Потребителски кредити

Consumer Loans by Raiffeisenbank

Какво предлага кредитът?

  • Гъвкави условия за финансиране при бърза процедура
  • Конкурентни ценови параметри
  • Бонуси и отстъпки при превод на работна заплата и ползване на пакет Комфорт, застраховка на кредитни вноски

За какво можете да ползвате кредита?

  • Потребителски нужди (ремонтни дейности, покупка на обзавеждане, битова техника, обучение)
  • Покриване на текущи задължения или временен недостиг на парични средства
  • Рефинансиране на кредити от други банки
  • Можете да ползвате повече от един кредит от банката при условие, че отговаряте на изискванията за кредитоспособност

Застраховка на кредитни вноски

Райфайзенбанк Ви предоставя възможността да сключите "Застраховка на кредитни вноски" по ползвания от Вас потребителски кредит. 

  • Застрахователните пакети, които можете да изберете при потребителски необезпечени кредити са: "Злополука" и "Живот" с максимален срок - 10 години от датата на сключване на застраховката.
  • Застрахователните пакети, които можете да изберете при потребителски кредити с ипотека са: "Злополука" , "Живот" и "Имущество" с максимален срок - 5 години от датата на сключване на застраховката.

Получавате сигурност и спокойствие при погасяването на ползвания от Вас кредит със сключване "Застраховка на кредитни вноски".

Изберете потребителски кредит от Райфайзенбанк:

Потребителски кредит с отговор до 2 часа

Стандартен потребителски кредит

Потребителски кредит срещу ипотека

Потребителски кредит срещу залог на парични средства

Потребителски кредит за клиенти с осигурителен доход 1400 лева