Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Принципи

  Райфайзенбанк (България) е сред водещите универсални банки в страната, като предлага финансови услуги, отговарящи на най-високите професионални стандарти и на потребностите на клиентите.

  Социално отговорно дружество

  В своите отношения с клиенти, партньори и обществеността, Райфайзенбанк е изградила и следва принципи за социална отговорност - залог за прозрачни взаимоотношения във всички сфери на бизнеса и обществения живот и основа на нейната последователност, които утвърждават корпоративната й репутация чрез изграждането на ясен публичен образ, високи етични стандарти при управлението на банката и инвестиране в значими и устойчиви проекти:

  • Принцип на неразделението, според който Райфайзенбанк не подкрепя инициативи, които водят до разделение на обществото на религиозна, верска, етническа или социална основа
  • Принцип на прозрачност, според който информацията за всички, подкрепяни от банката проекти, е публична
  • Принцип на институционалността, който означава, че банката подкрепя инициативи, събития или проекти на организации, сдружения, граждански обединения, дружества и институции, а не на частни лица
  • Принцип на реинвестиране в местното общество, т.е. подпомагат се проекти в региони, където банката има присъствие

  Принципите за спонсорства и дарения, като част от политиката за корпоративна социална отговорност на цялата РЦБ Група, определя стандартите на РЦБ Групата като “Корпоративен гражданин”.

  Нормативно съответствие

  За успешното си реализиране като социално отговорно дружество Райфайзенбанк стриктно следва и политика за законосъобразност и лоялност, която гарантира правилното прилагане на правните и надзорни регулации и определя стандартите на работа в Групата Райфайзен в България. Основа на тази политика ев банковата Група Райфайзен, който определя главните ценности на банката и формира основата на корпоративна култура, която е в съответствие със закона и се основава на етични принципи.

  Критерии

  Основни критерии за избор на проекти, спонсорства или дарения, които се подкрепят от Райфайзенбанк и дъщерните й дружества.

  Кандидатстване

  За осъществяване на спонсорската си и дарителска политика Райфайзенбанк следва ясна процедура на приемане и разглеждане на искания за подкрепа.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.