Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Yettel)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Мариела Смилева, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 454


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Набирателна сметка

  Райфайзенбанк открива набирателни сметки на капиталови търговски дружества в процес на учредяване, както и при увеличаване на капитала на съществуващи капиталови търговски дружества.

  Предимства

  • Сметката може да бъде открита в лева или друга валута.

  • По сметката могат да постъпват средства чрез касови вноски и безкасови преводи във връзка с набирането на капитала.

  • По сметката могат да постъпват преводи във валута, различна от валутата на сметката.

  Детайли

  Райфайзенбанк открива набирателни сметки в лева или друга валута, на капиталови търговски дружества в процес на учредяване, както и при увеличаване на капитала на вече учредени капиталови търговски дружества. Средствата по набирателната сметка се блокират за периода до регистриране на съответното дружество или до регистриране на увеличения капитал.

  Кандидатстване

  Процедура по кандидатстване

  Набирателна сметка можете да откриете, ако сте лице, управляващо и представляващо дружеството в процес на учредяване, както и ако сте упълномощени изрично за целта от лицето, назначено за управляващ и представляващ дружеството в процес на учредяване.

  Откриване на сметка

  • Депозирате попълнени банкови формуляри - Договор-искане за откриване и обслужване на банкова сметка и предоставяне на банкови услуги на юридически лица и Спесимен от подписите, като всички образци от подписите от ваша страна следва да бъдат положени пред отговорен банков служител или заверени нотариално.
  • Осигурявате сума по сметката в размер на капитала посочен в дружествен договор/устав на дружеството - чрез вноска на каса или банков превод по набирателната сметка, като всеки съдружник осигурява постъпването по сметката на сума, съответваща на дела му от капитала съгласно дружествения договор/устав/учредителен акт.
  • Предоставяте надлежно взето решение за учредяване на дружеството, условията в тази връзка и лицето, което ще упражнява представително права, както и приет от съответния орган на дружеството дружествения договор/устав/учредителен акт.
  • В зависимост от типа на юридическото лице банката може да изиска предоставяне на допълнителни документи, необходими за откриване на сметката. Банково удостоверение за внесен капитал - изготвя се от Банката след депозиране на Искане за издаване на банково удостоверение/референция и платена такса по Тарифа на банката.

  Контакти

  Контактен център

  0700 10 000 (Vivacom)
  17 21 (A1 и Yettel)

  call.center@raiffeisen.bg

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия офис на Райфайзенбанк.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.