Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Контактен център

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Yettel)

Е-мейл

call.center@raiffeisen.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Yettel)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Бизнес центрове за малки предприятия

Създадохме 20 специализирани Бизнес центъра, за да бъдем по-близо до вас във всеки един момент и да подкрепим успешното реализиране на вашите проекти.

Намерете най-близкия бизнес център


Отдел Развитие на бизнеса и управление на продажбите

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

+359 882 894523

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Преводи

  Райфайзенбанк изпълнява преводи на територията на страната и презгранични преводи в лева или в чуждестранна валута по нареждания на местни и чуждестранни лица, съгласно българското законодателство.

  Предимства

  • Гъвкавост

   Нареждате и получавате преводи във валута, различна от валутата на сметката и/или в същата валута.

  • Удобство

   Нареждате преводи в банков офис или чрез интернет банкиране Райфайзен ОНЛАЙН и електронно банкиране ЕЛБА Интернешънъл.

  • Изпълнявате вътрешнобанкови преводи в реално време.

  Детайли

  Преводи в лева на територията на България

  Райфайзенбанк изпълнява преводи в лева на територията на страната чрез РИНГС (Системата за брутен сетълмент в реално време) или БИСЕРА (Банковата интергрирана система за електронни разплащания).

  На изпълнение през РИНГС задължително подлежат всички плащания, равни на или надвишаващи 100 000. 00 лв., както и нареждания за плащания за по-малки суми по желание на клиента. Банката на наредителя има ангажимент да изпрати нареждането за превод към РИНГС не по-късно от 1 час след приемане/получаване на платежното нареждане от клиента, а банката на получателя - да завери сметката на получателя незабавно след  получаването на средствата.

  Системата БИСЕРА позволява изпълнение на платежни нареждания за суми под 100 000. 00 лв. с вальор същия или следващия работен ден за банката на бенефициента.

  Преводи във валута на територията на България или презгранични преводи

  Райфайзенбанк може да извърши валутно плащане по нареждане на клиент във всяка от следните валути: EUR, USD, GBP, CHF, TRY, SEK, NOK, DKK, JPY, RUB, RON, PLN, както и още над 100 вида валути.

  За преводи в щатски долари, наредени с опция за разноски OUR и към кореспондент на Райфайзенбанк в USD, се прилага допълнителна такса - OUR guaranteed:
  В този случай не се събират други допълнителни разноски по превода, включително кореспондентски банкови разноски.

  Преводи в евро към/от банките в групата Райфайзен “Intragroup payments” (IGP)

  Услугата се прилага от банката по отношение на изходящи преводи „към” и входящи преводи “от“ други банки в евро (EUR) в групата Райфайзен. Клиентите ползват отстъпка за преводи в групата Райфайзен спрямо стандартните цени за валутни преводи, съгласно действащата Тарифа на банката.

  Контакти и съдействие

  Контактен център

  0700 10 000 (Vivacom)
  17 21 (A1 и Yettel)

  call.center@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.