Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Контактен център

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

Е-мейл

call.center@raiffeisen.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Консултации по ипотечно кредитиране

Телефони

(+359 2) 91562 21
(+359 2) 91562 22
(+359 2) 91562 23
(+359 2) 91562 33

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Консултация по Skype

Предоставяната в рамките на Skype консултациите информация е принципна и неперсонализирана, тъй като не е базирана на събирани от консултирано лице данни и не поражда за Райфайзенбанк конкретни ангажименти за договаряне.


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща


Обратна връзка

Изпрати твоето мнение

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Депозит Микс

  Микс-ирай точната депозитна комбинация

  Депозит Микс е комбинация от срочен депозит в Райфайзенбанк и инвестиция във взаимни фондове, управлявани и дистрибутирани от Райфайзен Асет Мениджмънт. Получаваш сигурност, по-висок лихвен процент по депозитната част и възможност за висока доходност от инвестицията!

  Предимства

  • Лихвена надбавка

   Получаваш лихвена надбавка по депозитната част.

  • Избор на фонда

   Избираш между 4 фонда на Райфайзен Асет Мениджмънт и много други на Райфайзен Кепитал Мениджмънт, според предпочитанията си за доходност и риск.

  • Запазване на инвестицията

   След изтичане на депозита, инвестицията може да бъде запазена без фиксиран срок.

  Детайли

  Депозит Микс е комбинация от депозит и взаимен фонд, като съотношението е: 70% от сумата е в срочен депозит за срок от 12 месеца и 30% в един или повече от изброените фондове по твой избор.

  Минимална сума за откриване - 2000 лв. или 1000 евро.

  Изборът на фонд не е ограничен от валутата на депозита.

  Фондове на Райфайзен Асет Мениджмънт (България)

  • Райфайзен Консервативен фонд
  • Райфайзен Активна защита
  • Райфайзен Фонд Глобален Растеж
  • Райфайзен Глобален Микс

  Фондове на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Vienna (RCM)

  • Райфайзен Русия Акции
  • Райфайзен Глобален Акции
  • Райфайзен Евразия Акции
  • Райфайзен Източноевропейски Акции
  • Райфайзен Европейски Small Cap Компании
  • Райфайзен Нововъзникващи пазари Акции
  • Райфайзен Глобален Облигации
  • Устойчив микс
  • Енергийни Акции
  • Инфраструктурни Акции
  • Активни Стоки

  Такси и условия

  • Без такса за откриване на срочния депозит

  • Без такса за внасяне и теглене на падежа на депозита

  За инвестицията в избрания от теб фонд, заплащаш следните такси и комисиони:

  Такси за фондове на Райфайзен Асет Мениджмънт

  Такса за емитиране на дялове от фондовете
  Консервативен 0%
  Активна защита  0%
  Глобален Растеж 0%
  Глобален Мик 0%
  Такса за обратно изкупуване на дялове от фондовете
  Консервативен 0% при инвестиция над 6 месеца,
  0,30% при инвестиция под 6 месеца
  Активна защита  0% при инвестиция над 1 год.,
  0,30% при инвестиция под 1 год.
  Глобален Растеж 0% при инвестиция над 6 месеца,
  0,70% при инвестиция под 6 месеца
  Глобален Мик 0% при инвестиция над 1 год.,
  0,50% при инвестиция под 1 год.

  Такси за фондове на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт

  Такса за емитиране на дялове от фондовете От 0,00% до 5,00% в зависимост от избрания фонд и размера на инвестираната сума
  Такса за обратно изкупуване на дялове от фондовете Няма

  Допълнителни предимства

  • По-висока доходност

   По-висока доходност на депозита в Райфайзенбанк - допълнителна лихва в размер на 0.10% годишно върху 12 месечни стандартни срочни депозити в лева и евро.

  • Възвръщаемост чрез инвестиция

   Възможност за оптимизиране на възвръщаемостта на твоите средства чрез инвестиция в избрания от теб договорен фонд, управляван или дистрибутиран от Райфайзен Асет Мениджмънт.

  • Гарантирани средства

   Твоите средства в срочния депозит са гарантирани от Фонда за гарантиране на влогове в банки до законово определените размери.

  • По-висока доходност от инфлацията

   Целта на взаимните фондове е в дългосрочен период да постигат по-висока доходност от равнището на инфлацията.

  • Доходност без данъчно облагане

   Доходността, реализирана от фондове на Райфайзен Асет Мениджмънт, не подлежи на данъчно облагане както за физически, така и за юридически лица.

  Договорни фондове

  Райфайзен Асет Мениджмънт

  Депозит Микс ти дава възможност да избереш един от следните договорни фондове:

  Райфайзен Консервативен Фонд България

  ДФ „Райфайзен Консервативен Фонд България” с предишно наименование ДФ „Райфайзен (България) Ликвидност” стартира дейността си в средата на месец март 2006 г. Фондът инвестира до 100% от активите си в дългови ценни книжа (ДЦК), издадени и/или гарантирани от Република България, с падеж до 5 години, до 10% от активите си в корпоративни облигации на български емитенти и не по-малко от 5 на сто от активите си в парични средства и банкови депозити с максимален срок до падежа 12 месеца.

  Инвестиционната цел на фонда е реализиране на капиталова печалба при поемане на нисък до умерен риск. Валутата на фонда е в български лева.

  Райфайзен (България) Активна защита

  ДФ „Райфайзен (България) Активна Защита” е създаден след преобразуване на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро”.

  ДФ „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро” стартира емитирането на дялове на 19 януари 2010 г. От 25.11.2015 г. фондът е преобразуван в Захранваща колективна инвестиционна схема с наименование ДФ „Райфайзен (България) Активна Защита”, която инвестира 85 на сто или повече от своите активи в дялове на ДФ „Райфайзен-Евро-Клик” (Raiffeisen-Euro-Click) - Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия.

  Инвестиционната цел на фонда е реализиране на капиталова печалба при поемане на нисък до умерен риск. Валутата на фонда е Евро.

  Райфайзен (България) Глобален Растеж

  ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж” стартира дейността си на 01.03.2013 г. със сливането на три договорни фонда: „Райфайзен Фонд Акции”, „Райфайзен Балансиран Фонд” и „Райфайзен Балансиран Доларов Фонд”.

  От 29.05.2015 г. фондът е преобразуван в Захранваща колективна инвестиционна схема с наименование ДФ„Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж”, която инвестира 85 на сто или повече от своите активи в дялове на ДФ „Райфайзен Глобален Акции” - Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия.

  Валутата на фонда е български лева.

  Райфайзен Глобален Микс

  ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс” представлява Захранваща Колективна инвестиционна схема, която инвестира постоянно 85 на сто или повече от своите активи в дялове на ДФ „Райфайзен Сигурност” (Raiffeisen – Sicherheit) - Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия. Фондът стартира емитирането на дялове на 05.04.2016 г. Останалите до 15% се инвестират в парични средства.

  Инвестиционната цел на фонда е реализиране на капиталова печалба при поемане на нисък до умерен риск.

  Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

  Депозитите в банката са гарантирани чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете. Фондът гарантира изплащане на сумите по депозити на 1 лице в банката независимо от броя и размера на депозитите, до 196 000 лв. общо главница и лихва по всички депозити, при условията на Закона за гарантиране на влоговете.

  Контакти

  Контактен център

  0700 10 000 (Vivacom)
  17 21 (A1 и Telenor)

  call.center@raiffeisen.bg

  Офиси на банката

  Посети най-близкия офис на Райфайзенбанк.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.