Спестовна сметка "Без ограничения"

Предлагането на Спестовна сметка „Без ограничения“ е преустановено на 20.04.2015г.

Условия по спестовната сметка

  • Срок: Спестовната сметка е безсрочна
  • Валута: лева, евро, щатски долари
  • Минималната сума за откриване: 100 валутни единици
  • Годишни лихвени проценти:
Валута Минимално салдо

Годишен лихвен процент за суми до 100 000 лв/50 000 евро/50 000 щ. долари

Годишен лихвен процент за суми над 100 000 лв/50 000 евро/50 000 щ. долари

BGN 100 0.00%  0,00%
EUR  100 0.00% 0,00%
USD 100 0.00% 0,00%

Клиентите на банката имат правото да откриват само по една Спестовна сметка “Без ограничения” във всяка от валутите, посочени по-горе.

  • Спестовна сметка "Без ограничения" се олихвява в края на годината.
  • Лихвата се начислява ежедневно база 360/ 360

Допълнителни условия

  • Без такса за откриване
  • Без месечна такса за поддръжка
  • Такса за внасяне и теглене на каса – съгласно Тарифата на банката

Депозитите в банката са гарантирани чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете. Фондът гарантира изплащане на сумите по депозити на 1 лице в банката, независимо от броя и размера на депозитите, до 196 000 лева общо за главница и лихва по всички депозити, при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките.


 

Уебсайтът на Райфайзенбанк (България) ЕАД използва бисквитки (cookies) с цел подобряване на неговата ефективност. Като продължавате да използвате сайта, Вие приемате нашата "Политика за използване на бисквитки".

Съгласен съм