Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Контактен център

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

Е-мейл

call.center@raiffeisen.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Събиране на вземания

За съдействие при просрочени задължения

Телефон

(+359 2) 809 23 33

 

Viber Чрез Viber

Е-мейл

rbbg.collection@raiffeisen.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Понеделник - Петък: 08:30 ч. до 17:00 ч.


Консултации по ипотечно кредитиране

Телефони

(+359 2) 91562 21
(+359 2) 91562 22
(+359 2) 91562 23
(+359 2) 91562 33

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща


Обратна връзка

Изпрати твоето мнение

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за физически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за физически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Депозит Микс

  Микс-ирай точната депозитна комбинация

  Депозит Микс е комбинация от срочен депозит в Райфайзенбанк и инвестиция във взаимни фондове, управлявани и дистрибутирани от Райфайзен Асет Мениджмънт. Получаваш сигурност, по-висок лихвен процент по депозитната част и възможност за висока доходност от инвестицията!

  Предимства

  • Лихвена надбавка

   Получаваш лихвена надбавка по депозитната част.

  • Избор на фонда

   Според предпочитанията си за доходност и риск, избираш между 6 фонда, предлагани от УД "Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД - 100% собсвеност на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД.

  • Запазване на инвестицията

   След изтичане на депозита, инвестицията може да бъде запазена без фиксиран срок.

  Детайли

  Депозит Микс е комбинация от депозит и взаимен фонд, като съотношението е: 70% от сумата е в срочен депозит за срок от 12 месеца и 30% в един или повече от изброените фондове по твой избор.

  Минимална сума за откриване - 2000 лв. или 1000 евро.

  Изборът на фонд не е ограничен от валутата на депозита.

  Фондове на Райфайзен Асет Мениджмънт (България)

  • Райфайзен Консервативен фонд
  • Райфайзен Активна защита в Евро
  • Райфайзен Активна защита в Лева
  • Райфайзен Глобален Микс
  • Райфайзен Глобален Балансиран фонд
  • Райфайзен Фонд Глобален Растеж

  Такси и условия

  • Без такса за теглене на падежа на депозита

  За инвестицията в избрания от теб фонд, заплащаш следните такси и комисиони:

  Такси за фондове на Райфайзен Асет Мениджмънт

  Такса за емитиране на дялове от фондовете
  Консервативен 0%
  Активна защита  0%
  Глобален Растеж 0%
  Глобален Мик 0%
  Райфайзен Глобален Балансиран 0%
  Такса за обратно изкупуване на дялове от фондовете
  Консервативен 0% при инвестиция над 6 месеца,
  0,30% при инвестиция под 6 месеца
  Активна защита  0% при инвестиция над 1 год.,
  0,30% при инвестиция под 1 год.
  Глобален Растеж 0% при инвестиция над 6 месеца,
  0,70% при инвестиция под 6 месеца
  Глобален Мик 0% при инвестиция над 1 год.,
  0,50% при инвестиция под 1 год.
  Райфайзен Глобален Балансиран

  0% при инвестиция над 1година,
  0,60% при инвестиция под 1 година.

  Допълнителни предимства

  • По-висока доходност

   По-висока доходност на депозита в Райфайзенбанк - допълнителна лихва в размер на 0.05% годишно върху 12 месечни стандартни срочни депозити в лева и евро.

  • Възвръщаемост чрез инвестиция

   Възможност за оптимизиране на възвръщаемостта на твоите средства чрез инвестиция в избрания от теб договорен фонд, управляван или дистрибутиран от Райфайзен Асет Мениджмънт.

  • Гарантирани средства

   Твоите средства в срочния депозит са гарантирани от Фонда за гарантиране на влогове в банки до законово определените размери.

  • По-висока доходност от инфлацията

   Целта на взаимните фондове е в дългосрочен период да постигат по-висока доходност от равнището на инфлацията.

  • Доходност без данъчно облагане

   Доходността, реализирана от фондове на Райфайзен Асет Мениджмънт, не подлежи на данъчно облагане както за физически, така и за юридически лица.

