Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Мариела Смилева, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 454


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Консервативен Фонд България

  Инвестиция точно в целта

  Предимства

  • Доходност

   Инвестициите в договорните фондове ви предлагат възможност да реализирате по-добра доходност.

  • Ликвидност

   Имате възможност да използвате средствата, които са ви необходими. При частично или пълно обратно изкупуване, получавате натрупаната към момента доходност.

  • Данъчни преференции

   Реализираната доходност от вашата инвестиция е необлагаема (както за физически, така и за юридически лица).

  • Спестявате

   От такса за записване на дялове, такса за обратно изкупуване при инвестиция над 1г. и използвате безплатна сметка за обслужване на вашата инвестиция.

  • Професионално управление

   Райфайзен Асет Мениджмънт България е най-добро управляващо дружество в България за 2016 г., 2017г., 2018г. (класацията на EMEA Finance).

  Детайли

  Какво представлява фондът и къде инвестира?

  • Консервативен Фонд България е създаден на 16 март 2006г. и е най-големият договорен фонд в България.

  • Дългови ценни книжа

   Инвестира до 100% от активите си в дългови ценни книжа (ДЦК), издадени и/или гарантирани от Република България, до 30% от активите си в ДЦК, издадени и/или гарантирани от държави от Централна и Източна Европа, до 10% от активите си в корпоративни облигации на български емитенти и не по-малко от 5 на сто от активите си в парични средства и банкови депозити с максимален срок до падежа 12 месеца. Инвестиционната цел на фонда е реализиране на капиталова печалба при поемане на нисък до умерен риск.

  • Консервативен Фонд България е инвестиция с ниско до умерено ниво на риск.

  Инвестиционен хоризонт на фонда - 2,5 години

  Минимална сума за инвестиране във фонда - 30 лева

  Повече информация в сайта на Райфайзен Асет Мениджмънт: Райфайзен Консервативен Фонд България.

  Такси и управление

  Такси*

  При записване на дялове 0,00 %
  При обратно изкупуване на дялове
  За инвестиция над 1 година 0,00 %
  За инвестиция под 1 година 0,30%

  *Таксата е включена в цената за обратно изкупуване и не се удържа отделно.

  Такса за управление*

  Възнаграждението на управляващото дружество е в размер до 0.50% от средната годишна нетна стойност на активите на ДФ “Райфайзен Консервативен Фонд България” и се изчислява ежедневно.

  *Таксата е включена в цената за дял и не се удържа отделно.

  Кандидатстване

  За да инвестирате в договорните фондове на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД моля посетете удобен  за вас офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

  Критерии за кандидатстване

  Договорните фондове са подходящи, както за физически лица, така и за корпоративни и институционални клиенти.

  Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, както и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

  Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и Райфайзенбанк (България), както и на интернет страницата на РАМ www.ram.bg.

  Контакти

  Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД

  Адрес: бул. Никола Вапцаров 55, Бизнес център ЕКСПО 2000, Фаза ІІ, 1407 София 
  Телефони: (+359 2) 91 985 500, (+359 2) 91 985 467
  Факс: (+359 2) 943 33 65
  Работно време:
  Делничен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.

  Контактен център

  0700 10 000 (Vivacom)
  17 21 (A1 и Telenor)
  Е-мейл: call.center@raiffeisen.bg
  Работно време:
  Делничен ден от 08:00 ч. до 20:00 ч.
  Събота от 09:00 ч. до 15:00 ч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.