променяте ПИН на банкомат.

Винаги сте информирани!

 • Получавате месечно извлечение по e-mail или по поща с подробна информация за движението по картата.
 • Правите справки на банкомат за разполагаема сума в страната и чужбина.
 • Получавате напомняне чрез SMS за крайна дата, минимален размер на погасителна вноска и общо дължима сума.
 • Регистрирате се в офис на Райфайзенбанк за услугата SMS/E-mail известяване за получаване на SMS и/или e-mail за всяко движение по картата.
Параметри на MasterCard Standard и Visa Classic
Валута 

Лева или евро по избор

Валидност на картата

3 години с възможност за автоматично подновяване

Обезпечение  Без поръчителство и без минимален депозит
Кредитен лимит на картата Oпределя се въз основа на оценката на кредитоспособността, минимум 300 лева
Гратисен период за покупки Между 15 и 45 дни
Лихва (на годишна база) 17.8% само върху използваната сума за времето на ползване
Годишен процент на разходите (ГПР)

0% при покупки, изплатени изцяло в гратисния период, или 19.33% при покупки за 3000 лева със средства от кредитния лимит, изплатени на 12 равни месечни вноски*

Минимална погасителна месечна вноска (МПВ) 5% от дължимата сума, която включва усвоения кредитен лимит с добавени лихви, такси и комисиони, минимум 10 лева
Погасяване  От 15-то число на месеца до първия ден на следващия месец
Начини за погасяване
 • Чрез Райфайзен ОНЛАЙН
 • В интернет чрез ePay.bg
 • На банкомат чрез B-Pay
 • На банкомат с депозитна функция на Райфайзенбанк
 • Чрез вноска на каса
 • С превод
Възможност за Застраховка Живот

Безплатна за първите 100 дни от издаване на картата, като след това се събира служебно за сметка на кредитния лимит

*ГПР е изчислен при годишна лихва в размер на 17.8% и при следните допълнителни допускания: картодържателят погасява задълженията си по кредитния лимит в съответствие с условията на договора за кредитна карта и без забава; размерът на лихвата и другите разходи по кредитния лимит са неизменни спрямо първоначалния им размер и се прилагат до пълното изплащане на усвоената част от кредитния лимит.

Подробна информация за всички условия по застраховка Живот можете да получите в офисите на Райфайзенбанк.

Условията по кредитната карта са подробно описани в Рамковия договор и всички такси и комисиони са включени в Тарифата. (вижте секция Документи в дясно)