Меню

Райфайзен ОНЛАЙН

Райфайзен ОНЛАЙН – Най-краткият път до парите Ви

Удобство от ново поколение с мобилното приложение на Райфайзен ОНЛАЙН

За да използвате мобилното приложение е достатъчно да сте регистриран потребител за Райфайзен ОНЛАЙН* - използвате същото потребителско име и парола за достъп.

  Маркет   Съвместимост   QR код
AppStore iPhone, iPad (версия 6.0 или по-висока)  QR код за Райфайзен Онлайн
Google Play Android™ (версия 4.0 или по-висока)  QR код за Райфайзен Онлайн

Мобилното приложение за iPhone, iPad и Android™ е допълнително удобство за потребителите на услугата за интернет банкиране Райфайзен ОНЛАЙН. 

Услуги

 • Справочна информация за сметки, банкови карти, кредитни и депозитни продукти
 • Преводи в местна и чуждестранна валута
  До 2 000 лв. на единичен превод чрез допълнително средство за сигурност (SMS код или ТОКЕН).
  До 30 000 лв. между собствени сметки, като за ФЛ не се изисква допълнително средство за сигурност.
 • Преводи към предварително зададени образци и получатели в Райфайзен ОНЛАЙН
 • Преглед на текущи валидни съобщения
 • Локатор на офиси и банкомати
  Локализиране върху карта на най-близките до Вашето местоположение офиси и банкомати на банката
 • Валутен калкулатор
  Касови и безкасови валутни курсове и конвертиране между основните видове валути

* При регистрацията за Райфайзен ОНЛАЙН потребителят трябва да е заявил достъп през мобилна апликация.

Допълнителни опции за по-висока сигурност

 • Имате възможност да посочите телефонен номер за получаване на SMS код за мобилното приложение, различен от този за Райфайзен ОНЛАЙН.

 • Потребителите на Райфайзен ОНЛАЙН могат да изберат SMS код или ТОКЕН за активно банкиране през мобилното приложение.

Apple, логото на Apple, iPhone и iPad са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. App Store е марка за услуги на Apple Inc.
Android е търговска марка на Google Inc. Google Play e търговска марка на Google Inc.

Какво получавате с Райфайзен ОНЛАЙН?

 • Повече свободно време – справочна информация за Вашите сметки, изпращане на преводи и заявки за банкови продукти и услуги, без да е необходимо да посещавате банков офис
 • По-ниски разходи – безплатна регистрация и обслужване, и по-ниски такси за преводи, в сравнение с таксите за преводи, наредени на хартиен носител
 • Сигурност – надеждна защита за Вашите средства, благодарение на различни методи за защита на информацията
 • Бързина – възможност за справки относно средствата по Вашите сметки по всяко време и от всяка точка на света
 • Удобство - банкирайте по всяко време* и от всяко устройство с достъп до интернет - от личния си компютър, смартфон или таблет.

Какви услуги предлага Райфайзен ОНЛАЙН?

Получавате актуална информация за Вашите сметки

 • Наличност по разплащателни и картови сметки
 • Ежедневни и периодични извлечения във вид удобен за печатане
 • Извлечения за Райкарт, Visa и Mastercard
 • Информация за получени и наредени от Вас преводи
 • Валутни курсове

Извършвате вътрешнобанкови преводи и преводи към трети лица

 • Преводи в лева и чужда валута
 • Преводи в страната и чужбина
 • Преводи към бюджета
 • Обмяна на валута
 • Преводи на заплати на Вашите служители (възможност само за юридически лица)
 • Пакетни плащания (възможност само за юридически лица)
 • Плащане по Е-фактура
 • Образци на преводи
 • Управление на получатели (бенефициенти)

Подавате електронни заявки

 • Заявка за теглене на суми в брой от офис на Райфайзенбанк
 • Добавяне на сметка в Райфайзен ОНЛАЙН и задаване на права по нея /възможност само за физически лица/
 • Отказ от хартиено извлечение 
 • Абонамент по съществуваща сметка за пакетна услуга „Разплащателна сметка с дебитна карта Плюс“ /възможност само за физически лица/
 • Заявка за МСП пакетна програма /възможност само за юридически лица - микрофирми/
 • Нареждане за издаване на банкова гаранция /възможност само за юридически лица/
 • Нареждане за издаване на акредитив /възможност само за юридически лица/

Управлявате Вашите депозити

 • Информация за наличността по Вашите депозити
 • Откривате срочни депозити
 • Прекратявате срочни депозити

Проследявате Вашите кредити

 • Информация за дата на отпускане
 • Информация за вноски по кредит
 • Информация за остатък по кредит

Информация за промоции и нови продукти

Подавате онлайн поръчки за договорни фондове

Допълнителни удобства

 • Едно потребителско име и парола за достъп до личен и фирмен профил в Райфайзен ОНЛАЙН
 • Възможност за експорт на данни в различни формати - Word, Excel и XML
 • Възможност за предоставяне на достъп на трети лица, чрез предварително определени права за достъп

* Информация относно сроковете за изпълнение на преводи можете да получите в Тарифата на банката.

