Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Мариела Смилева, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 454


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Гаранционни споразумения с Европейския инвестиционен фонд (InnovFin, COSME; Паневропейски гаранционен фонд в отговор на COVID-19, Jeremie Търговско финансиране, Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility-CCS, Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility COVID-19) и Фонд Мениджър на Финансови Инструменти в България (Портфейлна гаранция с таван на загубите COVID-19).

  Предимства

  • Облекчени изисквания за обезпечение

  • Конкурентни ценови условия

  • Възможност за кандидатстване до широка гама от кредитни продукти, предлагани от банката

  Актуално

  Програма Възстановяване

  Програма Възстановяване е структуриран продукт и изпълняван в рамките на "Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. Целта на програмата е подкрепа на микро, малки и средни предприятия за справяне с последиците от COVID.

  Научи повече

  Сравнете и изберете

  InnovFin

  Гаранционно споразумение

  COSME

  Гаранционно споразумение

  Паневропейски гаранционен фонд

  Гаранционно споразумение

  JEREMIE Търговско финансиране

  Гаранционно споразумение

  Програма Възстановяване

  Гаранционно споразумение

  Cultural and Creative Guarantee Facility- CCS

  Гаранционно споразумение

  Cultural and Creative Guarantee Facility – CCS COVID-19

  Гаранционно споразумение
  (до 31.12.2021 г.)

  Средносписъчен брой на персонала

  До 3000 души До 249 души До 499 души До 499 души До 249 души До 249 души До 249 души

  Гаранционно покритие

  50% от лимита 50% от лимита 70% от лимита 80% от лимита 80% от лимита 70% от лимита 90% от лимита

  Минимален срок на кредита

  12 месеца 12 месеца 3 месеца 6 месеца   12 месеца 6 месеца

  Максимален срок на кредита

  До 60 м за оборотни кредити.
  До 120 м за инвестиционни кредити.

  До 60 м за оборотни кредити.
  До 117 м за инвестиционни кредити.

  до 60 месеца за револвиращи оборотни лимити.
  До 120 месеца за инвестиционни и срочни оборотни лимити (съобразно условията на раздел 3.1 от Временната рамка за държавни помощи).
  До 72 месеца за инвестиционни и срочни оборотни лимити (съобразно условията на раздел 3.2 от Временната рамка за държавни помощи).

  До 60 месеца

  До 60 м за оборотни кредити.
  До 84 м за инвестиционни кредити.

  До 60 м за оборотни кредити.
  До 120 м за инвестиционни кредити.

  До 108 м за оборотни кредити.
  До 120 м за инвестиционни кредити.

  Максимален размер на кредита

  7 500 000 EUR 3 000 000 EUR (а за клиенти, осъществяващи сухопътни товарни превози – 1 500 000 EUR) – за кредити със срок до 60м.

  1 500 000 EUR (а за клиенти, осъществяващи сухопътни товарни превози – 750 000 EUR) – за кредити със срок до 117м.
  При съответствие с раздел 3.1 от Временната рамка:

  В сферата на земеделието и първичната селскостопанска продукция – до 142 800 EUR.

  В сферата на рибарството и аквакултурите – до 171 000 EUR.

  Всички останали сфери на дейност – до 1 142 500 EUR.

  При съответствие с раздел 3.2 от Временната рамка и зададените прагове в него: до 7 500 000 EUR.
  3 000 000 EUR за МСП.

  1 875 000 EUR за предприятия със средно ниво на капитализация

  До 70% от приходите на предприятието за 2019 или 2020 г. (което е по-високо), но не повече от:
  - 1 500 000 евро / 3 000 000 лева (или 937 500 евро за предприятия, които извършват сухопътен транспорт на товари) за срок до 5 години.
  - 937 500 евро (или 468 750 евро за предприятия, които извършват сухопътен транспорт на товари) за срок до 7 години.

  2 000 000 EUR 2 000 000 EUR
                 

  Гаранционно споразумение InnovFin

  Програма в подкрепа на иновативни и бързоразвиващи се предприятия.

  Виж още

  Гаранционно споразумение COSME

  Гаранция, предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в подкрепа на малки и средни предприятия.

  Виж още

  Паневропейски гаранционен фонд в отговор на COVID-19

  Гаранционен инструмент, изпълняван от Европейския инвестиционен фонд, в подкрепа на малки, средни и междинни предприятия, предоставящ улеснен достъп до оборотно и инвестиционно финансиране, с цел преодоляване на последствията от Covid-19.

  Виж още

  Гаранционно споразумение JEREMIE Търговско финансиране

  Гаранционен инструмент за търговско и дългово финансиране, изпълняван от Европейския инвестиционен фонд и финансиран от Министерството на икономиката в подкрепа на Малки, Средни и Междинни предприятия.

  Виж още

  Програма Възстановяване

  Инструментът е структуриран и изпълняван в рамките на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет с цел подкрепа на МСП за справяне с последиците от COVID-19.

  Виж още

  Гаранционно споразумение Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility

  Гаранция, предоставена от Европейския Инвестиционен Фонд с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма "Творческа Европа".

  Виж още

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.