Промоционален потребителски кредит

Ниска лихва, фиксирана за първата година

Чудесен повод да помислиш за ново обзавеждане, кола или сбъдната мечта. 

Предимства

 • Фиксирана лихва

  Фиксиран лихвен процент за първата година.

 • Атрактивни условия

  Атрактивен лихвен процент - 4,90% фиксиран лихвен процент за първата година и 5,20% (РЛП + 5,06 пункта надбавка) плаващ лихвен процент за оставащия срок на кредита.

 • Възможност

  Възможност за издаване на кредитна карта с предварително одобрен лимит и без такса за обслужване за първата година.

 • Удобство

  Пакет Комфорт с дебитна карта с неограничени безплатни плащания на ПОС и безплатни тегления от всички банкомати на Райфайзенбанк.

 • Сигурност

  Без такса при частично или пълно предсрочно погасяване по всяко време от усвояване на кредита.

Детайли

Промоционалната оферта е валидна за искания за кредит в лева с размер минимум 10 000 лв., подадени от 21.05.2018 г. до 17.08.2018 г., включително. Посочените лихвени проценти са валидни за промоционални кредити със срок до 7 год. За кредити със срок над 7 год. се прилага надбавка от 1%.

Параметри на кредита
Размер на кредита

До 50 000 BGN

/максималната сума се определя според индивидуалния ти профил/

Минимална сума 10 000 BGN
Валута BGN
Срок От 6 месеца до 10 години

 

Такси
Такса за разглеждане на документи 0,5% от размера на кредита, минимум 90 BGN
Месечна такса за обслужване на пакет Комфорт 4,95 BGN

Примери

Кредит с превод на работната заплата по сметка в банката
Срок на изплащане до 7 години
Годишен лихвен процент 4,90% фиксиран лихвен процент за първата година и РЛП + 5,06 надбавка за оставащия срок на кредита*
Размер на кредита 20 000 BGN
Срок на кредита 7 години
Месечна вноска през първата година 290,61 BGN
Месечна вноска за остатъка на кредита 293,13 BGN
Обща дължима сума 25 112,02 BGN
Годишен процент на разходите (ГПР) 5,93%*
Допълнителни условия Ползване на Пакет Комфорт, регистрация за Райфайзен ОНЛАЙН и Застраховка на кредитните вноски, пакет Живот ПЛЮС за срока на кредита
Срок на изплащане над 7 години
Годишен лихвен процент 5,90% фиксиран лихвен процент за за първата година и РЛП + 6,06 пункта надбавка за оставащия срок на кредита*
Размер на кредита 20 000 BGN
Срок на кредита 10 години
Месечна вноска през първата година 230,98 BGN
Месечна вноска за остатъка на кредита 233,85 BGN
Обща дължима сума 28 726,58 BGN
Годишен процент на разходите (ГПР) 6,93%*
Допълнителни условия Ползване на Пакет Комфорт, регистрация за Райфайзен ОНЛАЙН и Застраховка на кредитните вноски, пакет Живот ПЛЮС за срока на кредита
Такси и комисиони
Такса за обработване на искането за кредит 0,5% от размера на кредита
Такса за предсрочно погасяване Не се дължи

* Лихвата се начислява от датата на усвояване на сумата по Кредита на база 360 дни годишно за ползване на всяка сума по Кредита при 30 дни в месеца и 360 дни в годината (вкл. първия и без последния ден от този период).

Кандидатстване

Изпрати запитване онлайн

Посети най-близкия офис на Райфайзенбанк

Заяви среща с мобилен банков консултант

Необходими документи

 • Документ за самоличност
 • Документи по образец на Райфайзенбанк - Искане за кредит
 • Документи, удостоверяващи дохода на кредитоискателя/ съдлъжника
 • Съгласие от работодателя за превод на трудовото възнаграждение в банката - при клиенти, получаващи индивидуално трудовото си възнаграждение по сметка в Райфайзенбанк

Важно: Препоръчания Промоционален потребителски кредит се предлага само на лица с превод на работна заплата по сметка в банката. За целта на сравнението в колона "Кредит без превод на работна заплата по сметка в банката" в калкулатора са изведени данни за Стандартен потребителски кредит с фиксиран лихвен процент за първата година за лица, посочили осигурителен доход под 1400 лв. и Потребителски кредит – доход 1400 лв. с фиксиран лихвен процент за първата година , за лица посочили осигурителен доход над 1400 лв.