Кредити

Потребителски кредити

Гъвкави условия и конкурентни ценови параметри при финансиране на текущи потребителски нужди, покриване на задължения, покупка на всякакви стоки и услуги.

Жилищни кредити

Дългосрочно финансиране, със срок на издължаване до 30 год., при закупуване на жилищен имот, извършване на ремонтни дейности или рефинансиране на жилищни кредити.

Студентски кредит

Кредит с държавна подкрепа за финансиране на висше образование, без задължения за плащания през периода на обучението, при фиксиран лихвен процент и без други разходи.

Овърдрафт

Допълнителни средства при гъвкави условия за ползване и плащане на лихва само върху усвоена сума. Овърдрафт за индивидуални клиенти, получаващи трудовото си възнаграждение по сметка или притежаващи депозит в Райфайзенбанк.