Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Мариела Смилева, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 454


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Документарно инкасо

  Ако познавате своя чуждестранен партньор и му вярвате, тогава документарното инкасо е възможен избор – то е по-сигурно от авансовото плащане и доста по-евтино от документарния акредитив. Когато ползвате документарно инкасо, трябва да знаете, че участващите банки не поемат никакъв финансов ангажимент по сделката. Те изпълняват само ролята на доверен посредник.

  Документарно инкасо представлява обработка на търговски и/или финансови документи от банката в съответствие с получените от износителя писмени инструкции с цел получаване на плащане от купувача.

  Предимства

  Дали документарното инкасо дава достатъчно сигурност или определено документарният акредитив ще е по-доброто решение; коя форма на документарно инкасо е най-подходяща – Райфайзенбанк може ви съдейства за намиране на оптималното за вас решение.

  Райфайзенбанк обработва:

  • Документи срещу заплащане
  • Документи срещу акцептиране
  • Чисти инкаса – инкасо на финансови документи като менителници, записи на заповед и др.

  Детайли

  Документарно инкасо по износа

  След като износителят изпрати стоката на купувача, той депозира в банката документите за осъществения износ, придружени с нареждане за документарно инкасо.

  В нареждането за документарно инкасо износителят:

  1. Попълва данните на купувача (платец по инкасото)
  2. Попълва данните на банката на купувача (инкасиращата банка)
  3. Описва стоката
  4. Описва приложените документи
  5. Дава писмени инструкции за условията, при които документите следва да бъдат предадени на платеца
  6. Райфайзенбанк обработва и изпраща документите до банката на платеца (инкасираща банка)

  В зависимост от инструкциите, инкасиращата банка предава документите на платеца след заплащане на стойността им или срещу акцепт (писмен ангажимент за плащане на падеж), или без плащане.

  Важно: При документарното инкасо по износа банката обработва представените документи в съответствие с инструкциите на износителя относно начина на тяхното предаване на купувача, но няма никакъв ангажимент за плащане към износителя. Плащането зависи единствено от купувача.

  Документарно инкасо по вноса

  Райфайзенбанк обработва и предава на вносителя получените от банката на износителя документи срещу плащане (documents against payment) или срещу акцептиране (приемане за плащане) на менителница (documents against acceptance), в зависимост от инструкциите на износителя.

  Важно: Ако сте получили документарно инкасо, не трябва  да плащате сумата за инкасото директно на продавача чрез свободен (кредитен) превод. Плащането чрез свободен (кредитен) превод не ви освобождава автоматично от ангажимента за плащане по полученото инкасо и Райфайзенбанк не може да ви предаде документите, без да получи допълнително разрешение от банката на износителя.

  Допълнителни предиства

  Предимства за износителя

  • Документите се обработват от банки

   Осигурява по-висока степен на защита от плащане със свободен превод.

  • По-евтина форма на разплащане от документарния акредитив.

  • По-опростен начин на обработка в сравнение с документарния акредитив.

  Предимства за вносителя

  • Вносителят има по-голяма сигурност в сравнение с авансовото плащане.

  • По-евтина, по-удобна, по-опростена форма на разплащане от документарния акредитив.

  • Не е необходимо блокиране на кредитни или парични средства

   За обезпечаване на задължението на вносителя, преди настъпване на договорения с износителя срок за плащане.

  Кандидатстване

  Можете да наредите документарно инкасо по износа като попълните  Нареждане за инкасиране на документи (29.9 KB) .

  Нареждането, заедно с придружаващите го документи, следва да депозирате обслужващия ви офис на Райфайзенбанк.

  Често задавани въпроси

  Съществува ли риск износителят да не получи плащане по документарното инкасо?

  Да, по документарното инкасо няма ангажимент за плащане от страна на участващите в процеса банки, то зависи единствено от купувача/вносителя.

  Кога купувачът получава документите, получени чрез документарно инкасо?

  Инкасиращата банка предава получените документи на вносителя/купувача срещу плащане или акцепт на менителница, в съответствие с получените от износителя инструкции чрез обслужващата го банка (Изпращаща банка).

  Възможни ли са частични плащания по документарно инкасо?

  Да, само ако има изрични инструкции от износителя чрез обслужващата го банка (Изпращаща банка).

  Възможно ли е канцелиране на документарното инкасо?

  Да, с инструкция от износителя чрез обслужващата го банка (Изпращаща банка).

  Как се плаща по документарно инкасо?

  По документарно инкасо се плаща само чрез нареждане за плащане по самото инкасо, а не чрез свободен (кредитен) превод. Важно е да знаете, че плащането чрез свободен (кредитен) превод не ви освобождава автоматично от ангажимента за плащане по полученото инкасо и Райфайзенбанк не може да ви предаде документите, без да получи допълнително разрешение от банката на износителя.

  Контакти

  Контактен център

  0700 10 000 (Vivacom)
  17 21 (A1 и Telenor)

  call.center@raiffeisen.bg

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия офис на Райфайзенбанк.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.