Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Контактен център

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

Е-мейл

call.center@raiffeisen.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Бизнес центрове за малки предприятия

Създадохме 20 специализирани Бизнес центъра, за да бъдем по-близо до вас във всеки един момент и да подкрепим успешното реализиране на вашите проекти.

Намерете най-близкия бизнес център


Отдел Микробизнес

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

+359 882 894523

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Информация за LEI

  LEI код

  Във връзка с изпълнение на задълженията, произтичащи от Регламента за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR), Райфайзенбанк България ЕАД изисква от всички свои клиенти юридически лица и образувания, които желаят да използват предоставяните от банката инвестиционни услуги, предварително да предоставят валиден LEI (Legal Entity Identifier) код. Това се поражда от необходимостта при сключване на сделки с финансови инструменти, банката да докладва на местата за търговия и регулаторните органи данни за всяка трансакция, както и информация за лицата, участващи в тази трансакция. Целта на тази отчетност е да се предостави допълнителна възможност на регулатора за наблюдение и контрол на рисковете на финансовите пазари.

  Във връзка с горното Райфайзенбанк България ЕАД изисква валиден LEI код от своите клиенти юридически лица и образувания в следните случаи:

  • Считано от 01.11.2018г. се изисква наличието на LEI код при сключването на деривативна сделка и поддържането на абонамента му за целия срок на деривативната сделка
  • Считано от 03.01.2019г. наличието на валиден LEI код ще е задължително условие при подаване на поръчка за сделка с финансови инструменти. В случай че не бъде предоставен LEI код, Райфайзенбанк България ЕАД е задължена да откаже предоставяне на инвестиционни услуги на юридическото лице или образувание.

  Получаване на LEI код

  От къде мога да получа LEI код

  LEI код може да бъде издаден от всяка местна оперативна единица (Local Operating Unit), която е част от глобалната система на LEI в рамките на Европейския съюз. Кратко описание на процеса по издаване на LEI, както и списък с организациите, които издават LEIs, можете да намерите на следния адрес: https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizationswww.leiroc.org.

  За улеснение на клиентите по-долу са изброени и институциите на територията на Република България, които предлагат услугата по издаване на LEI код:

  Централен Депозитар АД

  Регистрационен агент на KDD Central Securities Clearing Corporation /KDD-LEI/. Повече информация можете да намерите в сайта на Централен Депозитар.

  Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите

  Регистрационен агент на EQS Group AG. Повече информация можете да намерите в сайта на Асоциацията.

  GS1 България

  Регистрационен агент на GS1 AISBL. Повече информация можете да намерите в сайта на GS1 България.

  Какви са разходите за издаване и поддържане на LEI код

  Клиентите имат еднократен разход за издаване на LEI код, както и ежегоден разход за подновяването му, които се заплащат на местната оперативна единица. Цената за издаване и поддържане на активен LEI код се определя от всеки издател и свързаните разходи са за сметка на клиента. Отговорността за следенето на срока на валидност и удължаването му е на клиента.

  Има ли предвидени санкции при липса на валиден LEI код?

  Неспазване на изискването за наличие на валиден LEI код от задължено лице би могло да доведе до административни санкции срещу него.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.