Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Контактен център

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

Е-мейл

call.center@raiffeisen.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Консултации по ипотечно кредитиране

Телефони

(+359 2) 91562 21
(+359 2) 91562 22
(+359 2) 91562 23
(+359 2) 91562 33

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Консултация по Skype

Предоставяната в рамките на Skype консултациите информация е принципна и неперсонализирана, тъй като не е базирана на събирани от консултирано лице данни и не поражда за Райфайзенбанк конкретни ангажименти за договаряне.


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща


Обратна връзка

Изпрати твоето мнение

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Пазарни индекси

  Актуални стойности

  Актуални стойности на пазарните индекси SOFIBOR, EURIBOR и LIBOR

  Референтен лихвен процент

  Стойност към 

  22.06.2018

  Стойност към 

  25.06.2018

  SOFIBOR 1W -0.213

  -0.213

  SOFIBOR 1M -0.143

  -0.143

  SOFIBOR 3M -0.048

  -0.048

  SOFIBOR 6M

  0.088

  0.085

  SOFIBOR 12M

  0.493

  0.488

  EURIBOR 1W -0.379

  -0.378

  EURIBOR 1M -0.370

  -0.370

  EURIBOR 3M -0.323

  -0.323

  EURIBOR 6M -0.268

  -0.268

  EURIBOR 12M -0.181

  -0.182

  LIBOR 1M 2.08363

  2.09113

  LIBOR 3M

  2.33188

  2.33506
  LIBOR 6M 2.50088

  2.50438

  Актуални стойности за кредити

  Актуални стойности на пазарните индекси, които участват при определяне на лихвените проценти по кредити на физически лица

  Кредити в лева

  Пазарни индекси за кредити в лева

  Считано от 20.02.2012г., лихвите по кредити в лева, отпускани на физически лица се формират от пазарен индекс (6-месечен SOFIBOR) + надбавка. Стойностите на 6-месечния SOFIBOR се определят към датата, която е два работни дни преди датата на промяна на пазарния индекс, съгласно приложената таблица по-долу. Към момента актуалните стойности на пазарния индекс, който участва при определяне на лихвените проценти по кредити в лева са:

  Потребителски кредити (необезпечени и обезпечени с поръчителство)

  • За кредитни продукти с дати на промяна 15.02 и 15.08 - към момента стойността на 6-месечния SOFIBOR е 0.145 и е обявена на страницата на БНБ на 13.02.2018 г. – 2 работни дни (спот вальор) преди 15.02.2018 г.
  • За кредитни продукти с дати на промяна 01.03 и 01.09 - към момента стойността на 6-месечния SOFIBOR е 0.165 и е обявена на страницата на БНБ на 27.02.2018 г. - 2 работни дни (спот вальор) преди 01.03.2018 г.
  • За кредитни продукти с дати на промяна 14.01 и 14.07 - към момента стойността на 6-месечния SOFIBOR е 0.163 и е обявена на страницата на БНБ на 11.01.2018 г. - 2 работни дни (спот вальор) преди 14.01.2018 г.

  Кредит Енергийна ефективност

  Към момента стойността на 6-месечния SOFIBOR е 0.163 и е обявена на страницата на БНБ на 11.01.2018 г. – 2 работни дни (спот вальор) преди 14.01.2018 г.

  Ипотечни кредити

  • За кредитни продукти с дата на промяна 15.04 и 15.10 - към момента стойността на 6-месечния SOFIBOR е 0.175 и е обявена на страницата на БНБ на 12.10.2017 г. – 2 работни дни (спот вальор) преди 15.10.2017 г.
  • За кредитни продукти с дати на промяна 01.03 и 01.09 - към момента стойността на 6-месечния SOFIBOR е 0.165 и е обявена на страницата на БНБ на 27.03.2018 г. - 2 работни дни (спот вальор) преди 01.03.2018 г.
  • За кредитни продукти с дати на промяна 14.01 и 14.07 - към момента стойността на 6-месечния SOFIBOR е 0.163 и е обявена на страницата на БНБ на 11.01.2018 г. - 2 работни дни (спот вальор) преди 14.01.2018 г.

