Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Yettel)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Мариела Смилева, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 454


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Небанкови финансови институции

  Райфайзенбанк е сред предпочитаните партньори за небанковите финансови институции с растящ брой обслужвани застрахователни и пенсионноосигурителни компании, управляващи дружества, инвестиционни посредници, лизингови и факторингови компании, обменни бюра и други.

  Предимства

  • Райфайзенбанк разполага със специализирано звено за обслужване на клиенти финансови институции. Високо квалифициран персонал осъществява и поддържа контакти с клиентите от този сегмент и посредничи при установяването на взаимоотношения между бизнес звената в Банката и небанковите финансови институции.

  • Райфайзенбанк подсигурява на клиентите от сегмента, достъп до инструментите на капиталовите пазари, предлагайки широка гама продукти и възможности за инвестиране, операции по покупко-продажба на валута, попечителски услуги, търговско финансиране, иновативни картови и спестовни продукти, както и възможност за разплащания и операции в лева и валута.

  • Райфайзенбанк е член на Българската Фондова Борса – София АД и Централен Депозитар АД.

  Продукти и услуги

  Поддържане на сметки в лева и валута

  Райфайзенбанк предлага на своите клиенти финансови институции специални условия, в зависимост от техните индивидуални нужди и изисквания.

  Депозити

  Райфайзенбанк е предпочитан партньор за клиентите небанкови финансови институции в областта на депозитните продукти.

  Плащания и преводи от/към други банки

  Райфайзенбанк извършва местни (чрез националните системи за разплащания БИСЕРА и РИНГС) и презгранични плащания в местна и чуждестранна валута.

  Научете повече

  Карти

  Чрез картите на Райфайзенбанк имате възможност за отдалечен достъп до средствата по вашата сметка.

  Научете повече

  ПОС терминали

  Чрез ПОС терминалите (електронни и виртуални) на Райфайзенбанк осигурявате възможност на клиентите си да плащат безналично, удобно и бързо. Като същевременно значително улеснявате администрирането на приходите си.

  Електронна търговия

  Виртуален ПОС - Райфайзенбанк предлага най-новия вид услуга на картовия пазар - електронна търговия. Електронната търговия е сигурен начин да приемате плащания на стоки и услуги на вашия уеб сайт.

  Търговско финансиране

  Райфайзенбанк предлага търговско финансиране, включително документарни акредитиви и гаранции.

  Научете повече

  Капиталови пазари

  Райфайзенбанк заема водещо място на междубанковия валутен пазар.

  Научете повече

  Инвестиционно банкиране

  В качеството си на основен първичен дилър, Райфайзенбанк е лидер в търговията с ДЦК.

  Научете повече

  Попечителски и депозитарни услуги

  Райфайзенбанк е една от водещите банки в страната, която предлага попечителски и депозитарни услуги, предназначени за български и чуждестранни клиенти.

  Научете повече

  Контакти и съдействие

  Отдел Финансови институции/Суверени

  София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, район Лозенец, ЕКСПО 2000, Фаза III, ет. 4
  Телефон: (+359 2) 91 985 423
  Факс: (+359 2) 943 45 57

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.