Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Мариела Смилева, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 454


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Преводи

  Райфайзенбанк изпълнява преводи на територията на страната и презгранични преводи в лева или в чуждестранна валута по нареждания на местни и чуждестранни лица, съгласно българското законодателство.

  Предимства

  • Гъвкавост

   Нареждате и получавате преводи във валута, различна от валутата на сметката и/или в същата валута.

  • Удобство

   Нареждате преводи в банков офис или чрез интернет банкиране Райфайзен ОНЛАЙН и електронно банкиране ЕЛБА Интернешънъл.

  • Изпълнявате вътрешнобанкови преводи в реално време.

  Актуално

  Нова серия банкноти от 50 лева, 2019 г.

  Българска народна банка пуска в обращение нова банкнота с номинална стойност 50 лева, емисия 2019 г.

  Научи повече

  Детайли

  Преводи в лева на територията на България

  Райфайзенбанк изпълнява преводи в лева на територията на страната чрез РИНГС (Системата за брутен сетълмент в реално време) или БИСЕРА (Банковата интергрирана система за електронни разплащания).

  На изпълнение през РИНГС задължително подлежат всички плащания, равни на или надвишаващи 100 000. 00 лв., както и нареждания за плащания за по-малки суми по желание на клиента. Банката на наредителя има ангажимент да изпрати нареждането за превод към РИНГС не по-късно от 1 час след приемане/получаване на платежното нареждане от клиента, а банката на получателя - да завери сметката на получателя незабавно след  получаването на средствата.

  Системата БИСЕРА позволява изпълнение на платежни нареждания за суми под 100 000. 00 лв. с вальор същия или следващия работен ден за банката на бенефициента.

  Преводи във валута на територията на България или презгранични преводи

  Райфайзенбанк може да извърши валутно плащане по нареждане на клиент във всяка от следните валути: EUR, USD, GBP, CHF, TRY, SEK, NOK, DKK, JPY, RUB, RON, PLN, както и още над 100 вида валути.

  За преводи в щатски долари, наредени с опция за разноски OUR и към кореспондент на Райфайзенбанк в USD, се прилага допълнителна такса - OUR guaranteed:
  В този случай не се събират други допълнителни разноски по превода, включително кореспондентски банкови разноски.

  Преводи в евро към/от банките в групата Райфайзен “Intragroup payments” (IGP)

  Услугата се прилага от банката по отношение на изходящи преводи „към” и входящи преводи “от“ други банки в евро (EUR) в групата Райфайзен. Клиентите ползват отстъпка за преводи в групата Райфайзен спрямо стандартните цени за валутни преводи, съгласно действащата Тарифа на банката.

  Полезна информация

  Уведомления

  Контакти

  Контактен център

  0700 10 000 (Vivacom)
  17 21 (A1 и Telenor)

  call.center@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.