Потребителски кредити

Потребителски кредити - промоционални условия от 01.09.2014 до 31.12.2014 г.

Придайте форма на своите желания и осъществете Вашите предстоящи покупки с потребителски кредит

  • Лихвен процент, базиран на пазарен индекс след първата година
  • Без такса за предсрочно погасяване по всяко време от усвояването на кредита
  • Ползване на застраховка на кредитните вноски, покриваща целия срок на кредита
  • Ползване на пакет „Комфорт” с поне едно комунално плащане и регистрация за Райфайзен Онлайн
  • Превод на работната заплата в Банката
  • Кредитна карта с предварително одобрен лимит и без такса обслужване за първата година

Промоция по потребителски кредит и участие в томбола с награда ваучер за обзавеждане на дома

Промоционалните условия са валидни за следните потребителски кредити, за които е подадено искане и са усвоени от 01.09.2014 г. до 31.12.2014 г.: