Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Контактен център

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Yettel)

Е-мейл

call.center@raiffeisen.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.


Важна информация

Съвети за гарантиране на максимална сигурност при използване на твоята карта и при работа в интернет.

Сигурност

Научи повече


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Yettel)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Събиране на вземания

За съдействие при просрочени задължения

Телефон

(+359 2) 809 23 33

 

Viber Чрез Viber

Е-мейл

rbbg.collection@raiffeisen.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Понеделник - Петък: 08:30 ч. до 17:00 ч.


Консултации по ипотечно кредитиране

Телефони

(+359 2) 91562 21
(+359 2) 91562 22
(+359 2) 91562 23
(+359 2) 91562 33

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща


Обратна връзка

Изпрати твоето мнение

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за физически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за физически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Търговия със структурирани продукти

  Управлявай свободните си средства чрез иновативни спестовни и инвестиционни продукти

  Сертификатите предоставят възможност за инвестиции в продукти, които дават пълна или условна гаранция върху тяхната номинална стойност, в комбинация с възможност за постигане на доходност над средните пазарни нива по консервативни инвестиционни продукти.

  Можеш да намериш подходящите за теб продукти сред богатата палитра от финансови инструменти, предназначени за всякакъв тип инвеститори и пазарни участници. Сертификатите са инструменти, базирани върху различни видове базови активи. От представянето на базовия актив на всеки сертификат зависи доходността му и/или защитата на номиналната стойност на инвестицията.

  Предимства

  • Пълна или условна защита на главницата

   Ако си консервативно настроен инвеститор и за теб е по-важно да съхраниш своите спестявания, можеш да избереш продукт с пълна защита върху номиналната стойност. Ако склонността ти към поемане на риск надделява, можеш да се насочиш към продукт с условна гаранция на номиналната стойност (вградена бариера), който може да ти донесе по-добра доходност.

  • Възможност за постигане на доходност над текущите пазарни нива

   Повечето сертификати могат да донесат доходност над текущите пазарни нива от консервативни инструменти. Като инвеститор можеш да избираш между фиксирани годишни плащания, доходност спрямо представянето на базовия актив или бонус доходност, платима при падежа на продукта.

  • Богат набор от базови активи

   Можеш да избираш между множество активи, които служат за базов актив. Независимо дали желаеш да имаш експозиция към общопризнати борсови индекси (EURO STOXX 50, S&P 500 и др.), единични акции и кошница от blue chip акции (големи европейски и глобални компании) или суровини (злато, сребро, петрол), винаги ще успееш да намериш подходящия за теб продукт.

  • Срочност, съобразена с инвестиционния ти хоризонт

   С остатъчен срок до падежа от няколко месеца до 8 години, сертификатите са подходящи, както ако си инвеститор с краткосрочен инвестиционен хоризонт, така и за дългосрочно ориентирани пазарни участници.

  • Висока ликвидност

   Сертификатите имат постоянен вторичен пазар и при значителна капиталова печалба или нужда от незабавна ликвидност, можеш да продадеш част или цялата си инвестиция.

  Детайли

  Сертификатите са продукти, подобни на облигациите, при които един емитент поема задължението да изплати номиналната стойност на продукта, плюс потенциална доходност, при изпълнение на предварително определени условия на определена бъдеща дата. 

  Сертификати

  • Свободно прехвърляеми, с възможност за придобиване на първичен пазар и последваща търговия на вторичен пазар.
  • С или без регулярни лихвени плащания.
  • С фиксирано /гарантирано/ или плаващо /несигурно/ плащане на главницата на падеж.
  • Обвързани с представянето на един или няколко базови актива.

  Сертификатите се търгуват като обикновени ценни книжа на базата на поръчки от страна на клиентите. С техните основни характеристики, видове и предимства, можеш да се запознаеш по-подробно в секцията Често задавани въпроси.

  Такси

  Съгласно действащата Тарифа на банката за физически лица.

  Архив

  Тарифа за физически лица

  Тарифа за таксите и комисионите за физически лица на Райфайзенбанк (България) ЕАД за минали периоди.

  Научи повече

  Кандидатстване

  Как да стартирам търговия със сертификати?

  Посети офис на банката и подпиши договор за инвестиционно обслужване, за което е необходима личната ти карта. Търговията със сертификати се осъществява чрез подаване на поръчка по телефон, е-мейл или в наш офис, на базата на предварителна котировка от нашите брокери или дилъри.

  Критерии за кандидатстване

  За да търгуваш с ценни книжа, е необходимо да имаш навършени 18 години и открита разплащателна или друга сметка при Райфайзенбанк.

  Често задавани въпроси

  Какво представляват сертификатите и как мога да търгувам с тях?

  Сертификатите са ценна книга, емитирана под формата на облигация от банки. При тях емитентът поема безусловно задължение за обратно изкупуване на падеж. Съществува възможност за придобиване на първичен пазар и последваща търговия на вторичен регулиран пазар.