Спестявайте, докато банкирате

Какво спестявате с Райфайзен ОНЛАЙН?

 • Време – Банкирайте* по всяко време и от всяко място

Не е необходимо да напускате дома или офиса си, както и да посещавате банков клон.

 • Средства – Намалете месечните си разходи за банкови транзакции

Извършвате с до 50% по-евтини транзакции през онлайн банкирането, в сравнение с транзакциите, извършвани на каса в банков офис

 • Без такси за регистрация и обслужване за услугата

Услуга Такса на услугата в банков клон Такса на услугата през Райфайзен ОНЛАЙН Какво спестявате?
Междубанков превод в лева през Бисера 2.50 лв. 1 лв. 1.50 лв.
Междубанков превод в лева през Рингс 16 лв. 10 лв. 6 лв.
Вътрешнобанков превод в лева между различни клиенти 1 лв. 0.50 лв. 0.50 лв.
Превод във валута към други банки - Физически лица 0.20% мин 17 EUR 0.15% мин 15 EUR 0.05% мин 2 EUR
Вътрешнобанков превод във валута между различни клиенти 3 EUR 1.5 EUR 1.5 EUR
Искане за директен дебит 2 лв. 1 лв. 1 лв.
Превеждане на трудови възнаграждения на служители  0.2% 0.1% 0.1%
Превод във валута към други банки - Юридически лица 0.15% мин 15 EUR 0.10% мин 10 EUR 0.05% мин 5 EUR
За всички останали такси и комисиони за Райфайзен ОНЛАЙН се прилага действащата Тарифа на Райфайзенбанк.
 
* Информация относно сроковете за изпълнение на преводи можете да получите в Тарифата на банката.

Нашите препоръки за сигурност

Като поставяме на първо място сигурността на Вашите финансови средства, ние Ви препоръчваме да съблюдавате основните Изисквания за сигурност при работа в Интернет, както и да се възползвате от решенията, които Ви предоставяме.

Изберете ниво на достъп в зависимост от Вашите нужди

Пасивни права за достъп

 • Актуална информация за Вашите сметки – наличност по разплащателни и картови сметки, извлечения, информация за получени и наредени от Вас преводи
 • Проследявате Вашите кредити – информация за дата на отпускане, вноски по кредити, остатък по главница
 • Информация за наличността по Вашите депозити
 • Новини за промоции и нови продукти

Активни права за достъп

Активният профил дава следните допълнителни възможности:

 • Извършвате преводи в национална и чуждестранна валута в страната и чужбина, обмяна на валута
 • Подавате електронни заявки за банкови продукти и услуги*
 • Управлявате Вашите депозити – откриване и прекратяване на срочни депозити
 • Подавате електронни поръчки за договорни фондове – Райфайзен Асет Мениджмънт

* За изпращане на електронни заявки за нареждане за издаване на банкови гаранции и акредитиви е необходимо да се регистрира и Квалифициран електронен подпис (КЕП)

Средства за авторизация

За извършване на активни банкови операции през Райфайзен ОНЛАЙН е необходимо да използвате едно от посочените по-долу средства за сигурност:

SMS авторизация

При потвърждаване на плащане и заявки в системата Райфайзен ОНЛАЙН, на предварително посочен във формата за регистрация за услугата мобилен телефон на български мобилен оператор ще получите SMS съобщение с еднократен код за потвърждение на избрания превод/група преводи или заявка.

SMS съобщението съдържа и данни за плащането - сума и последните цифри на сметката на получателя или вида заявка.

Регистрацията за услугата и получаването на SMS съобщенията са напълно безплатни**.

** При получаване на SMS в режим на роуминг е възможно да бъдат начислени допълнителни такси от мобилния оператор.

ТОКЕН (електронно кодиращо устройство)

Токенът е компактно, удобно и лесно за употреба устройство за допълнителна сигурност, което генерира еднократно валидни кодове за потвърждаване на Вашите транзакции и заявки.

Не изисква инсталация или други специални настройки.

Еднократна такса за закупуване на устройството 30 лв. (с ДДС)

Регистрация в офис на Райфайзенбанк

 • За да направите регистрацията е необходимо да посетите удобен за Вас офис на Райфайзенбанк и да подадете Искане за регистрация.
 • След като подадете попълненото Искане за регистрация, веднага ще получите персонален плик с Вашето потребителско име и парола за достъп до Райфайзен ОНЛАЙН.
 • В случай че желаете, в офиса на банката можете да упълномощите и друго лице да извършва операции през Райфайзен ОНЛАЙН със сметките, на които Вие сте титуляр.

Активиране на услугата Райфайзен ОНЛАЙН

 • За физически лица - получавате достъп до услугата Райфайзен ОНЛАЙН на следващия работен ден, след като получите Вашето потребителско име и парола.
 • За юридическите лица - получават достъп до услугата Райфайзен ОНЛАЙН до 3 работни дни, след като получите Вашето потребителско име и парола.

Уебсайтът на Райфайзенбанк (България) ЕАД използва бисквитки (cookies) с цел подобряване на неговата ефективност. Като продължавате да използвате сайта, Вие приемате нашата "Политика за използване на бисквитки".

Съгласен съм