IBAN

Какво е IBAN

Международният номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN) е номер на сметка на банков клиент, съставен в съответствие с международен стандарт ISO 13616. До януари 2006 г. IBAN е въведен в 42 страни. Всички страни – членки на Европейския съюз, използват IBAN стандарта. Всяка страна, въвела IBAN стандарта, определя специфична форма и дължина на банковите сметки.

Какво представлява IBAN в България

Въвеждането и използването на IBAN в България се урежда с Наредба № 13 на Българската народна банка. Той представлява последователност от 22 знака – букви и цифри. IBAN номер се генерира за всяка банкова сметка на клиент само от банката, която го обслужва. От 5 юни 2006 г. всички плащания в страната и тези към чужбина се извършват от клиентски сметки, които са в IBAN формат. Тези сметки се разпознават от всяка банка в Европейския съюз и в страните, възприели IBAN стандарта.

Цел на въвеждането на IBAN в България

IBAN улеснява обработката на плащанията и намалява броя на неточно извършените преводи. IBAN подобрява ефективността, бързината и качеството на извършваните местни и международни преводи при по-голяма степен на сигурност. IBAN увеличава точността на предоставяната информация и улеснява потребителите при извършване и получаване на плащания. При приемане на нареждане за местен превод и превод към страна, въвела IBAN стандарта, с помощта на контролното число банката проверява коректността на посочените номера на сметките на наредителя и получателя (дори когато получателят е клиент на друга банка). Рискът от забавяне или отхвърляне на плащане поради неточности ще бъде намален, тъй като сметките на получателите ще бъдат заверявани само чрез използване на IBAN.

Структура на IBAN в България

Използваният в България IBAN се състои от следните елементи с обща дължина 22 знака:

  1. Код на държавата: BG
  2. Контролно число: Състои се от двe цифри. То служи за проверка на коректността на въведената IBAN сметка
  3. Основен номер на банковата сметка (BBAN) - Състои от 18 знака (букви и цифри) и включва:
  • Код на банката, състоящ се от 8 знака:
    • Идентификатор на банката: 4 знака (букви), които са първите 4 знака от международния банков идентификационен код на банката (BIC код)
    • Идентификатор на банковата адресируема единица (БАЕ – клон или офис на банката): 4 знака (цифри), които я идентифицират в рамките на банката
  • Останалите десет знака (цифри и букви) се определят от всяка банка

Знаците, използвани в структурата на IBAN, са арабски цифри (от 0 до 9) и главни букви от латинската азбука (от А до Z). В електронна форма IBAN се изписва като последователност от 22 знака без интервали между тях. На хартия IBAN се изписва като последователност от 22 знака, разделени от ляво на дясно в групи от по четири знака, отделени с интервал, като последната група е непълна.

По-подробна информация за IBAN можете да намерите на интернет страницата на Българската народна банка в раздел «Платежна система» http://www.bnb.bg, както и в офисите на Райфайзенбанк България.

Уебсайтът на Райфайзенбанк (България) ЕАД използва бисквитки (cookies) с цел подобряване на неговата ефективност. Като продължавате да използвате сайта, Вие приемате нашата "Политика за използване на бисквитки".

Съгласен съм