Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Мариела Смилева, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 454


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Банкова гаранция

  При сделките между нови или слабо познати контрагенти съществува проблем с взаимното недоверие. Например, между купувача и продавача – на първия, че ще му доставят стока/услуга, ако я плати предварително, а на втория, че ще му платят, ако достави стока/изпълни проекта преди плащане.
  Можете да решите проблема с взаимното недоверие като включите в уговорките по търговската си сделка и ангажимент за банкова гаранция.

  Предимства

  Съществува голямо разнообразие от видове банкови гаранции.

  Кой тип гаранция е подходяща за даден случай, коя ще защити най-добре вашите интереси?

  Можете да говорите с нас, за да изберете най-подходящото решение за вас.

  Райфайзенбанк предлага на своите клиенти банкови гаранции, обезпечаващи задължения на нейни клиенти към местни търговски дружества и институции (в т.ч. към банки) и към чуждестранни лица и институции (в т.ч. към банки):

  • Гаранция за плащане

   Осигурява плащане в полза на бенефициента при неспазване на договорените условия по търговската сделка.

  • Гаранция за възстановяване на аванс (за авансово плащане)

   Осигурява възстановяване на направено авансово плащане в случай на неизпълнение на задълженията по основния договор.

  • Гаранция за участие в търг

   Обезпечава оттегляне на предложението след спечелване на търга и несключване на възложения договор.

  • Гаранция за добро изпълнение

   Обезпечава изпълнението на договорните условия по търговската сделка.

  • Други, според специфичните нужди на всеки конкретен клиент

   За гаранционни задължения, митнически, за издаване на ТИР карнети и т.н.

  Детайли

  Издаваните от Райфайзенбанк Банкови гаранции представляват неотменяем и безусловен писмен ангажимент на банка да плати определена сума в полза на посоченото в гаранцията лице съобразно условията, предвидени в нея (най-често в случай на неизпълнение на договорни условия).

  Авизиране на банкова гаранция

  1. Райфайзенбанк, в качеството си на авизираща банка, писмено ви уведомява (авизира) за получаването на банковата гаранция, като потвърждава нейната автентичност.
  2. В случай на необходимост от предявяване на получената банкова гаранция, можете да получите нашата експертна консултация.

  Важно: Крайното решение за това дали искът да бъде удовлетворен се взима от издаващата банка. Райфайзенбанк, в качеството си на авизираща и консултираща банка, няма ангажимент за плащането по получената банкова гаранция.

  С цел намаляване на риска и за ваше по-голямо удобство е препоръчително да предоставяте за администриране във вашата обслужваща банка получаваните във ваша полза гаранции.

  Издаване на банкова гаранция

  Райфайзенбанк издава банкови гаранции по нареждане на свои клиенти срещу блокирани парични средства или одобрени кредитни лимити.

  Важно: Банковата гаранция е отделно задължение, независимо от договорните отношения между страните по основния договор. Банката, издала гаранцията, е длъжна да плати на бенифициера по гаранцията, в в случай че условията по банковата гаранция са стриктно изпълнени, но банката не е отговорна за изпълнението на сключения основен (търговски) договор.

  Допълнителни предимства

  Предимства за бенефициента

  • Наличие на неотменяем ангажимент за плащане на банка

  • Всеки етап от търговската сделка може да бъде обезпечен

   Гаранция за търг, аванс, добро изпълнение, плащане, гаранционни задължения и т.н.

  Предимства за наредителя

  • Форма за обезпечаване на задълженията към бизнес партньори. Наредителят не депозира лични парични средства при партньора си.

  • Възможност за постигане на по-добри условия по търговската сделка (например: възможност за договаряне на отложено плащане).

  Кандидатстване

  Можете да наредите издаване на банкова гаранция, като:

  1. Осигурите пълно парично покритие или предварително договорите с банката кредитна линия.
  2. Попълните и депозирате в банката подписани от оторизирани за това лица формуляр Нареждане за издаване на гаранция (52.3 KB) и  Условия за издаване на банкова гаранция (420.5 KB)  или наредите откриването на банкова гаранция чрез Райфайзен ОНЛАЙН .

  Нареждането ви за издаване на банкова гаранция ще бъде разгледано в съответствие с българското законодателство и вътрешните правила на Райфайзенбанк.

  Често задавани въпроси

  Каква е разликата между акредитив и банкова гаранция?

  Документарният акредитив е средство за плащане, докато банковата гаранция е средство за обезпечаване изпълнение на задължения по търговския договор.

  Може ли банковата гаранция да бъде потвърдена?

  Не, за разлика от акредитивите, банковите гаранции не подлежат на потвърждение.
  „Потвърждаването” на банковата гаранция, в случай че нямате доверие на издаващата банка, може да се осъществи чрез издаването на гаранция срещу контра-гаранция.

  Как се процедира, когато не сте сигурни в надеждността на издаващата банка?

  Може Райфайзенбанк да издаде банковата гаранция във ваша полза, като предварително е обезпечена с получена в своя полза контра-гаранция. Това обаче трябва предварително да бъде договорено с двете банки, участващи в операцията, и може да се осъществи само при наличие на необходимите кредитни лимити.

  Контакти

  Контактен център

  0700 10 000 (Vivacom)
  17 21 (A1 и Telenor)

  call.center@raiffeisen.bg

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия офис на Райфайзенбанк.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.