РайКАРТ

Толкова е лесно, когато държиш печелившата карта!

Национална кредитна карта РайКАРТ и РайКАРТ + Dir.bg

Предимства на кредитнaтa картa

 • Получавате 1% отстъпка за всички покупки с РайКАРТ.
 • Имате възможност за застраховка Живот, безплатна за първите 3 месеца.

РайКАРТ е Вашият спътник в ежедневието

 • Плащате в магазини, ресторанти, бензиностанции, хотели в страната.
 • Плащате стоки и услуги в интернет чрез системите ePay и eBG.
 • Теглите от всички банкомати в страната и на ПОС устройства в банкови офиси.
 • Плащате сметките си за ток, телефон, парно, вода и др. на банкомат чрез B-Pay и в интернет чрез ePay.
 • Абонирате се в офис на Райфайзенбанк за автоматично плащане на битови сметки от картата.
 • Променяте ПИН на банкомат.

Винаги сте информирани

 • Получавате месечно извлечение по поща с подробна информация за движението по картата.
 • Правите справки на банкомат за разполагаема сума и последни транзакции.
 • Получавате напомняне чрез SMS за крайна дата, минимален размер на погасителна вноска и общо дължима сума.
 • След регистрация за услугата SMS известие в офис на Райфайзенбанк получавате SMS чрез системата ePay за всяка извършена транзакция с РайКАРТ.
Параметри на РайКАРТ
Валута  Лева
Валидност на картата
3 години с възможност за автоматично подновяване

Кредитен лимит на картата

Oпределя се въз основа на оценката на кредитоспособността, минимум 300 лева
Обезпечение  Без поръчителство и без минимален депозит
Лихва (на годишна база) 18.5% само върху използваната сума за времето на ползване
Годишен процент на разходите (ГПР) 20.15%*
Минимална погасителна месечна вноска (МПВ) 5% от дължимата сума, която включва усвоения кредитен лимит с добавени лихви, такси и комисиони, минимум 25 лева
Погасяване  От 2-ро до 16-то число на месеца 
Начини за погасяване
 • Чрез Райфайзен ОНЛАЙН
 • В интернет чрез ePay.bg
 • На банкомат чрез B-Pay
 • На банкомат с депозитна функция на Райфайзенбанк
 • Чрез вноска на каса
 • С превод
Възможност за застраховка Живот Безплатна за първите 3 месеца от активиране на картата, като след това се събира служебно за сметка на кредитния лимит

*ГПР е изчислен при годишна лихва 18.5% за покупки за 3000 лева със средства от кредитния лимит, изплатени на 12 равни месечни вноски, и при следните допълнителни допускания: картодържателят погасява задълженията си по кредитния лимит в съответствие с условията на договора за кредитна карта и без забава; размерът на лихвата и другите разходи по кредитния лимит са неизменни спрямо първоначалния им размер и се прилагат до пълното изплащане на усвоената част от кредитния лимит.

Подробна информация за всички условия по застраховка Живот можете да получите в офисите на Райфайзенбанк.

Условията по кредитната карта са подробно описани в Рамковия договор и всички такси и комисиони са включени в Тарифата. (вижте секция Документи в дясно)

Ко-брандирана кредитна карта РайКАРТ+Dir.bg има всички предимства на РайКАРТ и е при същите такси и условия плюс WEB Комуникатор от Dir.bg, който Ви дава възможност за:

 • Създаване на собствен сайт
 • Създаване на галерия от снимки
 • Участие във форуми по интереси
 • Публикуване на новини
 • Голям избор на музика и клипове
 • SMS и MMS