  Договорни фондове

  Райфайзен Асет Мениджмънт

  Депозит Микс ти дава възможност да избереш един от следните договорни фондове:

  Райфайзен Консервативен Фонд България

  ДФ „Райфайзен Консервативен Фонд България” с предишно наименование ДФ „Райфайзен (България) Ликвидност” стартира дейността си в средата на месец март 2006 г. Фондът инвестира до 100% от активите си в дългови ценни книжа (ДЦК), издадени и/или гарантирани от Република България, с падеж до 5 години, до 10% от активите си в корпоративни облигации на български емитенти и не по-малко от 5 на сто от активите си в парични средства и банкови депозити с максимален срок до падежа 12 месеца.

  Инвестиционната цел на фонда е реализиране на капиталова печалба при поемане на нисък до умерен риск. Валутата на фонда е в български лева.

  Райфайзен (България) Активна защита в Евро

  Райфайзен Активна Защита в Евро има собствен механизъм на защита и цели запазване на 90% от най-високата достигната нетна историческа стойност на активите.

  ДФ „Райфайзен (България) Активна Защита” е създаден след преобразуване на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро” и от 25.11.2015 г. е Захранваща колективна инвестиционна схема, която инвестира 85 на сто или повече от своите активи в дялове на ДФ „Райфайзен-Евро-Клик” (Raiffeisen-Euro-Click) - Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия. Останалите до 15% са в парични средства.

  Инвестиционната цел на фонда е реализиране на капиталова печалба при поемане на нисък до умерен риск.

  Райфайзен (България) Активна защита в Лева

  Райфайзен Активна Защита в Лева има собствен механизъм на защита и цели запазване на 90% от най-високата достигната нетна историческа стойност на активите.

  Фондът представлява захранваща колективна инвестиционна схема, която инвестира постоянно 85 на сто или повече от активите си в дялове на главната колективна схема ДФ „Райфайзен-Евро-Клик” (Raiffeisen-Euro-Click), организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия. Останалите до 15% са в парични средства.

  ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Лева" стартира емитирането на дялове на 11 септември 2017г.
  Инвестиционната цел на фонда е реализиране на капиталова печалба при поемане на нисък до умерен риск.

  Райфайзен (България) Глобален Растеж

  ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж” стартира дейността си на 01.03.2013 г. със сливането на три договорни фонда: „Райфайзен Фонд Акции”, „Райфайзен Балансиран Фонд” и „Райфайзен Балансиран Доларов Фонд”.

  От 29.05.2015 г. фондът е преобразуван в Захранваща колективна инвестиционна схема с наименование ДФ„Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж”, която инвестира 85 на сто или повече от своите активи в дялове на ДФ „Райфайзен Глобален Акции” - Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия.

  Валутата на фонда е български лева.

  Райфайзен Глобален Микс

  ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс” представлява Захранваща Колективна инвестиционна схема, която инвестира постоянно 85 на сто или повече от своите активи в дялове на ДФ „Райфайзен Сигурност” (Raiffeisen – Sicherheit) - Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия. Фондът стартира емитирането на дялове на 05.04.2016 г. Останалите до 15% се инвестират в парични средства.

  Инвестиционната цел на фонда е реализиране на капиталова печалба при поемане на нисък до умерен риск.

  Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд

  ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд" представлява Захранваща Колективна инвестиционна схема, която инвестира минимум 85 на сто или повече от своите активи в дялове на ДФ „Райфайзен-Фонд-Ертраг” (Raiffeisenfonds-Ertrag) - Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия. Фондът стартира емитирането на дялове от 01 февруари 2018г. Останалите до 15% се инвестират в парични средства.

  Инвестиционната цел на фонда е реализиране на капиталова печалба при поемане на умерен инвестиционен риск.

  Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

  Депозитите в банката са гарантирани чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете. Фондът гарантира изплащане на сумите по депозити на 1 лице в банката независимо от броя и размера на депозитите, до 196 000 лв. общо главница и лихва по всички депозити, при условията на Закона за гарантиране на влоговете.

  Контакти

  Контактен център

  0700 10 000 (Vivacom)
  17 21 (A1 и Telenor)

  call.center@raiffeisen.bg

  Офиси на банката

  Посети най-близкия офис на Райфайзенбанк.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.