Разплащания в лева и валута

Разплащания в лева и валута - преводи, чекови услуги, валутни сделки

Плащания във валута - наредени от местни и чуждестранни лица. Валутни плащания се извършват след деклариране на законово основание.

При валутни плащания на територията на страната, наредителите са задължени да предоставят на Банката декларация за произход на средствата по ЗМИП, както и статистическа форма в съответствие с Наредба 27 на БНБ.

При презгранични валутни преводи, освен горните документи, платецът е длъжен да предостави и документи, доказващи декларираното основание за плащане в съответствие с действащото валутно законодателство.

Преводи

Изпълнение на нареждания за преводи в лева и чуждестранна валута.

Срокове за изпълнение и вальори

Срокове за изпълнение и вальори за платежни нареждания в лева и чуждестранна валута, депозирани в Райфайзенбанк.

Експресни преводи в лева

Бързи парични преводи в лева без наличие на сметки между физически лица на територията на страната в реално време чрез системата Експрес-М.

Експресни международни преводи

Експресни международни парични преводи чрез системата MoneyGram.

Валутни сделки

Търговията с валутни продукти и услуги на българския валутен пазар.

Чекови услуги

Инкасиране, изплащане и издаване на банкови чекове.


 

Уебсайтът на Райфайзенбанк (България) ЕАД използва бисквитки (cookies) с цел подобряване на неговата ефективност. Като продължавате да използвате сайта, Вие приемате нашата "Политика за използване на бисквитки".

Съгласен съм