  Лихвата в частта пазарен индекс се преизчислява и променя от Банката 2 (два) пъти в годината, на датите посочени по-долу. Преизчисляването се прави съгласно стойността на индекса, обявена 2 работни дни по-рано на общодостъпни водещи финансови сайтове - www.bnb.bg. Стойността на индекса се определя два работни дни (спот вальор) преди посочените по-горе дати.

  Кредити в евро

  Пазарни индекси за кредити в евро

  Считано от 20.02.2012г, лихвите по кредити в евро, отпускани на физически лица се формират от пазарен индекс (6-месечен EURIBOR) + надбавка. Стойностите на 6-месечния EURIBOR се определят към датата, която е два работни дни преди датата на промяна на пазарния индекс, съгласно приложената таблица по-долу. Към момента актуалните стойности на пазарния индекс, който участва при определяне на лихвените проценти по кредити в евро са:

  Потребителски кредити (необезпечени и обезпечени с поръчителство)

  • За кредитни продукти с дати на промяна 15.02 и 15.08 - към момента стойността на 6-месечния EURIBOR е -0.276 и е обявена на сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu на 13.02.2018 г. – 2 работни дни (спот вальор) преди 15.02.2018 г.
  • За кредитни продукти с дати на промяна 01.03 и 01.09 - към момента стойността на 6-месечния EURIBOR е -0.271 и е обявена на сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu на 27.02.2018г. - 2 работни дни (спот вальор) преди 01.03.2018 г.
  • За кредитни продукти с дати на промяна 14.01 и 14.07 - към момента стойността на 6-месечния EURIBOR е -0.271 и е обявена на сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu на 11.01.2018г. - 2 работни дни (спот вальор) преди 14.01.2018г.

  Кредит Енергийна ефективност

  Към момента стойността на 6-месечния EURIBOR е е -0.271 и е обявена на сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu на 11.01.2018 г. - 2 работни дни (спот вальор) преди 14.01.2018 г.

  Ипотечни кредити

  • За кредитни продукти с дати на промяна 15.04 и 15.10 - към момента стойността на 6-месечния EURIBOR е -0.274 и е обявена на сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu на 12.10.2017 г. - 2 работни дни (спот вальор) преди 15.10.2017 г.
  • За кредитни продукти с дати на промяна 01.03 и 01.09 - към момента стойността на 6-месечния EURIBOR е -0.271 и е обявена на сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu на 17.02.2018 г. - 2 работни дни (спот вальор) преди 01.03.2018 г.
  • За кредитни продукти с дати на промяна 14.01 и 14.07 - към момента стойността на 6-месечния EURIBOR е -0.271 и е обявена на сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu на 11.01.2018 г. - 2 работни дни (спот вальор) преди 14.01.2018 г.

  Лихвата в частта пазарен индекс се преизчислява и променя от Банката 2 (два) пъти в годината, на датите посочени по-долу. Преизчисляването се прави съгласно стойността на индекса, обявена 2 работни дни по-рано на общодостъпни водещи финансови сайтове - www.euribor.org или www.euribor-rates.eu. Стойността на индекса се определя два работни дни (спот вальор) преди посочените по-горе дати.

  *По договори за кредит, сключени считано от 01.03.2016г., в случаите, в които стойността на 6-месечния ЕURIBOR към определена дата спот вальор е отрицателна величина, за целите на изчислението на лихвата, референтният лихвен процент ще се калкулира със стойност 0 (нула) и по кредита ще се дължи лихва само в размера на надбавката.

  Архив

  Архив на референтните лихвени проценти, прилагани от Райфайзенбанк (България) ЕАД по кредити на граждани

  Дати на определяне на пазарния индексДати на промяна на пазарен индекс6-месечен
  SOFIBOR
  6-месечен
  EURIBOR
  13 февруари 2012 г. 15 февруари 2012 г. 4.403 1.359
  13 август 2012 г. 15 август 2012 г. 2.689 0.625
  13 февруари 2013 г. 15 февруари 2013 г. 2.015 0.369
  13 август 2013 г. 15 август 2013 г. 1.714 0.340
  13 февруари 2014 г. 15 февруари 2014 г. 1.559 0.390
  13 август 2014 г. 15 август 2014 г. 1.277 0.299
  12 февруари 2015 г. 15 февруари 2015 г. 1.169 0.128
  13 август 2015 г. 15 август 2015 г. 0.947 0.046
  11 февруари 2016 г. 15 февруари 2016 г. 0.474 -0.112
  11 август 2016 г. 15 август 2016 г. 0.357

