Промоционален потребителски кредит Ексклузив

Отдай се на ексклузивната зима

Осъществи желанията си с Райфайзенбанк и грабни зимната ексклузивна оферта за потребителски кредит с ниска лихва.

Предимства

 • Атрактивни условия

  Прозрачно ценообразуване. Референтен лихвен процент (РЛП) + фиксирана надбавка

 • Възможност

  Издаване на кредитна карта с предварително одобрен лимит и без такса за обслужване за първата година.

 • Сигурност

  Без такса при частично или пълно предсрочно погасяване по всяко време от усвояване на кредита

Детайли

Промоцията е валидна за искания за кредит, подадени от 11.12.2018 г. до 15.02.2019 г., включително.

Параметри на кредита
Годишен лихвен процент

4,70% фиксиран лихвен процент за първата година и променлив лихвен процент за оставащия срок на кредита формиран от РЛП* + 4,57 пункта надбавка

Валута BGN
Максимален размер

50 000 BGN

/максималната сума се определя според индивидуалния ти профил/

Минимален размер

20 000 BGN

Срок От 6 месеца до 5 години
Такси
Такса за обработване на искането за кредит 0.75% от размера на кредита
Комисиона за предсрочно погасяване Не се дължи 

* РЛП: Актуални стойности на референтните лихвени проценти

Допълнителни условия

 • Превод на работната заплата в банката
 • Застраховка на кредитни вноски, пакет Живот ПЛЮС за срока на кредита
 • Ползване на с дебитна карта с неограничени безплатни плащания на ПОС, безплатни тегления от всички банкомати на Райфайзенбанк и без такса за теглене на банкомати на други банки в страната – 3 броя.
 • Офертата не важи за рефинансиране на съществуващи кредити в Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Кандидатстване

Изпрати запитване онлайн

Посети най-близкия офис на Райфайзенбанк

Заяви среща с мобилен банков консултант

Необходими документи

 • Документ за самоличност 
 • Документи по образец на Райфайзенбанк - Искане за кредит
 • По преценка на банката може да се изиска допълнително Удостоверение за дохода от работодател

Важно: Препоръчаният Потребителски кредит Ексклузив се предлага само на лица с превод на работна заплата по сметка в банката. За целта на сравнението в колона "Кредит без превод на работна заплата по сметка в банката" в калкулатора са изведени данни за Стандартен потребителски кредит  за лица, посочили осигурителен доход под 1400 лв. и Потребителски кредит – доход 1400 лв. , за лица, посочили осигурителен доход над 1400 лв.