Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Мариела Смилева, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 454


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Банки

  Райфайзенбанк има установени кореспондентски отношения с над 1 000 кореспондентски банки, включително над 50 лоро и 20 ностро сметки, поддържани в местна и чуждестранна валута при водещи европейски и американски банки.

  Предимства

  • Райфайзенбанк разви широка мрежа от български и чуждестранни финансови институции, с които поддържа тесни контакти, като предлага бързи и качествени услуги на своята клиентска база. С цел улесняване на операциите на своите клиенти Райфайзенбанк поддържа сметки в основните валути.

  • Възможност за нареждане на търговски валутни преводи към други банки в AUD, CAD, CZK, INR и още над 100 вида валути, както и възможност да обработва получени търговски преводи от други банки в AUD, CAD, CZK, HUF и още над 35 вида валути

  • Като член на Австрийската Банкова Група Райфайзен, банката присъства активно както в региона на Централна и Източна Европа, така също и в световните финансови центрове като Лондон, Сингапур, Ню Йорк и Пекин.

  • Райфайзенбанк предлага широка гама разнообразни инвестиционни продукти на паричните, валутните и капиталовите пазари – депозиране на средства, търговия с валута, акции, облигации, държавни ценни книжа, инструменти за хеджиране на валутен, лихвен и ценови риск.

  Продукти и услуги

  Поддържане на сметки в лева и валута

  Райфайзенбанк предлага на банките специални условия, в зависимост от техните индивидуални нужди и изисквания.

  Тарифа за банки

  Плащания и преводи от/към други банки

  Райфайзенбанк извършва местни (чрез националните системи за разплащания БИСЕРА и РИНГС) и презгранични плащания в местна и чуждестранна валута.

  Тарифа за банки

  Търговско финансиране

  Райфайзенбанк предлага търговско финансиране, включително документални акредитиви и гаранции.

  Научете повече

  Капиталови пазари

  Райфайзенбанк заема водещо място на междубанковия валутен и депозитен пазар.

  Научете повече

  Инвестиционно банкиране

  В качеството си на основен първичен дилър, Райфайзенбанк е лидер в търговията с ДЦК.

  Научете повече

  Попечителски и депозитарни услуги

  Райфайзенбанк е една от водещите банки в страната, която предлага попечителски и депозитарни услуги, предназначени за български и чуждестранни клиенти.

  Научете повече

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.