Спестовна програма

Спестовна програма - комбинация от дебитна карта и депозитна сметка

Предлагането на Спестовна програма е преустановено на 01.08.2015г.

Условия по Спестовна програма

 • Валута: лева
 • Минимална наличност: 5 лева, които се натрупват по Депозитната сметка от първите средства, прехвърлени от Вашата карта
 • Годишна лихва* – 0.10 %
  • Лихвата се удвоява на 0.20% годишно, ако поне веднъж месечно теглите или плащате с дебитната карта Maestro, като по този начин автоматично бъдат прехвърлени средства към Депозитната сметка
  • Лихвата се утроява на 0.30% годишно, ако поне веднъж месечно теглите или плащате с дебитната карта Maestro, като по този начин автоматично бъдат прехвърлени средства към Депозитната сметка и не теглите повече от два пъти годишно от спестяванията си в Депозитната сметка
 • Лихвата се капитализира ежегодно на датата на откриване на Депозитната сметка
 • Лихвата се начислява на база 360/ 360
 • Банката прилага посочените по-горе лихвени проценти единствено за суми по Депозитните сметки към Спестовна програма, в максимален размер до 100 000 лева включително. Банката не олихвява наличните суми по Депозитната сметка, надвишаващи 100 000 лева

Клиентите на банката имат правото да откриват и ползват към всеки един момент не повече от един продукт Спестовна програма.

* За Спестовни програми, открити до 31.07.2015г. новите лихвени нива се прилагат съответно за всяка една от тях, считано от дата следваща датата на изтичане на едногодишния лихвен период. Дотогава за тях важат лихвените условия и проценти, при които е започнал текущия едногодишен период. 

Допълнителни условия

 • Довнасяне – по всяко време на каса или чрез превод от други сметки, включително и през Райфайзен ОНЛАЙН
 • Теглене – по всяко време, на каса или преводи към други сметки, включително и през Райфайзен ОНЛАЙН
 • Прехвърляне на средства на банкомат между Депозитната сметка и дебитната карта
 • Информация за натрупаните спестявания по Депозитната сметка при всяко теглене на банкомат
 • Без такса за откриване на Депозитната сметка и дебитната карта
 • Без такса за внасяне на суми по Депозитната сметка
 • Месечна такса за Спестовната програма - 0,50 лв., която се удържа от дебитната карта
 • Такси за ползване на дебитна карта Maestro – стандартни, по Тарифа на банката