Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Политика

  Политиката по спонсорства и дарения, като част от политиката за корпоративна социална отговорност на цялата РЦБ Група, определя стандартите на РЦБ Групата като “Корпоративен гражданин”.

  За успешното си реализиране като социално отговорно дружество Райфайзенбанк стриктно следва и политика за законосъобразност и лоялност, която гарантира правилното прилагане на правните и надзорни регулации и определя стандартите на работа в Групата Райфайзен в България. Основа на тази политика е Кодексът за поведение в банковата Група Райфайзен, който определя главните ценности на банката и формира основата на корпоративна култура, която е в съответствие със закона и се основава на етични принципи.

  Райфайзенбанк (България) осъществява своята политика за Корпоративна Социална Отговорност, главно чрез благотворителната си кампания „Избери, за да помогнеш“ (www.izberi.rbb.bg), която стартира през 2009 г. Кампанията включва общественозначими проекти на организации с нестопанска цел, болници, пациентски организации и др. в сферите на здравеопазването, социалните услуги, културата, образованието и опазването на околната среда. Значимостта на дарителската инициатива е доказана от броя на наградите, които е получила, включително за „Най-добра дарителска програма“, за „Най-прозрачна кампания“, както и за „Инвеститор в обществото“.

  Всяка година, проектите, които се включват в „Избери, за да помогнеш“ се одобряват от Комисията по спонсорстства и дарения на банката, като стриктно се съблюдават Политиката за спонсорства и дарения на Райфайзенбанк (България) и нейните дъщерни дружества и Правилника за Нормативно съответствие. В допълнение, проектите включени в кампанията - както и всички маркетингови активности на банката - следва да отговарят на Директивата за Етичен маркетинг (Consolidated ICC Code - Advertising and Marketing Communication Practice).

  Всички предварително подбрани проекти се съгласуват с Българския Дарителски Форум (неправителствена организация, в която членуват големите дарители в България) и финално се одобряват от Управителния съвет на Райфайзенбанк (България).

  Основна цел на кампанията е ангажирането на служителите на Групата Райфайзен в България в благотворителните инициативи на банката, предоставянето на възможност да участват в дарителския процес, с цел стимулиране развитието на благотворителността като морална ценност у хората – служители и клиенти, както и затвърждаване имиджа на Райфайзенбанк като социално отговорна институция.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.