Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Мариела Смилева, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 454


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Паневропейски гаранционен фонд в отговор на COVID-19

  Настоящата Гаранционна програма е разработена в подкрепа на малки, средни и междинни предприятия, предоставяйки улеснен достъп до оборотно и инвестиционно финансиране с цел преодоляване на последствията от Covid-19.

  Предоставеното финансиране се осъществява по гаранционен инструмент EGF, изпълняван от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с финансовата подкрепа на държавите-членки на Европейския съюз, които допринасят за Паневропейския гаранционен фонд (EGF).

  Предимства

  • Облекчени изисквания към обезпеченията.

  • Конкурентни ценови условия.

  • По-големи възможности за финансиране.

  Детайли

  Финансирането по програма Паневропейски гаранционен фонд представлява държавна помощ по смисъла на Решение на Комисията C (2020) 9237 и се основава на зададените прагове и условия в раздел 3.1 и раздел 3.2 от "Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния взрив от Covid-19".

  Параметри на кредита
  Размер на финансирането При съответствие с раздел 3.1 от Временната рамка:
  • В сферата на земеделието и първичната селскостопанска продукция – до 142 800 EUR.
  • В сферата на рибарството и аквакултурите – до 171 000 EUR.
  • Всички останали сфери на дейност – до 1 142 500 EUR.
  При съответствие с раздел 3.2 от Временната рамка и зададените прагове в него: до 7 500 000 EUR.
  Валута BGN, EUR
  Продукти, гарантирани по програма Паневропейски гаранционен фонд
  • Лимити за оборотни средства (Овърдрафт, Револвираща линия, Срочен)
  • Инвестиционни кредити
  • Бизнес трансфер
  • Рефинансиране
  Гаранционно покритие 70 %
  Срок Минимален срок – 3 месеца.
  Максимален срок:
  • 60 месеца за револвиращи оборотни лимити.
  • 120 месеца за инвестиционни и срочни оборотни лимити (съобразно условията на раздел 3.1 от Временната рамка за държавни помощи).
  • 72 месеца за инвестиционни и срочни оборотни лимити (съобразно условията на раздел 3.2 от Временната рамка за държавни помощи).
  Необходимо е крайните бенефициенти да спазват изискванията, заложени по програма Паневропейски гаранционен фонд, както и да съответстват на изискванията, определени с кредитната политика на банката.

  Кандидатстване

  Критерии за кандидатстване

  Микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП (до 249 служители) и малки междинни предприятия (до 499 служители), регистрирани и опериращи на територията на България, които отговарят на следните критерии:

  • Не са "предприятие в затруднение" (по смисъла на Регламент (ЕС) № C (2014) 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014.
  • Не са предприятие в процедура по колективна несъстоятелност.
  • Предприятието не е в просрочие повече от 20 дни или в неизпълнение по сделка (вкл. в случаи на рефинансиране на частта, която е рефинансирана), предоставена от Райфайзенбанк или друга финансова институция.
  • Кредитополучателят не осъществява дейности свързани с един или повече забранени според Паневропейския гаранционен фонд сектори.

  Забранени дейности:

  • Дейности, които са забранени съгласно приложимото в РБ законодателство.
  • Дейности по износ към страни-членки на ЕС или други страни.
  • Търговия с отпадъци и отпадъчни продукти – изключение са случаите разрешени по Базелската конвенция.
  • Производство, употреба или търговия с опасни материали като напр. радиоактивни материали.
  • Производство и търговия с фармацевтични продукти, пестициди/хербициди, химикали, вещества, увреждащи озоновия слой и други опасни вещества.
  • Производство, обработка и продажба на тютюн и тютюневи изделия.
  • Хазартни игри, казина и еквивалентни предприятия или хотели, на чиято територия се помещават такива заведения.
  • Производство и търговия с оръжие и муниции и др.

  Допълнителни предимства

  • Дългогодишен партньор на ЕИФ при работата с европейски програми.

  • Съдействие и подкрепа

   От високо-квалифицирани специалисти с опит в областта на кредитирането и финансовите услуги.

  • Облекчени ценови условия при използването на програмата.

  Контакти

  Отдел Корпоративни клиенти

  Адрес: София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец
  Телефон: (+359 2) 91 985 101
  Факс: (+359 2) 91 985 140

  Полезна информация

  Pan-European Guarantee Fund – EGF

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.