Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Мариела Смилева, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 454


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Кредит за саниране на многофамилни жилищни сгради

  Кредити за оборотни средства и кредити за обезпечаване издаването от Райфайзенбанк на банкови гаранции, свързани с разходи по проект по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

  Предимства

  • Специално разработен продукт

   Финансиране по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

  • Възможност за съчетаване на кредит за оборотни средства с издаване на банкови гаранции

  • Гъвкави условия, съобразени с характеристиките на проекта

  Детайли

  С кредита за саниране на многофамилни жилищни сгради могат да се финансират:

  • Оборотни средства – процент от разходите по количествено-стойностна сметка за строително-монтажни дейности без  ДДС, съгласно Договор между клиента и съответната община за изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Договор за извършване на СМР)
  • Банкова Гаранция за авансово плащане в полза на Сдружение на собствениците/Община/ - до определен процент от стойността съгласно Договора за извършване на СМР
  • Банкови Гаранции за изпълнение на Договора за изпълнение на СМР

  Погасяване

  Погасяването на кредита е до 12 месеца, като погасителния план се договаря въз основа на очакваните постъпления от изпълнение на Договора за извършване на СМР.

  Обезпечение

  Залог на вземания по Договора за извършване на СМР, като е възможно в определени случаи да се договорят  и допълнителни лични обезпечения.

  Допълнителни предимства

  • Съдействие и подкрепа от висококвалифицирани специалисти с опит в областта на кредитирането и финансовите услуги.

  • Ясни и прозрачни условия за финансиране.

  • Добър опит при финансирането на проекти по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

  Контакти и съдействие

  Корпоративно банкиране

  Корпоративни клиенти
  София 1407
  бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец
  Телефон: (+359 2) 91 985 101
  Факс: (+359 2) 91 985 140

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия до вас Регионален корпоративен център.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.