Райфайзенбанк предлага експресни преводи “Мъни Грам” в евро 01.10.2003

Обратно

Райфайзенбанк (България) ЕАД вече предлага експресни международни преводи “Мъни Грам” в евро. Транзакциите могат да се извършат във всички офиси на банката в София и страната. Новата услуга улеснява осъществяването на парични преводи между България и страните от Европейския съюз.

С помощта на преводите Мъни Грам могат да се изпратят пари до 60 000 локации по света в рамките на 10 мин. без да е необходимо клиентът да притежава банкова сметка.