Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Контактен център

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

Е-мейл

call.center@raiffeisen.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Бизнес центрове за малки предприятия

Създадохме 20 специализирани Бизнес центъра, за да бъдем по-близо до вас във всеки един момент и да подкрепим успешното реализиране на вашите проекти.

Намерете най-близкия бизнес център


Отдел Микробизнес

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

+359 882 894523

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Гаранционно споразумение SME Initiative

  Благодарение на предоставената портфейлна гаранция от Европейския инвестиционен фонд се финансира дейността на малки и средни предприятия при облекчени изисквания за обезпеченост и при атрактивни ценови условия.

  Предимства

  • По-големи възможности за финансиране

  • Гъвкави условия

  • Изгодни ценови условия

  • Облекчени изисквания към обезпеченията

  • Европейска гаранция

  Детайли

  МСП транзакциите се ползват с подкрепа от Европейския съюз по линия на Оперативна програма "Инициатива за МСП" 2014-2020 с финансиране от ЕФРР, "Хоризонт 2020", както и съфинансиране от Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.

  Параметри на кредита
  Вид Инвестиционни кредити, оборотни кредити - срочен, овърдрафт и револвиращ.
  Срок До 141 месеца за инвестиционните кредити
  До 60 месеца за срочните оборотни кредити и гаранции
  До 48 месеца за овърдрафти и револвиращи кредити
  Обезпечение Недвижими имоти, дълготрайни материални активи и други приемливи, съгласно политика на Райфайзенбанк за финансиране на Микробизнес, както и без обезпечение с материални активи (до 60 000 EUR).
  Ценови условия Преференциални ценови условия, в зависимост от типа кредит и предоставеното обезпечение.
  Такси Съгласно Тарифата за таксите и комисионните на банката за юридически лица.
  При обезпечените кредити има и съпътстващи разходи, свързани с обезпечението: за пазарна оценка, ипотека, издаване на удостоверения и други.

  Кандидатстване

  Критерии за кандидатстване

  По програмата могат да кандидатстват предприятия, работещи в иновативни сектори, както и такива, развиващи иновативни бизнеси. От облекчените условия могат да се възползват предприятията, които планират разширение на дейността си чрез нови инвестиции или имат нужда от увеличен оборотен капитал.

  Може да кандидатствате, ако сте местно юридическо лице, което е регистрирано съгласно българското законодателство, оперира на територията на Р. България и отговаря на следните изисквания:

  • Отговаряте на критериите за микро, малки и средни предприятия (МСП), съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) към датата на договор за кредит.
  • Не извършвате дейност, противоречаща на екологичните и здравни норми и норми по безопасността на труда, както и приложимото законодателство на Р. България.

  Често задавани въпроси

  Кои дейности са недопустими?

  Недопустими са спекулативните сделки с недвижими имоти, както и всички спекулативни инвестиционни дейности.

  Не се допуска извършването на дейност, противоречаща на екологичните и здравни норми и норми по безопасността на труда, както и приложимото законодателство на Р. България.

  Дейности, които не отговарят на политиката и вътрешните правила на банката.

  Други забранени от закона дейности.

  Коя инвестиция е иновативна?

  Иновативна е всяка инвестиция в нов продукт за пазара или в нов производствен процес.

  Необходимо ли е да имам бизнес- план?

  За тегленето на кредит не е необходимо да имате бизнес-план. Нашите специалисти ще обсъдят с вас вашите планове за развитие и иновации. 

  Колко ще ми струва консултацията?

  Консултацията за ползването на кредит с нашите специалисти е абсолютно безплатна. Заповядайте в нашите офиси!

  Как се образува лихвата по кредита?

  В зависимост от валутата лихвите по кредита са:

  • За кредит в евро: 1 м. EURIBOR + надбавка
  • За кредит в лева: 1 м. Краткосрочен лихвен процент по статистика на БНБ + надбавка

  Контакти

  Контактен център

  0700 10 000 (Vivacom)
  17 21 (A1 и Telenor)

  call.center@raiffeisen.bg

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия офис на Райфайзенбанк.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.