Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Yettel)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Мариела Смилева, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 454


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Срокове за изпълнение и вальори

  Преводи в лева

  Изходящи преводи

  Срок за депозиране на платежни нареждания в лева за обработка от банката с вальор същия работен ден за наредителя; вальор за получателя, както е описано по-долу:

  Плащания, наредени на хартиен носител

  РИНГС 15:00 часа - с вальор същия работен ден за банката на получателя
  БИСЕРА

  11:00 часа - с вальор същия работен ден за банката на получателя

  15:30 часа - с вальор следващия работен ден за банката на получателя

  Вътрешнобанков превод 17:00 часа - с вальор същия работен ден за банката на получателя

  Плащания, наредени по електронен канал (Райфайзен ОНЛАЙН / Мултикеш)

  РИНГС 15:30 часа - с вальор същия работен ден за банката на получателя
  БИСЕРА

  до 15:00 ч. за изпълнение с вальор същия работен ден за банката на получателя

  до 17:00 ч. за изпълнение с вальор следващ работен ден за банката на получателя за преводи с превалутиране, различно от лева/евро

  до 22:00 ч. за изпълнение с вальор следващия работен ден за банката на получателя за преводи в лева или с превалутиране лева/евро през Райфайзен Онлайн и за преводи до 30 000 лв. през Мултикеш

  Вътрешнобанков превод

  17:00 часа - с вальор същия работен ден

  до 22:00 ч. - за вътрешнобанкови преводи в лева или с превалутиране лева/евро за изпълнение с вальор същия работен ден. Само за преводи съгласно официално обявен курс на банката.

  след 22:00 ч. с вальор следващ работен ден* за преводи през Райфайзен Онлайн и за преводи до 30 000 лв. през Мултикеш. Само за преводи съгласно официално обявен курс на банката.

  *Вътрешнобанковите преводи в лева или с превалутиране лева/евро се изпълняват и са на разположение на получателя в реално време, с изключение на времетo, необходимо за техническо приключване на работния ден.

  Входящи преводи

  Входящи преводи в лева се заверяват по сметката на получателя в деня на получаването им в Райфайзенбанк, ако са получени до:

  • 16:00 часа - чрез БИСЕРА
  • 16:00 часа - чрез РИНГС
  • 17:00 часа - вътрешнобанкови преводи

  Преводи във валута

  Изходящи преводи

  Изходящи преводи във валута наредени на хартиен носител или по електронен път (Райфайзен ОНЛАЙН / Мултикеш):

  • 15:30 часа - при стандартен “спот” вальор - два работни дни или следващ работен ден за банката на получателя
  • 15:00 часа - при вальор същия работен ден банката на получателя при преводи в EUR и USD
  • 17:00 часа - за вътрешнобанкови преводи

  Входящи преводи

  Входящи преводи във валута се заверяват по сметката на получателя в деня на получаването им в Райфайзенбанк, ако са получени до:

  • 17:00 часа

  Контакти

  Контактен център

  0700 10 000 (Vivacom)
  17 21 (A1 и Yettel)

  call.center@raiffeisen.bg

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия офис на Райфайзенбанк.

  Полезна информация

  Банки кореспонденти

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.