Потребителски кредити

Потребителски кредити - промоционални условия от 01.09.2014 до 31.12.2014 г.

Придайте форма на своите желания и осъществете Вашите предстоящи покупки с потребителски кредит

  • Лихвен процент, базиран на пазарен индекс след първата година
  • Без такса за предсрочно погасяване по всяко време от усвояването на кредита
  • Ползване на застраховка на кредитните вноски, покриваща целия срок на кредита
  • Ползване на пакет „Комфорт” с поне едно комунално плащане и регистрация за Райфайзен Онлайн
  • Превод на работната заплата в Банката
  • Кредитна карта с предварително одобрен лимит и без такса обслужване за първата година

Изберете потребителски кредит от Райфайзенбанк

Потребителски кредит с отговор до 2 часа

Стандартен потребителски кредит

Потребителски кредити с ипотека

Потребителски кредит срещу залог на парични средства

Потребителски кредит за клиенти с осигурителен доход 1400 лева