Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Контактен център

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

Е-мейл

call.center@raiffeisen.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Бизнес центрове за малки предприятия

Създадохме 20 специализирани Бизнес центъра, за да бъдем по-близо до вас във всеки един момент и да подкрепим успешното реализиране на вашите проекти.

Намерете най-близкия бизнес център


Отдел Микробизнес

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

+359 882 894523

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Специални сметки на Частни Съдебни Изпълнители по чл.24 от ЗЧСИ, предназначени за събиране на парични средства от осребряване на имущество на длъжници, капитализиране на лихви, такси и разноски, постъпления от допълнителни дейности по чл. 18 от ЗЧСИ.

  Предимства

  • Частният съдебен изпълнител

   Управлява и се разпорежда със средствата на длъжниците по специалните сметки.

  • Паричните средства

   По специалните сметки не може да бъдат запорирани за задължения на частния съдебен изпълнител

  • Запорът върху паричните средства

   Предназначени за определен взискател, се налага чрез съобщаването му на частния съдебен изпълнител

  Детайли

  Съгласно изискванията на „Закона за частните съдебни изпълнители“, всеки ЧСИ трябва да има най-малко една специална сметка, определена единствено за паричните средства, които той получава от осребряването на имуществото на длъжниците. Райфайзенбанк предлага възможност за откриване на следните специални сметки:

  • Специалната сметка по чл. 24, ал.1 , изречение първо от ЗЧСИ - за сумите, получавани по безкасов път и в брой на паричните средства от осребряването на имуществото на длъжниците (задължително заедно с лихвената сметка и разплащателна сметка, която да поеме месечните такси и разноските по извършените транзакции)
  • Сметка по чл. 24, ал. 1, изречение второ (лихвена сметка) - за капитализиране на дължимата от банката лихва, начислявана върху средствата по специалната сметка по чл. 24, ал. 1, изречение първо от ЗЧСИ
  • Сметката по чл.24, ал.1, изречение трето от ЗЧСИ - за такси и разноски, дължими от взискателите на ЧСИ, в чиято полза ЧСИ води принудителното изпълнение и/или събирането на публични притезания (задължително заедно с разплащателната сметка)
  • Сметката по чл. 24, ал. 1, изречение трето във връзка с чл.18 от ЗЧСИ - за сумите, получавани от ЧСИ във връзка с извършвани от него допълнителни дейности по чл. 18 от ЗЧСИ, дължими от взискателите на ЧСИ, в чиято полза същият води принудителното изпълнение и/или събирането на публични притезания (задължително заедно с разплащателната сметка)

  Таксите и комисионите по сметката са съгласно „Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за юридически лица и еднолични търговци“ и допълнително договорени условия.

  Кандидатстване

  За да откриете Специална сметка на Частни Съдебни Изпълнители по чл. 24 от ЗЧСИ в Райфайзенбанк, следва да представите в банката:

  • Лична карта в оригинал
  • Извлечение (удостоверение) от регистъра на Камарата на ЧСИ

  Необходимо е да бъде открита друга разплащателна сметка/сметки , от които да се удържат комисионите и таксите.

  Контакти

  Контактен център

  0700 10 000 (Vivacom)
  17 21 (A1 и Telenor)

  call.center@raiffeisen.bg

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия офис на Райфайзенбанк.

  Препоръчани продукти

  Възползвайте се от разнообразните пакетни програми за ежедневно банкиране на Райфайзенбанк, които включват богат набор от продукти и услуги.

  Пакетни програми

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.