Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSFСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефон

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Финансови институции/Суверени

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Валутни дилъри

Телефони

(+ 359 2) 91 985 429

(+ 359 2) 91 985 454

Брокер и финансови инструменти

Телефони

(+359 2) 91 985 490

(+359 2) 91 985 496

 


 

Връзки с обществеността

Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната формаОбратна връзка

Изпратете вашето мнение

 

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Овърдрафт

  Оборотно финансиране, позволяващо извършване на плащания над размера на разполагаемите средства по разплащателна сметка.

  Предимства

  • Допълнителни средства

   Разполагате с допълнителни средства, надвишаващи разполагаемата наличност по разплащателната ви сметка до определен, предварително договорен лимит.

  • Без фиксирани междинни срокове за усвояване и погасяване на лимита

  • Оптимизиран лихвен разход на база автоматично погасяване с всички постъпления по сметката

  • Обезпечение на банкови гаранции и акредитиви

   Възможност за използване на кредита за обезпечаване на издадени от KBC Банк банкови гаранции и акредитиви (при договаряне).

  • Опция за алокиране

   Опция при опредени условия за алокиране по гаранционни линии от европейски и национални финансови институции, водеща до намелени изисквания за обезпечение.

  Детайли

  Овърдрафтът се отпуска по разплащателната сметка на кредитополучателя и се ползва, когато наличните по сметката средства не са достатъчни да покрият постъпилите нареждания за плащане.

  Усвояване

  Средствата могат да бъдат усвоявани многократно в рамките на определен срок и до размера на договорения лимит.

  Погасяване

  Усвоените средства по кредита се намаляват, а и дължимите лихви се погасяват, автоматично с всяко постъпление по сметката, след което кредитът може да се усвоява отново в рамките на договорения срок.
  Погасяването става съобразно договорените падежни дати.

  Обезпечение

  Обезпечението по кредита подлежи на индивидуално договаряне като в определени случаи може да се използва и гаранция от линии от европейски и национални финансови институции.

  Такси

  По договаряне.

  Допълнителни предимства

  • Съдействие и подкрепа от висококвалифицирани специалисти с опит в областта на кредитирането и финансовите услуги.

  • Ясни и прозрачни условия за финансиране.

  • Добър опит при финансирането на компании в множество индустрии.

  Контакти и съдействие

  Корпоративно банкиране

  Корпоративни клиенти
  София 1407
  бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец
  Телефон: (+359 2) 91 985 101
  Факс: (+359 2) 91 985 140

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия до вас Регионален корпоративен център.

  Препоръчани продукти

  Финансиране на международните ви търговски сделки или защита от финансова загуба, независимо дали става въпрос за внос или износ.

  Търговско финансиране

  Гаранционни споразумения с Европейския инвестиционен фонд и Фонд Мениджър на Финансови Инструменти в България.

  Европейски и национални програми за финансиране

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.