Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Предимства

  • Участие в капиталови пазари

   Можете да участвате на капиталовите пазари с чиста съвест и в същото време да инвестирате в бъдеще, заслужаващо да се живее.

  • Инвестиции с устойчива добавена стойност

   Може да сте сигурни, че инвестираме в продуктите и услугите на предприемачи, които не вредят, а напротив имат устойчива добавена стойност.

  Детайли

  Параметри Фонд Райфайзен Устойчив Микс

  Тип инвеститор
  Насочен към доходност
  Глобален смесен фонд, Стратегическа алокация / разпределение на активите 50%  Акции, 50 % Облигации
  ISIN, изцяло реинвестиращ транш AT0000785381
  Валута EUR
  Минимална инвестиция EUR 100
  Препоръчителен период на инвестицията 8 години
  Такса за записване * Макс. 1,75% (в зависимост от сумата)
  Такса за обратно изкупуване * 0%
  Текущи такси * 1,39%

  Защо да инвестирате

  Положително влияние, което инвеститорите могат да постигнат:

  • 43% по-малко CO2 емисии

  • 14% по-малко работни инциденти

  • 91% по-малко отпадък

  • 78% по-малко консумация на вода

  Историческо представяне в EUR (%)

  Посочената по-долу графика показва развитието на стойността на фонд Райфайзен Устойчив Микс (Транш AT0000859517) в EUR. Представеното развитие на стойностите на фонда е представително и за траншa, предлаган в България.

   

  * Важна информация за публикуваните данни

  Това е маркетингово съобщение. Всички данни и цялата информация са подбрани и проверени с най-голяма акуратност; използваните източници могат да бъдат определени като надеждни. В сила е статусът на информацията към момента на актуализация. Не може да бъде поета отговорност или гаранция за верността или изчерпателността на информацията.

  Публикуваните проспекти и информацията за инвеститори съгласно член 21 от Директивата на ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, както и документите за информация на клиентите (Важна информация за инвеститорите) на фондовете на Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт м.б.Х., опериращи в България, са предоставени на английски или български език на адрес www.rcm-international.com, а също така са на разположение и в банката на адрес Бизнес център ЕКСПО
  2000, Фаза 2, бул. Никола Вапцаров 55, София 1407.


  1. Валиден за следните фондове или сегменти на фондове: Райфайзен-Устойчиви-Акции; Райфайзен-Устойчив-Микс, сегмент свързан с акции; Райфайзен-Устойчив-Солиден, сегмент свързан с акции;
  Източник: Райфайзен KAG (РКМ), собствени изчисления, данни към 30 юни 2019 г.; Методология на изчисление: За да се изчисли ефектът от устойчивите капиталови инвестиции във фонда, са използвани коефициентите на устойчивост на дружествата, открити в техните доклади за устойчивост. Емисиите на CO2 като цяло се обозначават в тонове еквивалент на въглероден диоксид (CO2e), честота на трудови злополуки, отпадъци в тонове и потребление на вода в m3. Ключовите съотношения за отделните дружества са умножени по теглото им във фонда или на общия пазар и резултатите от всяко ключово съотношение са сравнени. Понастоящем не са изчислявани такива съотношения за облигационния сегмент на фондовете, тъй като се смята, че "устойчивият отпечатък" се приписва на собствениците на дружеството, т.е. акционери, а не към кредиторите, т.е. притежателите на облигации.

  2. Развитието на стойностите се изчислява от Райфайзен КАГ (РКМ) на базата на публикуваните фондови котировки съгласно метода на Австрийската банка за развитие (OeKB). При изчисляването на развитието на стойностите не се вземат предвид индивидуалните разходи, като например размера на таксата на емитиране, цената за обратно изкупуване, таксите за депозит на инвеститора, както и данъците. При вземането им предвид тези разходи биха понижили развитието на стойностите. Развитието на стойностите за минали периоди не дава основание за надеждни заключения относно бъдещото развитие на фонда. Указание до инвеститори с различна национална валута от валутата на фонда: Обръщаме внимание, че в резултат на валутни колебания доходността може да се покачва или спада.

  3. "Текущите разходи" са изчислени на базата на данните към 31.12.2020, като се вземат предвид предходните 12 месеца. "Текущите разходи" включват такса за управление и всички такси, които са събрани през изминалата година. Външните транзакционни разходи и таксите, обвързани с доходността не са съставни части на "Текущите разходи". "Текущите разходи" могат да варират всяка година. Описанието на разходите, които се включват в "Текущите разходи" се намира в актуалния отчет, подточка "разходи".

  4. Инвестиционният фокус може да бъде сменен по всяко време в рамките на установената инвестиционна политика на фонда.

  5. Повече информация във връзка с чл.10 от Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламент за оповестяването) относно прозрачността при насърчаването на екологичните или социалните характеристики и относно устойчивите инвестиции на фонд Райфайзен Устойчив Микс, можете да откриете на сайта на РКМ.

  За повече информация за други устойчиви договорни фондове посетете сайта на РКМ >>

  Връзка с нас

  За повече информация потърсете вашия персонален банкер. 

  За повече информация за други устойчиви договорни фондове посетете сайта на РКМ >>

  Офиси на банката с Premium Banking

  Посетете най-близкия с обособена зона за Premium Banking.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.