Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Контактен център

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Yettel)

Е-мейл

call.center@raiffeisen.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Yettel)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Бизнес центрове за малки предприятия

Създадохме 20 специализирани Бизнес центъра, за да бъдем по-близо до вас във всеки един момент и да подкрепим успешното реализиране на вашите проекти.

Намерете най-близкия бизнес център


Отдел Развитие на бизнеса и управление на продажбите

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

+359 882 894523

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк открива сметки за извършване на ежедневни банкови операции и плащания. Разпореждайте се със средствата си касово или безкасово на хартия или чрез системата ни за онлайн банкиране.

  Актуално

  Кандидатстване вече и онлайн

  Възможност за дистанционно подаване на документи за откриване на фирмена разплащателна сметка.

  Научете повече

  Предимства

  • Нареждате и получавате преводи във валута

   Различна от валутата на сметката и/или в същата валута.

  • Разпореждате се със средствата по сметката

   Безкасово и касово* от всеки офис на Райфайзенбанк в страната, както и чрез системата ни за електронно банкиране.

  • Достъп до информация

   Получавате достъп до информация за вашите сметки във всеки офис на Райфайзенбанк в страната и чрез системата ни за електронно банкиране.

  Детайли

  Райфайзенбанк открива разплащателни сметки за местни и чуждестранни търговци, в лева и в основни чуждестранни валути - евро, щатски долари, швейцарски франкове, британски лири, датски крони, японски йени, норвежки крони, шведски крони, руски рубли, румънски леи и полски злоти.

  Информация за движенията и салдата по сметките могат да се получават в следните формати и канали: в офис на банката – Pdf, чрез Райфайзен ОНЛАЙН – Pdf, XML, МТ940 и Csv, Мултикеш – МТ940, SWIFT – M940, MT941 и MT942.

   

  *Касови операции се предлагат за сметки в лева, евро, щатски долари, британски лири и швейцарски франкове.

  Кандидатстване

  Сметка на търговско дружество или едноличен търговец можете да откриете, ако сте управляващо и представляващо дружеството лице, респективно лице, представляващо едноличния търговец, както и ако сте упълномощени изрично от управляващото и представляващо лице на дружеството/търговеца за целта, след надлежна идентификация в банков офис на управляващото и представляващото дружеството лице и упълномощените лица.

  Откриване онлайн с няколко лесни стъпки

  Райфайзенбанк ви предлага възможност за дистанционно подаване на документи за откриване на фирмена разплащателна сметка.

  Можете да се възползвате от онлайн откриване на фирмена сметка, ако:

  • Представляваната от вас компания е от типа: ЕТ, ЕООД, ООД.
  • Управителите и Собствениците на дружеството към момента на встъпване в делови отношения с банката са само физически лица - български граждани, които нямат друго гражданство.

  Предимства:

  • Възможност за индивидуално дистанционно обслужване.
  • Професионална консултация за избор на най-добрите условия за ежедневно банкиране за вашето дружество.

  Откриите онлайн в няколко лесни стъпки:

  1. Попълвате вашите данни в кратко Онлайн искане
  2. Наш консултант ще се свърже с вас, за да обсъдите условията за откриване на сметка, както и други продукти, които биха могли да бъдат подходящи за вашия бизнес.
  3. Попълвате необходимите документи.
  4. Подписвате документите онлайн с квалифициран електронен подпис (КЕП), като предварително свалите и се регистрирате в приложението на нашия партньор Евротръст Технолъджис АД. Не дължите такси за подписването.
  5. Посетете избран от вас офис, за да получите данните за вашата нова фирмена сметка. Нашите служители ще ви очакват и ще ви съдействат за финализиране на процеса.

  Откриване в офис

  Подпишете документите в наш офис.

  Необходими документи:

  • Депозирате попълнени банкови формуляри - Договор-искане за откриване и обслужване на банкова сметка и предоставяне на банкови услуги на Юридически лица и Спесимен от подписите, като всички образци от подписите от ваша страна следва да бъдат положени пред отговорен банков служител или заверени нотариално.
  • В случаите, в които упълномощите трети, различни от оторизираните по регистрация на дружествотолица, за разпореждане с банковите сметки, следва да представите пред банката нотариално заверено пълномощно и спесимен от подписите на упълномощеното лице или да попълните и подпишете пред отговорен банков служител пълномощното за разпореждане със сметки и спесимен от подписите на упълномощеното лице.
  • В зависимост от типа на търговеца банката може да изиска предоставяне на допълнителни документи, необходими за откриване на сметката.

  Такси

  • При откриване на сметка, следва да внесете по нея минималното изискуемо салдо, съгласно действащата Тарифа на банката.

  • Заплащате еднократна такса за откриване на сметка, съгласно действащата Тарифа на банката.

  • Банката събира месечна такса за обслужване на сметката, съгласно действащата Тарифа на банката.

  Данъчни аспекти, отнасящи се до сметките

  Съгласно действащия Закон за корпоративното подоходно облагане чуждестранните юридически лица, които нямат място на стопанска дейност в България, дължат 10% данък при източника върху някои видове доходи, реализирани в България, между които и доходи от лихви по банкови сметки.

  Предвид горното, Райфайзенбанк (България) ЕАД удържа 10% от изплатените лихви по клиентски банкови сметки и депозити.

  Забележка: Облагането може да бъде избягнато, ако е налично споразумение за избягване на двойното данъчно облагане между България и съответната държава по регистрация на клиента – чуждестранно юридическо лице. С оглед избягване на облагането или получаване на данъчно облекчение, чуждестранната фирма трябва да представи в банката документ, издаден от местните данъчни власти, удостоверяващ качеството и на местно лице на другата държава, декларация от самата фирма, че тя е краен получател на дохода и няма място на стопанска дейност в Република България, както и да приложи документ, удостоверяващ представителната власт на лицата, подписали декларацията.

  Контакти и съдействие

  Контактен център

  0700 10 000 (Vivacom)
  17 21 (A1 и Yettel)
  call.center@raiffeisen.bg

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия офис на Райфайзенбанк.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.