Спестовна програма

Спестявате при изгодна лихва, докато се разплащате с дебитната си карта Maestro

Спестовна програма - комбинация от дебитна карта и депозитна сметка
 • Спестовната програма е нов и удобен начин за спестяване - без изискване за минимална депозирана сума, за да започнете да спестявате
 • Спестовната програма е комбинация от дебитна карта Maestro и свързана към нея Депозитна сметка
 • По ваш избор сума в размер на 3%, 5% или 10% от всяко теглене на банкомат, покупка в търговски обект или плащане в интернет с дебитна карта Maestro автоматично се прехвърля от дебитната Ви карта по Депозитната Ви сметка. Можете да промените процента на средствата, които се прехвърлят по сметката, във всеки офис на банката

Пример: Теглите 100 лв. на банкомат, получавате 100 лв. в брой, а допълнителни 5 лв. от Вашата дебитна карта Maestro се прехвърлят автоматично по Депозитната сметка (в случай че сте избрали да спестявате 5% от всяка транзакция и разполагате с достатъчна наличност по Вашата картова сметка).

Защо да изберете Спестовната програма на Райфайзенбанк?

 • Спестявате лесно, бързо и удобно
 • Вие избирате по колко да спестявате
 • Теглите и внасяте средства по Депозитна сметка по всяко време
 • Получавате по-висока лихва при изпълнение на условията на програмата
 • Управлявате спестяванията си с безплатно интернет банкиране Райфайзен ОНЛАЙН
 • Имате възможност да получавате SMS известия за всяка транзакция, извършена с дебитната карта

Условия по Спестовна програма

 • Валута: лева
 • Минимална наличност: 5 лева, които се натрупват по Депозитната сметка от първите средства, прехвърлени от Вашата карта
 • Годишна лихва* – 0.50 %
  • Лихвата се удвоява на 1.00% годишно, ако поне веднъж месечно теглите или плащате с дебитната карта Maestro, като по този начин автоматично бъдат прехвърлени средства към Депозитната сметка
  • Лихвата се утроява на 1.50% годишно, ако поне веднъж месечно теглите или плащате с дебитната карта Maestro, като по този начин автоматично бъдат прехвърлени средства към Депозитната сметка и не теглите повече от два пъти годишно от спестяванията си в Депозитната сметка
 • Лихвата се капитализира ежегодно на датата на откриване на Депозитната сметка
 • Лихвата се начислява на база 360/ 360
 • Банката прилага посочените по-горе лихвени проценти единствено за суми по Депозитните сметки към Спестовна програма, в максимален размер до 100 000 лева включително. Банката не олихвява наличните суми по Депозитната сметка, надвишаващи 100 000 лева

Клиентите на банката имат правото да откриват и ползват към всеки един момент не повече от един продукт Спестовна програма.

* За Спестовни програми, открити до 14.12.2014г. новите лихвени нива се прилагат съответно за всяка една от тях, считано от следваща дата на изтичане на едногодишния лихвен период. Дотогава за тях важат лихвените проценти, валидни към 14.12.2014г. 

Допълнителни условия

 • Довнасяне – по всяко време на каса или чрез превод от други сметки, включително и през Райфайзен ОНЛАЙН
 • Теглене – по всяко време, на каса или преводи към други сметки, включително и през Райфайзен ОНЛАЙН
 • Прехвърляне на средства на банкомат между Депозитната сметка и дебитната карта
 • Информация за натрупаните спестявания по Депозитната сметка при всяко теглене на банкомат
 • Без такса за откриване на Депозитната сметка и дебитната карта
 • Без такса за внасяне на суми по Депозитната сметка
 • Месечна такса за Спестовната програма - 0,50 лв., която се удържа от дебитната карта
 • Такси за ползване на дебитна карта Maestro – стандартни, по Тарифа на банката