Промоционален потребителски кредит Ексклузив

Отдай се на ексклузивната зима

Осъществи желанията си с Райфайзенбанк и грабни зимната ексклузивна оферта за потребителски кредит с ниска лихва.

Предимства

 • Атрактивни условия

  Фиксиран лихвен процент 4,7% за първата година и 6-месечен SOFIBOR + 4.440 пункта надбавка за оставащия срок на кредита.

 • Възможност

  Възможност за издаване на кредитна карта с предварително одобрен лимит и без такса за обслужване за първата година.

 • Удобство

  Пакет Комфорт с дебитна карта с неограничени безплатни плащания на ПОС и безплатни тегления от всички банкомати на Райфайзенбанк.

 • Сигурност

  Без такса при частично или пълно предсрочно погасяване по всяко време от усвояване на кредита.

Детайли

Промоционалната оферта Ексклузив е валидна за искания за кредит в лева с размер минимум 25 000 лв., подадени от 02.01.2018  г. до 15.04.2018 г., включително. Посочените лихвени проценти са валидни за промоционални кредити със срок до 4 год. Промоционалната оферта Екслузив не важи за рефинансиране на съществуващи кредити в Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Параметри на кредита
Размер

До 50 000 BGN

/максималната сума се определя според индивидуалния ти профил/

Минимална сума 25 000 BGN
Валута BGN
Срок От 6 месеца до 4 години
Такси
Такса за разглеждане на документи 0.5% от размера на кредита
Месечна такса за обслужване на пакет Комфорт 4.95 BGN

Примери

Кредит при превеждане на работната заплата по сметка в банката
Годишен лихвен процент 4,70% фиксиран лихвен процент за първата година и 6-месечен SOFIBOR + 4,440 пункта надбавка за оставащия срок на кредита
Размер на кредита 25 000 BGN
Срок на кредита 4 години
Месечна вноска 582,64 BGN
Месечна вноска за остатъка на кредита 582,64 BGN
Обща дължима сума 28 331,73 BGN
Годишен процент на разходите (ГПР) 5.52%*
Допълнителни условия

Ползване на Пакет Комфорт, регистрация за Райфайзен ОНЛАЙН и Застраховка на кредитни вноски, пакет Живот ПЛЮС за срока на кредита.

Офертата не важи за рефинансиране на съществуващи кредити в Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Такси и комисиони
Такса за обработване на искането за кредит 0.5% от размера на кредита
Такса за предсрочно погасяване Не се дължи

* Лихвата се начислява от датата на усвояване на сумата по Кредита на база 360 дни годишно за ползване на всяка сума по Кредита при 30 дни в месеца и 360 дни в годината (вкл. първия и без последния ден от този период).

Кандидатстване

Изпрати запитване онлайн

Посети най-близкия офис на Райфайзенбанк

Заяви среща с мобилен банков консултант

Необходими документи

 • Документ за самоличност 
 • Документи по образец на Райфайзенбанк - Искане за кредит
 • Документи, удостоверяващи дохода на кредитоискателя/съдлъжника
 • Съгласие от работодателя за превод на трудовото възнаграждение в банката – при клиенти, получаващи индивидуално трудовото си възнаграждение по сметка в Райфайзенбанк

Допълнителни предимства

 • Застраховка на кредитни вноски, пакет Живот ПЛЮС за срока на кредита

  Осигури си спокойствие при изплащане на кредита, защото неблагоприятните ситуации се случват без предупреждение и в тези моменти ти и семейството ти се нуждаете от подкрепа.

 • Регистрация за Райфайзен ОНЛАЙН

  Лесен и бърз достъп до вашите средства, когато и да решите, където и да се намирате.

Важно: Препоръчаният Потребителски кредит Ексклузив се предлага само на лица с превод на работна заплата по сметка в банката. За целта на сравнението в колона "Кредит без превод на работна заплата по сметка в банката" в калкулатора са изведени данни за Стандартен потребителски кредит с фиксиран лихвен процент за първите 7 години за лица, посочили осигурителен доход под 1400 лв. и Потребителски кредит – доход 1400 лв. с фиксиран лихвен процент за първите 7 години , за лица, посочили осигурителен доход над 1400 лв.