MasterCard Standard и Visa Classic

Международни кредитни карти MasterCard Standard и Visa Classic

Предлагането на MasterCard Standard е преустановено на 17.07.2015 г. 

Предлагането на Visa Classic е преустановено на 17.06.2015 г. Продуктът вече се предлага като безконтактна Visa Classic.

Предимства на кредитните карти

 • Получавате 1% отстъпка за всички покупки в страната.
 • Взимате карта с чип за максимална сигурност.
 • Избирате карта в лева или евро, с годишна или месечна такса.
 • Издавате до 4 допълнителни карти на посочени от Вас пълнолетни лица.
 • Имате възможност за застраховка Живот, безплатна за първите 100 дни.

MasterCard/Visa е Вашият спътник в ежедневието

 • Плащате в магазини, ресторанти, бензиностанции, хотели в целия свят и в интернет.
 • Теглите от банкомати и в банкови офиси навсякъде по света.
 • Правите покупки без лихва при пълно погасяване в гратисния период, който е до 45 дни.
 • Резервирате хотел и взимате кола под наем, като гарантирате плащането с Вашата карта, без да оставяте депозит.
 • Плащате сметките си за ток, телефон, парно, вода и др. на банкомат чрез B-Pay и в интернет чрез ePay.
 • Променяте ПИН на банкомат.

Винаги сте информирани

 • Получавате месечно извлечение по e-mail или по поща с подробна информация за движението по картата.
 • Правите справки на банкомат за разполагаема сума в страната и чужбина.
 • Получавате напомняне чрез SMS за крайна дата, минимален размер на погасителна вноска и общо дължима сума.
 • Регистрирате се в офис на Райфайзенбанк за услугата SMS/E-mail известяване за получаване на SMS и/или e-mail за всяко движение по картата.
Параметри на MasterCard Standard и Visa Classic
Валута

Лева или евро по избор

Валидност на картата

3 години с възможност за автоматично подновяване

Обезпечение Без поръчителство и без минимален депозит
Кредитен лимит на картата Oпределя се въз основа на оценката на кредитоспособността, минимум 300 лева
Гратисен период за покупки Между 15 и 45 дни
Лихва (на годишна база) 17.8% само върху използваната сума за времето на ползване
Годишен процент на разходите (ГПР)

0% при покупки, изплатени изцяло в гратисния период, или 19.33% при покупки за 3000 лева със средства от кредитния лимит, изплатени на 12 равни месечни вноски*

Минимална погасителна месечна вноска(МПВ) 5% от дължимата сума, която включва усвоения кредитен лимит с добавени лихви, такси и комисиони, минимум 10 лева
Погасяване От 15-то число на месеца до първия ден на следващия месец
Начини за погасяване
 • Чрез Райфайзен ОНЛАЙН
 • В интернет чрез ePay.bg
 • На банкомат чрез B-Pay
 • На банкомат с депозитна функция на Райфайзенбанк
 • Чрез вноска на каса
 • С превод
Възможност за Застраховка Живот

Безплатна за първите 100 дни от издаване на картата, като след това се събира служебно за сметка на кредитния лимит

*ГПР е изчислен при годишна лихва в размер на 17.8% и при следните допълнителни допускания: картодържателят погасява задълженията си по кредитния лимит в съответствие с условията на договора за кредитна карта и без забава; размерът на лихвата и другите разходи по кредитния лимит са неизменни спрямо първоначалния им размер и се прилагат до пълното изплащане на усвоената част от кредитния лимит.

Подробна информация за всички условия по застраховка Живот можете да получите в офисите на Райфайзенбанк.

Условията по кредитната карта са подробно описани в Рамковия договор и всички такси и комисиони са включени в Тарифата. (вижте секция Документи в дясно)


 

Уебсайтът на Райфайзенбанк (България) ЕАД използва бисквитки (cookies) с цел подобряване на неговата ефективност. Като продължавате да използвате сайта, Вие приемате нашата "Политика за използване на бисквитки".

Съгласен съм