Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Мариела Смилева, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 454


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Гаранционно споразумение InnovFin

  Кредитните продукти, предоставяни в рамките на програмата се ползват от предимствата на гаранция, предоставена от Европейския Инвестиционен Фонд по програма InnovFin, представляваща съвместна инициатива на Европейската Инвестиционна Банка и Европейския Инвестиционен Фонд в сътрудничество с Европейската комисия в рамките на програма Хоризонт 2020. Програмата е в подкрепа на иновативни и бързоразвиващи се предприятия с персонал до 499 души. 

  Предимства

  • Облекчени изисквания

   По отношение на покритието, което се осигурява с предоставяното обезпечениe.

  • Изгодни ценови условия

  • Допустими бенефициенти

   Малки и средни предприятия и предприятия със средно ниво на капитализация (с персонал до 499 души).

  • Улеснен достъп

   До финансиране на иновативни бизнес дейности.

  Детайли

  Параметри на кредита
  Размер

  Мин. 25 000 EUR
  Макс. 7 500 000 EUR

  Продукти, гарантирани по програма InnovFin

  Нови кредити, предоставяни с цел:

  • Инвестиции в материални и нематериални активи
  • Оборотни средства
  • Бизнес трансфери
  Срок
  • Инвестиционни лимити - до 120 месеца
  • Срочни кредити за оборотни нужди - до 60 месеца
  • Револвиращи кредити за оборотни нужди - до 36 месеца

  Необходимо е крайните бенефициенти да спазват изискванията, заложени по програма Innovfin, както и да съответстват на изискванията, определени с кредитната политика на банката.

  Гаранционно покритие

  50%

  Кандидатстване

  Процедура по кандидатстване

  Малки и средни предприятия и предприятия със средна пазарна капитализация, регистрирани и опериращи на територията на България, които отговарят на поне един от следните критерии:

  • Инвестират в производство или развитие на иновативни процеси/продукти или услуги или при наличие на технологичен или индустриален риск.
  • Бързоразвиващи се компании или компании със значителен потенциал за иновации.
  • Компании със значителни разходи за изследователска и иновативна дейност или млади компании, финансирани от рисков капиталов инвеститор /неформален частен инвеститор (т. нар. „бизнес ангел“).
  • Компании, получили награди за изследователска или иновационна дейност или регистрирали права върху обект на интелектуална собственост (патенти, полезни модели, дизайни, топологии на полупроводникови изделия и др.) през последните 24 месеца.
  • Компании, отговарящи на допълнителни специфични критерии за иновативност.

  Кредитополучателят не осъществява дейности свързани с един или повече забранени според InnovFin сектори.

  Забранени дейности - дейности, които са забранени съгласно приложимото в РБ законодателство; научноизследователска дейност, свързана с клониране на хора, модифициране на генетичното наследство на човешки същества, което може да направи тези изменения наследствени, създаването на човешки ембриони единствено с цел научни изследвания или за набавяне на стволови клетки, включително посредством трансфер на ядра от соматични клетки, научноизследователска дейност, забранена в РБ и/или която и да е от останалите страни-членки на ЕС.

  Допълнителни предимства

  • Дългогодишен партньор на ЕИФ при финансиране по европейски програми.

  • Съдействие и подкрепа

   От високо-квалифицирани специалисти с опит в областта на кредитирането и финансовите услуги.

  Контакти

  Отдел Корпоративни клиенти

  Адрес: София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец
  Телефон: (+359 2) 91 985 101
  Факс: (+359 2) 91 985 140

  Полезна информация

  European Investment Fund

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.