Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Дейност

  Райфайзенбанк е универсална търговска банка и предлага на своите корпоративни клиенти и клиенти – физически лица следните финансови продукти и услуги.

  Рейтинг от международна агенция Фич

  Рейтинг: Фич
  Дългосрочен: BBB/отрицателна перспектива
  Краткосрочен: F2

  Профил на банката

  Райфайзенбанк е добре интегрирана в местната финансова и банкова инфраструктура. Банката е:

  • Член на БИСЕРА – Банкова интегрирана система за електронни разплащания
  • Член на БОРИКА (българският национален картов оператор)
  • Член на системата за международни разплащания S.W.I.F.T.
  • Член на Българската фондова борса
  • Член на българския Централен депозитар
  • Лицензирана от БНБ първичен и вторичен дилър на Държавни ценни книжа
  • Лицензирана от Комисията за ценни книжа и фондови борси инвестиционен посредник

  Като част от международна банкова група Райфайзенбанк (България) EАД използва широка мрежа от банки кореспонденти, което й дава бърз и ефикасен достъп до световните финансови пазари (САЩ, Западна Европа, Азия).

  Сметки и разплащания

  • Откриване и поддържане

   Откриване и поддържане на разплащателни и специални сметки

  • Срочни депозити

   Срочни депозити в лева и чуждестранна валута при конкурентни лихвени условия

  • Касови операции

   Касови операции, включително и инкасови услуги

  • Безкасови разплащания

   Безкасови разплащания в местна и чуждестранна валута

  • Разплащания с чекове

  • Електронно банково обслужване

   Електронно банково обслужване с версии на български и английски език

  Документарни операции

  Документарни операции (акредитиви, банкови гаранции, инкаса)

  Операции с ценни книжа

  • Покупко-продажба

   Покупко-продажба на валута при конкурентни курсове

  • Операции

   Операции с ценни книжа в страната и чужбина

  • Доверителни операции

   Доверителни операции с ценни книжа

  • Нови продукти

   Нови продукти за българския пазар като валутни сделки за застраховане срещу валутен риск: форуърди, опции, търговия с различни видове ценни книжа на борсите в Западна Европа и др.

  Корпоративно банкиране

  Финансиране в зависимост от нуждите на клиента и при договаряне на условията съобразно конкретната сделка

  Банкиране на дребно

  • Карти и разплащания

   Дебитни и кредитни карти и разплащания с тях

  • Овърдрафт

   Овърдрафтни кредити по дебитни карти

  • Автоматично разплащане

   Автоматично разплащане на текущи сметки за телефон, ток и отопление, интернет банкиране и много други услуги

  • MoneyGram

   Експресни международни парични преводи MoneyGram

  • Жилищно кредитиране

  • Микрокредитиране

  Кореспондентски отношения

  • Преводи

   Преводи в лева и валута чрез сметките на Райфайзенбанк във водещи Европейски и Американски банки

  • Лоро сметки

   Поддържане на лоро сметки в лева и валута – Райфайзенбанк предлага на банките специални условия, в зависимост от техните индивидуални нужди и изисквания

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.