Кредити и програми за финансиране

Инвестиционно и оборотно финансиране, инициатива JEREMIE

Райфайзенбанк (България) EАД е между водещите кредитори на корпоративни клиенти.

В стремежа си да улесни достъпа до финансиране на бизнеса в България Райфайзенбанк активно работи и си партнира с различни национални и наднационални институции като Европейска Инвестиционна Банка, Европейски Инвестиционен Фонд, Европейска Банка за Възстановяване и Развитие, Банка към Съвета на Европа, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Европейски Инвестиционен Фонд, Национален Гаранционен Фонд ЕАД, Държавен Фонд Земеделие.

Райфайзенбанк предлага на своите корпоративни клиенти пълна гама от кредитни продукти и услуги.

Инвестиционни кредити

Корпоративни кредити за покупка на земя, сгради, машини, оборудване, транспортни средства, строителство, реконструкция и обзавеждане на предприятия, офиси и магазини и други инвестиции.

Оборотни кредити

Срочни, револвиращи или овърдрафт кредити за закупуване на суровини, материали и стоки, разплащането с доставчици или други текущи нужди, свързани с основната дейност на Вашата компания.

Кредитни лимити за банкови гаранции и акредитиви

Кредити за издаване на гаранции за участие в търгове, авансови плащания, митнически цели и др.

Земеделски кредити

Специални предложения за земеделските производители предоставени по програми на Европейската банка за възстановяване и рaзвитие, Националния гаранционен фонд и Европейската инвестиционна банка.

Инициатива JEREMIE

Гаранционна схема за финансиране на малкия и среден бизнес при преференциални ценови условия и облекчени изисквания към обезпечение. 

Кредити за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници

Възможности да намалите потреблението на енергия във Вашия бизнес и да оптимизирате дългосрочно разходите си за енергия.

Конкретните параметри по сделките се договарят в зависимост от спецификата на всеки отделен случай и биха могли да се различават от описаните в сайта условия.


 

Уебсайтът на Райфайзенбанк (България) ЕАД използва бисквитки (cookies) с цел подобряване на неговата ефективност. Като продължавате да използвате сайта, Вие приемате нашата "Политика за използване на бисквитки".

Съгласен съм