  Сертификатите ти дават право на фиксирано или плаващо плащане на главницата на падеж, както и възможност за регулярни лихвени плащания. 

  Какви са основните видове сертификати и от какво зависи дали главницата ми е гарантирана?

  Основните видове сертификати са:

  Гарантирани
  Структурирани продукти, предлагащи гаранция върху вложените средства на падежа на инвестицията. В допълнение, те могат да носят фиксиран или променлив доход на инвеститора през целия срок на инвестицията или на падеж под формата на купонни плащания или участие в представянето на базовия актив.

  Бонус сертификати
  Структурирани продукти без гаранция на вложените средства, но предлагащи частична условна защита. Те обикновено са обвързани с представянето на базовия актив, като има заложена бариера.

  Дисконтови сертификати
  Структурирани продукти без гаранция на вложените средства. Те се търгуват и котират с отстъпка от пазарната цена на базовия актив, в замяна на което инвеститорът приема да участва в потенциалните ползи от положително представяне на актива до определена горна граница (cap).

  Обратно-конвертируеми облигации
  Структурирани продукти без гаранция на вложените средства. Носят сравнително висок доход под формата на купон, който се изплаща, независимо от представянето на базовия актив. Ако цената на базовия актив е над предварително заложена бариера, на падежа инвеститора получава 100 % от вложените средства. Ако бариерата е достигната и/или цената на базовия актив на падежа е по-ниска от предварително заложена strike цена, инвеститорът получава предварително определен брой ценни книжа от базовия актив (брой = номинална стойност/ strike цена).

  Express сертификати
  Структурирани продукти без гаранция на вложените средства. Обикновено са с по-голям матуритет, но ако базовия актив се търгува над определено ниво на предварително зададени дати за оценка, то продукта бива изкупен обратно на по-висока стойност. Ако базовият актив се котира под съответната стойност, срокът на продукта автоматично се удължава до следващата дата за оценка.

  Индексни сертификати
  Структурирани продукти без гаранция на вложените средства. Позволяват на инвеститора да участва 1:1 в представянето на даден индекс. Съществуват и „къси“ индексни сертификати, които позволяват на инвеститора да реализира печалба при понижаващи се пазари.

  Какво е базов актив?

  Това е активът, върху който е структуриран сертификатът. За базов актив могат да служат индекси, акции, злато, петрол, облигации и други.

  Какво е „cap”?

  При някои продукти съществува горна граница на реализирана доходност от сертификата. Тя трябва да се има предвид, когато се отчита максималната цена на изкупуване на сертификата.

  Какво е бариера?

  Някои продукти предлагат условен защитен механизъм върху номиналната стойност чрез така наречената бариера. Тя представлява предварително заложено ниво спрямо началната стойност на базовия актив, при достигането на което отпада защитния механизъм на продукта.

  Какви са предимствата при инвестиране в сертификати спрямо алтернативни инвестиционни схеми?

  Основни предимства на сертификатите са високата ликвидност, липсата на такси за управление, пълната или условна гаранция върху главницата, възможност за избор на стратегия за всякакъв вид пазар, висока степен на защита, възможност за получаване на текуща фиксирана доходност и лесен достъп до пазара с минимална сума за инвестиране.

  До колко съм защитен като инвеститор?

  В България действа Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, който покрива загуби вследствие на фалит на инвестиционен посредник в размер до 90% от притежаваните активи, но не повече от 40 000 лева. На компенсация от Фонда подлежат инвеститорите които са класифицирани като „непрофесионални клиенти“.

  Съобразно действащите законови разпоредби, Райфайзенбанк съхранява ценните книжа на клиентите разделени от собствените си ценни книжа. В зависимост от вида на ценните книжа те се съхраняват в Централен Депозитар АД, Българска Народна Банка или чуждестранни депозитари.

  В случай на фалит на емитент, собствениците на облигации се нареждат преди акционерите при удовлетворяване на кредиторите.

  Какви са таксите и комисионните, свързани с търговията на ценни книжа?

  Всички такси и комисионни са описани в тарифата на банката, която е достъпна на уебстраницата на Райфайзенбанк.

  Какви стъпки да предприема, за да търгувам с ценни книжа?

  За да търгувате с финансови инструменти чрез Райфайзенбанк трябва да станете клиент на банката и да подпишете договор за инвестиционно обслужване.

  Как да купувам и продавам финансови инструменти?

  Поръчки за финансови инструменти се приемат от нашите брокери както по телефон, така и по електронна поща. В допълнение, поръчка може да се подаде в избрани офиси на банката.

  MiFID

  Директива за пазарите на финансови инструменти

  Хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на общността. 

  Контакти

  Отдел Продажби на капиталовите пазари

  Брокер ценни книжа
  Тел.:(+359 2) 91 985 490

  Началник отдел "Продажби на капиталовите пазари"
  Тел.:(+359 2) 91 985 456

  Офиси на банката

  Посети най-близкия офис на Райфайзенбанк.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.