Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Росица Петкова, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 453


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Гаранционно споразумение SME Initiative

  Кредитните продукти, предоставяни в рамките на програмата се ползват от предимствата на гаранция, предоставена от Европейския Инвестиционен фонд по линия на Оперативна програма „Инициатива за МСП“ 2014-2020, с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейски структурни инвестиционни фондове и бюджета на ЕС по програма “Хоризонт 2020“, Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка. Програмата е в подкрепа на малки и средни предприятия с персонал до 250 души, с годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.

  Предимства

  • Облекчени изисквания

   По отношение на покритието, което се осигурява с предоставяното обезпечение.

  • Изгодни ценови условия

  • Възможности за финансиране на инвестиции и оборотни нужди

  Детайли

  Параметри на кредита
  Размер Макс. 5 000 000 EUR
  Продукти, гарантирани по програма SME Initiative

  Нови кредити, предоставяни с цел:

  • Инвестиции в материални и нематериални активи
  • Оборотни средства
  • Придобиване на собственост в търговски предприятия от несвързани лица
  Срок
  • Инвестиционни лимити - до 141 месеца
  • Срочни кредити за оборотни нужди - до 60 месеца
  • Револвиращи кредити за оборотни нужди - до 48 месеца

  Необходимо е крайните бенефициенти да спазват изискванията, заложени по програма SME Initiative, както и да съответстват на изискванията, определени с кредитната политика на банката.

  Задължително е отчитането на получена минимална помощ (de minimis) по смисъла на Закона за държавните помощи.

  Гаранционно покритие 60%

  Кандидатстване

  Процедура по кандидатстване

  Малки и средни предприятия, регистрирани и опериращи на територията на България, които:

  • Са малко или средно предприятие по смисъла на ЗМСП, регистрирано съгласно Търговския закон или закона за кооперациите.
  • Не са "предприятие в затруднение" (по смисъла на Регламент на Комисията (ЕС) № C (2014) 651/2014 от 17 юни 2014.
  • Не са в процедура по несъстоятелност и по отношение на тях не е откривана процедура по несъстоятелност през последните 5 години.
  • По отношение на кредитополучателя и/или лицата, които упражняват контрол или го управляват не е налагано административно наказание или присъда, свързани с извършвана от тях незаконна дейност.
  • Не осъществяват дейности свързани с един или повече забранени според SME Initiative сектори.

  Забранени дейности - всяко производство, търговия или друга дейност, която е незаконна съгласно законодателството, приложимо към Малките и средни предприятия в РБ; производство и търговия на алкохол и тютюневи изделия и свързани продукти; производство и търговия с оръжия и муниции от всякакъв вид;казина и еквивалентни предприятия; интернет хазарт и онлайн казина; порнография и проституция; ядрена енергия; дейности от ИТ сектора, включващи проучване, развой или технически приложения, свързани с електронни програми или решения, насочени към електронни бази данни или решения, целящи подпомагане на който и да е от забранените дейности, изброени по-горе, или които са предназначени да дадат възможност за незаконен достъп до електронни мрежи от данни или теглене на електронни данни; дейности, свързани с проучване, развой или технически приложения, свързани с клониране на хора с научна или лечебна цел, и ГМО.

  Допълнителни предимства

  • Дългогодишен партньор на ЕИФ при финансиране по европейски програми.

  • Съдействие и подкрепа

   От висококвалифицирани специалисти с опит в областта на кредитирането и финансовите услуги.

  Контакти

  Отдел Корпоративни клиенти

  Адрес: София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец
  Телефон: (+359 2) 91 985 101
  Факс: (+359 2) 91 985 140

  Полезна информация

  European Investment Fund

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.