Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Управителен съвет

  Оливер Рьогл

  Председател на Управителния съвет

  • Правна дирекция
  • Човешки ресурси
  • Комуникации
  • Вътрешен одит
  • Законосъобразност и лоялност
  • Изпълнителен секретариат и управление на дялови участия


  Curriculum Vitae


  Aсистент:
  Виолета Кирова
  violeta.kirova@raiffeisen.bg

  Добромир Добрев

  Заместник-председател на Управителния съвет

  • Корпоративно банкиране
  • Капиталови пазари
  • Райфайзен Лизинг България ЕООД
  • Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД


  Curriculum Vitae


  Aсистент:
  Виолета Кирова
  violeta.kirova@raiffeisen.bg

  Ани Ангелова

  Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

  • Банкиране на дребно
  • Клонова мрежа
  • Premium Banking
  • Райфайзен Асет Мениджмънт ЕАД


  Curriculum Vitae


  Aсистент:
  Надежда Чебан
  nadejda.ceban@raiffeisen.bg

  Недялко Михайлов

  Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

  • Операции
  • Информационни технологии


  Curriculum Vitae


  Асистент:
  Надежда Чебан
  nadejda.ceban@raiffeisen.bg

  Мартин Питлик

  Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

  • Управление на риска
  • Финанси


  Curriculum Vitae


  Старши асистент:
  Нина Покора
  nina.pokora@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.