  -0.189

  13 февруари 2017 г. 15 февруари 2017 г. 0.309

  -0.240

  11 август 2017 г. 15 август 2017 г. 0.260

  -0.271

  13 февруари 2018 г. 15 февруари 2018 г. 0.145

  -0.276

  30 август 2012 г. 01 септември 2012 г. 2.634 0.544
  27 февруари 2013 г. 01 март 2013 г. 1.974 0.336
  28 август 2013 г. 01 септември 2013 г. 1.681 0.345
  27 февруари 2014 г. 01 март 2014 г. 1.497 0.384
  27 август 2014 г. 01 септември 2014 г. 1.220 0.267
  26 февруари 2015 г. 01 март 2015 г. 1.121 0.114
  28 август 2015 г. 01 септември 2015 г. 0.947 0.040
  26 февруари 2016 г. 01 март 2016 г. 0.450 -0.129
  30 август 2016 г. 01 септември 2016 г. 0.353 -0.192
  27 февруари 2017 г. 01 март 2017 г. 0.291 -0.238 
  30 август 2017 г. 01 септември 2017 г. 0.260 - 0.273
  27 февруари 2018г. 01 март 2018 г. 0.165  -0.271
  12 януари 2012 г. 14 януари 2012 г. 4.549 1.527
  12 юли 2012 г. 14 юли 2012 г. 3.319 0.779
  10 януари 2013 г. 14 януари 2013 г. 2.170 0.325
  11 юли 2013 г. 14 юли 2013 г. 1.813 0.330
  10 януари 2014 г. 14 януари 2014 г. 1.580 0.390
  10 юли 2014 г. 14 юли 2014 г. 1.399 0.304
  10 януари 2015 г. 14 януари 2015 г. 0.167 1.184
  10 юли 2015 г. 14 юли 2015 г. 0.990 0.049
  12 януари 2016 г. 14 януари 2016 г. 0.599 -0.129
  12 юли 2016 г. 14 юли 2016 г. 0.334 -0.191
  12 януари 2017 г. 14 януари 2017 г. 0.327 -0.234
  12 юли 2017 г. 14 юли 2017 г. 0.268 -0273
  11 януари 2018 г. 14 януари 2018 г. 0.163 -0.271
  13 април 2011 г. 15 април 2011 г. 3.816 1.631
  13 октомври 2011 г. 15 октомври 2011 г. 2.456 1.780
  12 април 2012 г. 15 април 2012 г. 3.816 1.053
  11 октомври 2012 г. 15 октомври 2012 г. 2.456 0.416
  11 април 2013 г. 15 април 2013 г. 1.950 0.329
  11 октомври 2013 г. 15 октомври 2013 г. 1.611 0.34
  11 април 2014 г. 15 април 2014 г. 1.428 0.428
  13 октомври 2014 г. 15 октомври 2014 г. 1.220 0.182
  09 април 2015 г. 15 април 2015 г. 1.077 0.078
  13 октомври 2015 г. 15 октомври 2015 г. 0.919 0.026
  13 април 2016 г. 15 април 2016 г. 0.126 -0.138
  13 октомври 2016 г. 15 октомври 2016 г. 0.346 -0.204
  12 април 2017 г. 15 април 2017 г. 0.282 -0.242
  12 октомври 2017 г. 15 октомври 2017 г. 0.175 -0.274

  Дати на промяна на пазарните индекси

  Вид кредитДати на промяна
  Потребителски кредити (необезпечени и обезпечени с поръчителство)

  15 февруари и 15 август всяка година

  01 март и 01 септември всяка година

  14 януари и 14 юли всяка година в зависимост от условията по кредита

  Кредит Енергийна ефективност 14 януари и 14 юли всяка година
  Ипотечни кредити

  15 април и 15 октомври всяка година

  01 март и 01 септември всяка година

  14 януари и 14 юли всяка година в зависимост от условията по кредита

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.