Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Yettel)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Мариела Смилева, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 454


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Институционални клиенти

  Райфайзенбанк е сред лидерите в обслужването на централната и местната власт, суверени и международни организации, общини и техните структури, общински и държавни предприятия, неправителствени организации, като осигурява комплексни банкови услуги и пълен набор от банкови продукти.

  • Специализирани звена

   Райфайзенбанк разполага със специализирани звена за обслужване и финансиране на Институционални клиенти - държавни предприятия, общински предприятия, общини и други бюджетни разпоредители, държавни структури, Неправителствени организации.

  • Договор с Министерството на финансите

   Райфайзенбанк има сключен договор с Министерството на финансите за обслужване на транзитните сметки, плащанията в СЕБРА и операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови разплащания.

  • Високо качество на обслужване

   Райфайзенбанк предлага високо качество на обслужване в съответствие с законовите и нормативни разпоредби за бюджета.

  Продукти и услуги

  Поддържане на сметки в лева и валута

  Райфайзенбанк открива сметки на бюджетни разпоредители, включени в системата на "Единна сметка" при спазване на нормативната уредба за обслужване на бюджетни организации.

  Плащания и преводи от/към други банки

  Райфайзенбанк извършва местни (чрез националните системи за разплащания БИСЕРА и РИНГС) и презгранични плащания в местна и чуждестранна валута. 

  СЕБРА (Система за Електронни Бюджетни Разплащания)
  На изпълнение през СЕБРА задължително подлежат всички плащания, инициирани от сметки на бюджетни разпоредители, които са включени в системата Единна сметка.

  ПОС терминали

  Райфайзенбанк предлага инсталиране на терминални устройства ПОС на бюджетни разпоредители, съгласно "Договор за обслужване на транзитните сметки, плащанията в СЕБРА и операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови разплащания" с Министерство на финансите.

  Съгласно "Договор за обслужване на транзитните сметки, плащанията в СЕБРА и операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови разплащания", Райфайзенбанк предлага:

  • Инсталиране на терминални устройства ПОС в офисите на бюджетни разпоредители и безплатни транзакции за физически и юридически лица, заплащащи задължения към бюджетните разпоредители през терминални устройства ПОС.

  Извън обхвата на "Договор за обслужване на транзитните сметки, плащанията в СЕБРА и операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови разплащания" са:

  • Доставка и инсталиране на PIN PAD модул.
  • Предоставяне на SIM карта на Райфайзенбанк за осъществяване на GPRS комуникация с хост на Борика.

  Научете повече

  Кредитиране на общини

  Райфайзенбанк е активен участник на пазара на финансиране на проекти в полза на местната общност. Банката предлага различни видове кредити според специфичните нужди на общините – инвестиционни, револвиращи, мостови кредити и др.

  Депозити

  Райфайзенбанк предлага на Институционални клиенти депозиране на парични средства за съхранение за определен срок, които са разполагаеми за клиента на датата на падеж на депозита.

  Научете повече

  Карти

  Чрез картите на Райфайзенбанк Институционалните клиенти имат възможност за отдалечен достъп до средствата по техните сметки.

  Научете повече

  Обслужване на заплати на Институционални клиенти

  Райфайзенбанк предлага бърз, лесен и удобен начин за превеждане на трудови възнаграждения на служителите по картови/разплащателни сметки.

  Научете повече

  Попечителски и депозитарни услуги

  Райфайзенбанк е една от водещите банки в страната, която предлага попечителски и депозитарни услуги, предназначени за български и чуждестранни клиенти.

  Научете повече

  Контакти и съдействие

  Отдел Финансови институции/Суверени

  София 1407
  бул. Никола Вапцаров 55, район Лозенец, Експо 2000, Фаза III, ет. 4
  Телефон: (+359 2) 91 985 423
  Факс: (+359 2) 943 45 57

  Отдел Големи корпоративни клиенти

  Сектор Публичен сектор и Институционални клиенти

  София 1407
  бул. Никола Вапцаров 55, район Лозенец, ЕКСПО 2000, Фаза III, ет. 5
  Телефон: (+359 2) 91 985 681/682
  Факс: (+359 2) 91 985 140

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.