Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Мариела Смилева, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 454


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Гаранционно споразумение НГФ ПРСР

  НГФ-ПРСР – Споразумение между Националния Гаранционен Фонд и Райфайзенбанк България ЕАД, въз основа на което Фондът гарантира до 50% от главницата по кредити, предоставяни на малки и средни предприятия, одобрени за подпомагане по Програма за развитие на селските райони на РБ (2014-2020г.), както и предприятия от сектор „Животновъдство“ и сектор „Растениевъдство“.

  Предимства

  • Намалени разходи за обслужване на кредитите

  • Облекчени изисквания

   По отношение на покритието, което се осигурява с предоставяното обезпечение.

  • Възможности за ползване на финансиране от бенефициенти

   Чиито проекти не получават подкрепа от търговските банки поради висок кредитен риск или липса на достатъчно обезпечения.

  Детайли

  Параметри на кредита
  Размер Мак. 3 000 000 BGN (за кредитополучател и свързаните с него лица)
  Продукти, гарантирани по програма НГФ-ПРСР
  • Инвестиционни кредити + кредити за оборотни средства
  • Банкови гаранции/лимити за банкови гаранции
  Гаранционно покритие 50%

  Кандидатстване

  Процедура по кандидатстване

  Кредитите, включвани в гарантирания портфейл следва да отговарят на следните условия:

  • Цел: инвестиции свързани с реализация на одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони на Република България (2014 – 2020 г.), разходи, свързани с реализация на проекти по Програмата за развитие на селските райони на Република България (2007 – 2013 г.), както и за финансиране на инвестиционни или оборотни нужди на предприятия от сектор „Животновъдство“ и сектор „Растениевъдство“.
  • Към момента на подаване на искането за включване на кредита в гарантирания портфейл кредитополучателят е микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закон за малките и средни предприятия, извършващо законосъобразна дейност, чийто краен контролиращ собственик не е субект, регистриран в Офшорна зона.
  • Кредитополучателят, както и икономически свързаните с него лица, нямат кредитна задлъжнялост към кредитна или финансова институция, изразяваща се в просрочие на кредит над 90 дни, класифициран като „необслужвана експозиция” или „загуба”.
  • Кредитополучателят не е в затруднено положение по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014.
  • Кредитът се включва изцяло в гарантирания портфейл, частично включване не се допуска.

  Допълнителни предимства

  • Дългогодишен партньор на НГФ по гаранционни програми.

  • Съдействие и подкрепа

   От висококвалифицирани специалисти с опит в областта на кредитирането и финансовите услуги.

  Контакти

  Отдел Корпоративни клиенти

  Адрес: София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец
  Телефон: (+359 2) 91 985 101
  Факс: (+359 2) 91 985 140

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.