Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Мариела Смилева, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 454


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Aко желаете да търгувате на българския или международните капиталови пазари, да спестявате или да управлявате рисковете, свързани с бизнеса, продуктите на Капиталови пазари са подходящ избор за вас.

  Предимства

  • Инвестирайте в избрани от вас финансови инструменти

   Управлявайте свободните си парични средства чрез инвестиции в облигации или акции. Търгувайте с акции на водещи компании или инвестирайте в нискорискови финансови инструменти като държавни ценни книжа или корпоративни облигации при конкурентни такси и комисиони, съобразени с пазарната практика.

  • Иновативни спестовни и инвестиционни продукти

   Сертификатите предоставят възможност за инвестиции в продукти, които дават пълна или условна гаранция върху тяхната номинална стойност в комбинация с възможност за постигане на доходност над средните пазарни нива по стандартните банкови депозити. Можете да намерите подходящия за вас продукт сред богатата палитра от финансови инструменти, предназначени за различни типове инвеститори и пазарни участници.

  • Конвертирайте паричните си средства в различни валути

   Райфайзенбанк е една от основните банкови институции в търговията с валута и валутни продукти на българския пазар. Поискайте преференциален валутен курс от нашите дилъри, различен от официалният на банката, при обмяна над 10 000 лева в евро или 5 000 валутни единици от друга валута.

  • Управлявайте валутния риск, свързан с дейността на вашето дружество

   С продуктите за валутно хеджиране на Райфайзенбанк имате възможност да се фокусирате върху същността на вашият бизнес. Чрез различните видове валутни форуърди и суапи, които предлагаме, можете да фиксирате валутен курс за покупко-продажба на валута сега, която ще се осъществи в даден бъдещ момент и ще опосредства вашите отложени плащания с контрагенти.

  • Управление на лихвен риск

   Лихвеният суап дава възможност за защита от неблагоприятно изменение на референтните лихвени проценти чрез замяна на плаващи срещу фиксирани лихвени плащания. Продуктът представлява договор между две страни, по силата на който едната страна прави плаваща лихвени плащания на другата страна, срещу което получава фиксирани, изчислени върху предварително определена главница. Главницата, върху която се изчисляват паричните потоци, не се разменя между страните. Предназначен е за корпоративни клиенти на банката.

  Търговия с акции

  Инвестирайте спестяванията си. С Райфайзенбанк търгувате с акции и борсово търгувани инструменти на българския и международните капиталови пазари.

  Виж още

  Търговия с дългови инструменти

  Инвестирайте свободните си средства в нискорискови и високоликвидни активи. Чрез инвестиции в облигации може да реализирате фиксиран доход при ниско до умерено ниво на риск.

  Виж още

  Търговия със структурирани продукти

  Инвестирайте в иновативни спестовни и инвестиционни продукти. Можете да намерите подходящите за вас продукти сред богатата палитра от финансови инструменти, предназначени за всякакъв тип инвеститори и пазарни участници.

  Виж още

  Управление на пазарен риск

  Управлявайте умело пазарния риск на вашата компания. Райфайзенбанк може да ви предложи богато разнообразие от инструменти за управление на пазарния риск.

  Виж още

  Валутен пазар

  Конвертирайте парични средства в различни валути. Райфайзенбанк е една от основните банкови институции в търговията с валута и валутни продукти на българския пазар.

  Виж още

  Уведомления

  MiFID

  Директива за пазарите на финансови инструменти

  Хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на общността.

  LEI

  LEI (Legal Entity Identifier) е международен идентификатор за юридически лица. Този идентификатор позволява на регистрираните лица да се идентифицират по един унифициран начин при сключване на транзакции с финансови инструменти.

  Основни информационни документи

  Следният уебсайт предоставя достъп до основните информационни документи (ОИД) за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014.

  Контакти и съдействие

  Найден Чернев, Началник отдел "Продажби на капиталовите пазари"
  Тел.: (+359 2) 91 985 456

  Светослав Георгиев, Старши Дилър
  Тел.: (+ 359 2) 91 985 464

  Брокер ценни книжа
  Тел.: (+359 2) 91 985 490, (+359 2) 91 985 496

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.