Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Мариела Смилева, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 454


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Срочен оборотен кредит

  Финансиране за оборотни средства с фиксиран погасителен план, предназначено за текущите потребности на вашия бизнес.

  Предимства

  • Гъвкавост

   Осигурява ви гъвкавост за посрещане на текущите разходи, произтичащи от обичайната дейност на вашата компания.

  • Широк обхват на възможните цели, свързани с потребността от оборотен капитал за бизнеса ви.

  • Условия по кредита

   Индивидуално договорени и съобразени с нуждите на конкретния бизнес условия по кредита.

  • Използване на кредита за обезпечаване

   Възможност за използване на кредита за обезпечаване на издадени от Райфайзенбанк банкови гаранции и акредитиви (при договаряне).

  • Опция за алокиране

   Опция при определени условия за алокиране по гаранционни линии от Европейски и национални финансови институции, водеща до намелени изисквания за обезпечение.

  Детайли

  Широк обхват на възможните цели:

  • Закупуване на суровини, материали и стоки
  • Други разходи към доставчици
  • Режийни и други разходи, свързани с текущата дейност на вашата компания

  Усвояване

  Договорената сума може да се усвоява еднократно или на части в рамките на договорения срок. Възможен е гратисен период по главницата.

  Погасяване

  Кредитът се погасява на равни месечни вноски или по друг погасителен план, предварително договорен с банката в зависимост от оперативния цикъл на конкретния бизнес.

  Обезпечение

  Обезпечението по кредита подлежи на индивидуално договаряне като в определени случаи може да се използва и гаранция от линии от европейски и национални финансови институции.

  Такси

  По договаряне.

  Допълнителни предимства

  • Съдействие и подкрепа от висококвалифицирани специалисти с опит в областта на кредитирането и финансовите услуги.

  • Ясни и прозрачни условия за финансиране.

  • Добър опит при финансирането на компании в множество индустрии.

  Контакти и съдействие

  Корпоративно банкиране

  Корпоративни клиенти
  София 1407
  бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец
  Телефон: (+359 2) 91 985 101
  Факс: (+359 2) 91 985 140

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия до вас Регионален корпоративен център.

  Препоръчани продукти

  Финансиране на международните ви търговски сделки или защита от финансова загуба, независимо дали става въпрос за внос или износ.

  Търговско финансиране

  Гаранционни споразумения с Европейския инвестиционен фонд (Innovfin, COSME, SME initiative), Национален гаранционен фонд. Финансиране проекти по Оперативни програми.

  Европейски и национални програми за финансиране

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.